ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Политика на неутралитет

/24000151_001
Повиквателна карта, образец № 6, на Министерството на вътрешните работи и народното здраве за гражданска мобилизация с разписка за получаване.


София, [3 февр. 1939 г.]
картата не е попълнена
ДА – Монтана, ф. 5К, оп. 1, а.е. 74, л. 21
Вижте всички 2 изображения на документа/10750807_001
Заповед № 1210 на началника на Канцеларията при Министерството на войната за реорганизация на Варненския и Бургаския укрепен пункт.


София, 18 март 1939 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 1, а.е. 106, л. 45/10107503_001
Изложение на Григор Василев до Георги Кьосеиванов, министър-председател и министър на вътрешните работи, по международното положение в навечерието на Втората световна война.


Б.м., 3 юли 1939 г.
ЦДА, ф. 135К, оп. 1, а.е. 96, л. 1–3
Вижте всички 3 изображения на документа/10198643_001
Писмо от Ал. Танчев до цар Борис III за запазване неутралитет на България във Втората световна война, за отношенията между СССР и Германия и други.


София, 22 окт. 1939 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 947, л. 1‒3
Вижте всички 3 изображения на документа/21000085_001
Доклад от кмета на с. Кирково Н. Чесновски до околийския управител на Златоград с данни за мобилизирани и повикани за обучение сред населението на общината.


с. Кирково, Кърджалийско, 27 окт. 1939 г.
ДА – Кърджали, ф. 51К, оп. 1, а.е. 19, л. 38/10198595_001
Писмо от Първан Драганов, пълномощен министър в Берлин, до Иван Багрянов, министър на земеделието и държавните имоти, за обстановката в Европа.


Берлин, 6 дек. 1939 г.
ЦДА, ф. 389К, оп. 1, а.е. 26, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа/10152879_001
Части от протоколи от заседания на народните представители в XXV ОНС, с изказвания на Никола Мушанов за защита на българските евреи при обсъждане на Проектозакона за защита на нацията.


София, 1940–1941 г.
ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 71, л. 1–17
Вижте всички 17 изображения на документа/12000561_001_d
Указ № 8 на цар Борис ІІІ за назначаване на Богдан Филов за председател на Министерски съвет.


София, 15 февр. 1940 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 10, а.е. 20, л. 53/10188535_001
Писмо от Дирекция на търговията и промишлеността при Министерство на търговията, промишлеността и труда до Текстилна фабрика „Кайлъшка долина" ‒ Плевен, относно изработването на определени количества конопено-текстилни материали.


София, 13 март 1940 г.
ДА – Плевен, ф. 45К, оп. 1, а.е. 21, л. 48‒49
Вижте всички 2 изображения на документа/10223794_001
Писмо от Министерството на земеделието и държавните имоти до областните земеделско-стопански директори, околийските и участъкови агрономи, околийски наместници и кметове с указания за подготовката на земеделските стопанства на населението в случай на мобилизация и война.


София, 15 март 1940 г.
ДА – Монтана, ф. 5К, оп. 1, а.е. 77, л. 86
Вижте всички 2 изображения на документа/10107016_001
Сведение от кмета на с. Летница за мелниците на територията на общината, които ще обслужват населението по време на война.


с. Летница, Ловешко, 21 март 1940 г.
ДА – Ловеч, ф. 144К, оп. 1, а.е. 11, л. 11/10188438_001
Протокол от заседание на комисията от членове на Родовия съюз на конопено-копринената индустрия в България за разглеждане разпределението на нарядите за изработване на конопени тъкани.


София, 1 апр. 1940 г.
ДА – Плевен, ф. 45К, оп. 1, а.е. 21, л. 11‒12
Вижте всички 2 изображения на документа/10223863_001
Писмо от Ломско околийско полицейско управление до кметовете и полицейските началници в околията за незабавно проучване на художниците, които рисуват в забранената зона по крайбрежието на Черно море и крайдунавските градове.


Лом, 21 апр. 1940 г.
ДА – Монтана, ф. 5К, оп. 1, а.е. 77, л. 150/10109264_001
Окръжно от служба „Държавна сигурност“ към Областно полицейско управление – Плевен до началника на полицейската секция – Велико Търново и околийските полицейски началници с указания за вземане на мерки срещу използването на чуждестранни туристи и военни аташета за разузнаването на секретни обекти на територията на областта.


