ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ТЪРСЕНЕ


Филтър по хронология:
Допълнително търсене в списъците:
Филтър по дата на смъртта:
                         

СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ

Публикуваната база данни е изградена на основата на съхраняваните в Държавния военноисторически архив списъци по местоживеене на загиналите във Втората световна война (1939–1945 г.) жители на областите в България, съставени по искане на Министерството на отбраната от кметовете на населените места и общините. Това обуславя и вероятността в тях да са пропуснати имената на част от загиналите, които са променяли своето местожителство.
 
За невключените в сайта имена на загинали, при наличие на данни за тяхното издирване (три имена, месторождение, местожителство по време на войната, войсковата част, с която са участвали във войната), ще се извършва допълнително проучване по съхраняваните в ДВИА други видове архивни документи. Откритата информация ще се добавя към съществуващата база данни. 


/DSC_6258.jpg
Абди Ахмедов Паракапов

чин: редник, набор: 1923
част: 57-и пехотен полк
месторождение: Пловдив, околия: Пловдивска, сегашно название: Пловдив
дата на смъртта: 10 май 1945 г., къде е загинал: 15-а лекохирургическа болница, с. Пущине, околия/държава: Унгария
къде е погребан: Чаковец, околия/държава: Хърватска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 113, л. 141 г/DSC_6136.jpg
Абедин Асанов Караасанов

чин: редник, набор: 1921
част: 27-и пехотен полк
месторождение: Пазарджик, околия: Пазарджишка, сегашно название: Пазарджик
дата на смъртта: 19 апр. 1944 г., къде е загинал: Общовойскова болница, София

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 113, л. 42/DSC_7734.jpg
Авак Хачик Авакян

чин: редник
част: 41-ви пехотен полк
месторождение: София, околия: Софийска, сегашно название: София

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 126/IMG_6261.jpg
Аврам Бохор Комфорти

чин: запасен редник, възраст: 25
част: 2-ра трудова дружина
месторождение: София, сегашно название: София
дата на смъртта: 19 юли 1941 г., къде е загинал: на обекта на трудовата дружина

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 80, л. 3/DSC_4802.jpg
Аврам Иванов Аврамов

чин: редник, набор: 1916
част: 61-ви пехотен полк
месторождение: с. Певец, околия: Търговищка, сегашно название: Певец
дата на смъртта: 26 авг. 1944 г., къде е загинал: Палисад, околия/държава: Сърбия
къде е погребан: Ужице, околия/държава: Сърбия
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 107, л. 178/DSC_4345.jpg
Аврам Николов Аврамов

чин: редник, набор: 1911
част: 1-ва инженерно-щурмова дружина
месторождение: с. Българево, околия: Балчишка, сегашно название: Българево
дата на смъртта: 26 апр. 1945 г., къде е загинал: 4-та армейска разпределителна болница, Печ, околия/държава: Унгария
къде е погребан: Печ, околия/държава: Унгария
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 106, л. 6/DSC_7734.jpg
Аврам Нисим Йонтов

чин: редник, набор: 1915
част: 25-и пехотен полк
месторождение: София, околия: Софийска, сегашно название: София
дата на смъртта: 6 ноем. 1944 г., къде е загинал: с. Краймировац, околия/държава: Бояновска
къде е погребан: с. Краймировац, околия/държава: Бояновска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 126, 135
Вижте всички 2 изображения на документа/DSC_7734.jpg
Аврам Самоилов Селиктар

чин: редник, набор: 1919
част: 27-и пехотен полк, 3-та рота
месторождение: София, околия: Софийска, сегашно название: София
дата на смъртта: 5 ноем. 1944 г., къде е загинал: в. Китка, околия/държава: Кривопаланска
къде е погребан: с. Челопек, околия/държава: Кривопаланска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 126/DSC_6286.jpg
Аврам Троев Аврамов

чин: подофицер, набор: 1921
част: 47-и пехотен полк, 1-ва дружина, 1-ва рота
месторождение: с. Тюркмен, околия: Пловдивска, сегашно название: Тюркмен
дата на смъртта: 7 ян. 1945 г., къде е загинал: с. Мариядюд, околия/държава: Унгария
къде е погребан: с. Мариядюд, околия/държава: Унгария
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 113, л. 167/DSC_4617.jpg
Аврам Христов Велчев

чин: ефрейтор, набор: 1915
част: 7-и пехотен полк
месторождение: с. Палатица, околия: Омуртагска, сегашно название: Камбурово
дата на смъртта: 21 окт. 1944 г., къде е загинал: с. Куршумлийски бани, околия/държава: Югославия
къде е погребан: с. Куршумийски бани, околия/държава: Югославия
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 107, л. 20/DSC_4617.jpg
Аврам Христов Димитров

чин: редник, набор: 1923
част: 7-и пехотен полк
месторождение: с. Палатица, околия: Омуртагска, сегашно название: Камбурово
дата на смъртта: 9 окт. 1944 г., къде е загинал: с. Равна Дубрава, околия/държава: Сърбия
къде е погребан: Завидинци, околия/държава: Беловоденска, Сърбия
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 107, л. 20/DSC_5911.jpg
Агир Аидонов Болгуров

чин: подофицер, набор: 1923
част: 57-и пехотен полк
месторождение: Пловдив, околия: Пловдивска, сегашно название: Пловдив
дата на смъртта: 14 март 1945 г., къде е загинал: р. Драва, околия/държава: Унгария
къде е погребан: с. Харкан, околия/държава: Унгария
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 112, л. 1/DSC_4395.jpg
Агоп Вахамов Бохчелян

