ЗА ПРОЕКТА


Архивната колекция ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ (1878–1945 г.) е посветена на три знаменателни годишнини, които отбелязваме през 2015 г. – 70 години от края на Втората световна война, 100 години от влизането на България в Първата световна война и 130 години от Сръбско-българската война.
 
В знак на преклонение пред паметта на стотиците хиляди българи, загинали в името на националния идеал по бойните полета, на ранените, осакатените или безследно изчезнали във войните на България, Държавна агенция „Архиви“ инициира създаването на общ тематичен сайт, осигуряващ интернет достъп до съхранените в държавните архиви документи с военно-историческа тематика.

Идеята получи подкрепа и стана част от националните планове за отбелязване на годишнините от двете световни войни. Тя е и в отговор на нестихващия интерес от страна на широката българска общественост към проблемите на историческото развитие на българската държава и оформилата се трайна тенденция на интерес към семейната история.

Целта на проекта е да популяризира и направи по-достъпни част от съхраняваните в българските държавни архиви документи за петте войни, които България води след Освобождението за постигане на национално обединение.

Структурата на сайта включва самостоятелно обособените страници: „България в Първата световна война“, „България и Втората световна война“, „Сръбско-българската война 1885–1886 г.“ и  „ Балкански войни (1912–1913 г.)“, в която е включен вече съществуващият сайт, посветен на загиналите военнослужещи във войните 1912–1913 г., допълнен и обогатен с ново съдържание.

Всяка тематична страница представя подбрани разнообразни по вид и съдържание архивни документи и снимков материал, покриващи многото аспекти на войните – от дипломатическата им подготовка и бойните действия на фронта, до военновременния бит на населението и последиците от военните конфликти, структурирани в рубриките Документи и Галерия.

Основно място в колекцията е отделено на рубриката Списъци с лични данни за участвалите във войните офицери, войници и граждански лица. Базата данни е създадена на основата на съхранените в документалния масив на Държавния военноисторически архив – Велико Търново списъци на наградени, загинали и др. участници във войните.

Разширената търсеща система, която предоставяме, дава възможност  на потребителите за търсене по различни параметри (по война, ключова дума, хронология, архив или по име, месторождение, войскова част, чин, награда, място на гибел, място на гроб, дата на смъртта, архив на съхранение и ключови думи).

Периодът за изпълнението на проекта е двугодишен (2014–2015 г.) и е неотменна част от дигитализационната програма на ДАА. В осъществяването му участват всички държавни архиви. За първи път при изграждането на тематичен сайт са използвани и възможностите на Информационната система на ДАА  за търсене и визуализация на дигитални изображения.

Колекцията ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ (1878–1945 г.) е отворена и нашето намерение е тя да се развива с допълване на съдържание дори и с участието на вас, потребителите. Тя е предназначена за всички, чието любопитство към историята ги отвежда при съхранените автентични документи. Голямото желание на екипа, работил по проекта, е този сайт да подпомага както изследователите, така и наследниците на участвалите във войните в техните търсения и най-вече младите хора, на които предстои да изучават миналото и да съхранят националната памет и идентичност.