Плевен, 25 апр. 1940 г.
ДА – Ловеч, ф. 132К, оп. 1, а.е. 1, л. 58/10171595_001
Превод на статия от шведския вестник „Нюа Даглитд Алеханда" за вниманието на германските политически кръгове към преговорите на английския посланик в Анкара с цар Борис ІІІ и българското правителство и вероятността за преминаването на източната съюзническа армия и на турски войски, и за дипломатическата борба около България, която „държи ключа на положението на Балканите".


Берлин, 7 май 1940 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 12, л. 4/10171605_001
Писмо от Никола Антонов, български пълномощен министър в Швеция, до Иван Попов, министър на външните работи и изповеданията, за статии в шведската преса за становището на Германия за възможността Италия да се намеси във войната против Англия и Франция, но не и на Балканския полуостров, който германците взимат под свое покровителство.


Стокхолм, 22 май 1940 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 12, л. 14/10171658_001
Превод на статия от шведски вестник "Афтонбладет" за политическата ориентация на Гърция, за българските искания за излаз на Егейско море, за албанския въпрос и др.


Б.м., 23 май 1940 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 12, л. 28–29;
Вижте всички 3 изображения на документа/10143126_001
Писмо от МВРИ до Сава Киров – български пълномощен министър в Анкара, с данни за прелитане на турски самолет над Момчилград и Джебел и с молба за предупреждение на турските власти, че при подобни инциденти турските самолети ще бъдат обстрелвани от българската противовъздушна отбрана.


Б.м., 23 май 1940 г.
ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 3248, л. 96/10224264_001
Окръжно писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до областните директори с указания за правилното използване на моторните коли, подлежащи на мобилизация.


София, 18 юни 1940 г.
ДА – Монтана, ф. 78К, оп. 1, а.е. 86, л. 89/10223834_001
Писмо от Главна реквизиционна комисия ‒ София до председателите на околийските реквизиционни комисии и председателя на Софийската реквизиционна комисия с указания за реда и правилата при реквизиране на частните бинокли и пистолети.


София, 19 юни 1940 г.
ДА – Монтана, ф. 5К, оп. 1, а.е. 77, л. 144
Вижте всички 2 изображения на документа/10109672_001
Писмо от Главната реквизиционна комисия – София до председателите на Околийските реквизиционни комисии относно освобождаването от реквизиране на биноклите и пистолетите на мобилизираните запасните офицери с приложен образец на Повиквателна карта при мобилизация и Списък на мобилизираните в действащата войска, освободени от реквизиране на техните пистолети и бинокли.


София, 21 юни 1940 г.
ДА – Ловеч, ф. 132К, оп. 1, а.е. 1, л. 89‒90
Вижте всички 2 изображения на документа/10109258_001
Телеграма от Плевенското областно полицейско управление до началника на полицейската секция ‒ Велико Търново и околийските полицейски началници за информиране на Дирекцията на въздухоплаването в случай на преминаване на чужди разузнавателни самолети над територията на областта.


Плевен, 22 юни 1940 г.
ДА – Ловеч, ф. 132К, оп. 1, а.е. 1, л. 107/10224220_001
Писмо от околийския управител на гр. Фердинанд до кметовете в околията с указания за гражданска мобилизация на индустриалните предприятия и работниците в тях.


Фердинанд (Монтана), 25 юни 1940 г.
ДА – Монтана, ф. 78К, оп. 1, а.е. 86, л. 77/10226743_001
Протокол от среща на началника на 29-о военно окръжие, началника на строевата секция при щаба на 3-та дивизионна област, кмета, секретаря и завеждащия военната служба на Община Ямбол за проверка от общината на военния данък и мобилизацията.


Ямбол, 10 юли 1940 г.
ДА – Бургас, ф. 4К, оп. 1, а.е. 419, л. 38–42
Вижте всички 5 изображения на документа/10189186_001
Писмо от Местното общо сдружение на индустриалците в Плевен до фабрика „Електра” по повод изработването на правилник за организиране на охраната в предприятието.


Плевен, 19 юли 1940 г.
ДА – Плевен, ф. 47К, оп. 1, а.е. 18, л. 46‒47
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 3


  •