чин: редник, набор: 1922
част: 3/54-та пехотна дружина
месторождение: с. Долни чифлик, околия: Варненска, сегашно название: Долни чифлик
дата на смъртта: 10 авг. 1943 г., къде е загинал: Битоля, околия/държава: Македония
къде е погребан: Битоля, околия/държава: Македония
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 106, л. 49/DSC_6253.jpg
Агоп Кеворк Агопян

чин: кандидат-подофицер, набор: 1921
част: 2-ри облекчен пехотен полк, 2-ра картечна рота
месторождение: с. Перущица, околия: Пловдивска, сегашно название: Перущица
дата на смъртта: 21 окт. 1944 г., къде е загинал: с. Жбевац, околия/държава: Вранска
къде е погребан: с. Жбевац, околия/държава: Вранска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 113, л. 140/DSC_5813.jpg
Адем Асов Махмудов

чин: подофицер, набор: 1914
част: 1/50-а пехотна дружина, 1-ва рота
месторождение: с. Добревци, околия: Тетевенска, сегашно название: Добревци
дата на смъртта: 23 окт. 1944 г., къде е загинал: вр. Гроб, Страцин, околия/държава: Македония
къде е погребан: вр. Гроб, Страцин, околия/държава: Македония
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 111, л. 145/DSC_8079.jpg
Адем Ахмедов Ефендиев

чин: трудов редник, набор: 1910
част: 59-и пехотен полк, 9-а рота
месторождение: с. Давидково, околия: Ардинска, сегашно название: Давидково
дата на смъртта: авг. 1944 г., къде е загинал: с. Долна локовица, околия/държава: Гърция
от какво е починал: безследно изчезнал

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 117, л. 7/DSC_8076.jpg
Азис Мехмедов Койнарчев

чин: редник, набор: 1921
част: 10-и пехотен полк, 9-а рота
месторождение: с. Падина, околия: Ардинска, сегашно название: Падина
дата на смъртта: 11 апр. 1945 г., къде е загинал: с. Витан, околия/държава: Хърватска
къде е погребан: с. Витан, околия/държава: Хърватска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 117, л. 4/DSC_6042.jpg
Айридин Хасанов Личев

чин: кандидат-подофицер, набор: 1919
част: 2/47-а пехотна дружина, 2-ра рота
месторождение: с. Неделино, околия: Златоградска, сегашно название: Неделино
дата на смъртта: 31 март 1945 г., къде е загинал: Чурго, околия/държава: Унгария
къде е погребан: Чурго, околия/държава: Унгария
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 112, л. 97/DSC_6136.jpg
Алберт Елизер Алвас

чин: редник, набор: 1922
част: 27-и пехотен полк, 2-ра рота
месторождение: Пазарджик, околия: Пазарджишка, сегашно название: Пазарджик
дата на смъртта: 3 ноем. 1944 г., къде е загинал: Болница, с. Николяне
къде е погребан: Пазарджик
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 113, л. 42/DSC_7735.jpg
Алберт Моис Ваенов

чин: поручик, набор: 1915
част: 4-ти пехотен полк
месторождение: София, околия: Софийска, сегашно название: София
дата на смъртта: 16 ноем. 1944 г., къде е загинал: кота 923

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 127/DSC_6224.jpg
Алекса Динков Райчински

чин: ефрейтор, набор: 1919
част: 21-ви пехотен полк, 4-та рота
месторождение: с. Елешница, околия: Пловдивска, сегашно название: Елешница, дн. заличено
дата на смъртта: 1 ноем. 1944 г., къде е загинал: с. Пчиня, околия/държава: Кумановска
от какво е починал: безследно изчезнал

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 113, л. 113/DSC_3837.jpg
Алекса Иванов Сачков

чин: неслужил, набор: 1922
част: партизански отряд „Никола Парапунов"
месторождение: с. Белица, околия: Разложка, сегашно название: Белица
дата на смъртта: 8 ноем. 1943 г., къде е загинал: София, околия/държава: Софийска
къде е погребан: София, околия/държава: Софийска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 89/DSC_3874.jpg
Алекса Лазаров Николов

чин: редник, набор: 1920
част: 3/13-а пехотна дружина, 8-а рота
месторождение: с. Кръстилци, околия: Светиврачка, сегашно название: Кръстилци
дата на смъртта: 7 ноем. 1944 г., къде е загинал: р. Пчиня, околия/държава: Кумановска
къде е погребан: с. Кръстилци, околия/държава: Светиврачка
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 115/DSC_3829.jpg
Александар Ангелов Каракашев

набор: 1914
част: 1-ви армейски полк, 3-та дружина, 7-а рота
месторождение: с. Чуричени, околия: Петричка, сегашно название: Чуричени
дата на смъртта: 25 ноем. 1943 г., къде е загинал: с. Евангеларис, околия/държава: Солунска
къде е погребан: с. Чуричене, околия/държава: Петричка
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 81/DSC_3888.jpg
Александар Иванов Янев

чин: подофицер, набор: 1914
част: 57-и пехотен полк, 2-ра дружина, 5-а рота
месторождение: с. Микрево, околия: Светиврачка, сегашно название: Микрево
дата на смъртта: 14 март 1945 г., къде е загинал: Дравапалконя, околия/държава: Унгария
къде е погребан: с. Ипачфа, околия/държава: Унгария
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 125Страница 1 от 511


  •