Филтър по хронология:
Допълнително търсене в списъците:
Филтър по дата на смъртта:
                         

СПИСЪЦИКъм този момент можете да прегледате и търсите в следните списъци:

СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ В СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА (1885–1886 г.)

СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ В БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912–1913 г.)

СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1915–1918 г.)

СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1915–1918 г.)

СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1939–1944 г.)

 
Рубриката включва разчетени и набрани в електронен формат лични данни за участници във войните на България и съответните дигитални изображения на архивните документи, от които са извлечени.

Като основен източник на базата данни са съхраняваните в Държавния военноисторически архив – Велико Търново (ДВИА) различни видове списъци на участниците във войните – наградени, загинали и др. Някои от тях са съставени в хода на бойните действия от оторизирани за целта служебни лица във войсковите части. Друга част са изготвени впоследствие от Министерството на войната, отделение  „Военни музеи, паметници и гробове“, със съдействието на Щаба на действащата армия, общинските управления, обществени организации и др. В редица случаи в оригиналните списъци има нанесени допълнения и корекции.

Всички документи съдържат основни лични данни за участниците във войните: име, презиме, фамилия, месторождение, чин, войскова част, набор. Числото, посочено в категория „Набор“, обикновено съответства на датата на раждане. В списъците за Балканските и Първата световна война обаче в редица случаи  е посочвана годината, в която лицето е подлежало на наборна служба или номера на поредния повик на набор в казармата (випуск за школниците). В зависимост от вида списък са включени и допълнителни сведения за: дата и място на смъртта, вид награда, основание за издаването й и др.

Данните са възпроизведени в съответствие с оригиналните документи, въпреки често констатираните пропуски, неточности и фактологични грешки. При разминавания на сведенията един от вариантите е посочен в квадратна скоба или наклонена черта. Предвижда се информацията в базата данни постоянно да се допълва и коригира при съпоставка с информация от други документи. Допълнително са уточнени съвременните наименования на споменатите географски наименования – селища, области.

На посочения адрес потребителите могат да сигнализират и за открити неточности в списъците.