ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Освобождаване на Южна Добруджа

/10207390_001
Доклад от Ц. Каракунев, комисар за Добруджа, до Богдан Филов, министър-председател, за поземления въпрос в Добруджа с данни за окончателното настаняване на преселниците от Северна Добруджа, проблема със задоволяване на претенциите на южнодобруджанци за компенсации за отнетите им третини от земеделските имоти и други.


София, 1940 г.
ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 109а, л. 1‒12
Вижте всички 12 изображения на документа/10149346_001
Телефонограма от околийския управител в Неврокоп (Гоце Делчев) до кметовете в околията за присъединяването на Южна Добруджа към България на 7 септември 1940 г.


Неврокоп (Гоце Делчев), 7 септ. 1940 г.
ДА – Благоевград, ф. 84К, оп. 1, а.е. 48, л. 29/10149368_001
Телеграма от селяните на община Слащен до околийския управител в Неврокоп (Гоце Делчев) с приветствие по повод връщането на Добруджа на България на 7 септември 1940 г.


с. Слащен, Благоевградско, 7 септ. 1940 г.
ДА – Благоевград, ф. 84К, оп. 1, а.е. 48, л. 27/10149378_001
Телеграма от околийския управител на Неврокоп (Гоце Делчев) до цар Борис ІІІ с поздравления по повод присъединяването на Южна Добруджа към България.


Неврокоп (Гоце Делчев), [1940г.]
ДА – Благоевград, ф. 84К, оп. 1, а.е. 48, л. 26/10175523_001
Телеграма от околийския управител в Търговище до цар Борис ІІІ с поздравления от населението в околията по повод подписването на Крайовската спогодба и присъединяването на Южна Добруджа към Царство България.


Търговище, 7 септ. 1940 г.
ДА – Търговище, ф. 1К, оп. 1, а.е. 38, л. 173/10175571_001
Открит лист на представителите от Търговищка околия, определени за участие в тържествата в София по повод присъединяването на Южна Добруджа към Царство България.


Търговище, 7 септ. 1940 г.
ДА – Търговище, ф. 1К, оп. 1, а.е. 38, л. 178/12000961_001
Договор между България и Румъния за установяване границата между двете страни (Крайовска спогодба), подписан в Крайова на 7 септ. 1940 г., и ратификационни инструменти.


Крайова, Букурещ, 7‒14 септ. 1940 г.
ЦДА, ф. 284К, оп. 2, а.е. 100, л. 2‒22
Вижте всички 40 изображения на документа/16000140_001_d
Телеграма от инж. Янко Мустаков, кмет на Община Варна, до Адолф Хитлер, Германия, с поздравления по повод подписването на Крайовската спогодба и възвръщането на Южна Добруджа към България.


Варна, 8 септ. 1940 г.
ДА – Варна, ф. 58К, оп. 1, а.е. 194, л. 19/16000141_001_d
Телеграма от инж. Янко Мустаков, кмет на Община Варна, до Ангел Ангелов, главен секретар на Министерството на вътрешните работи и член на българската делегация в Крайова, с поздравления по повод подписването на Крайовската спогодба и възвръщането на Южна Добруджа към България.


Варна, 8 септ. 1940 г.
ДА – Варна, ф. 58К, оп. 1, а.е. 194, л. 22/16000142_001_d
Телеграма от цар Борис ІІІ до инж. Янко Мустаков, кмет на Община Варна, с поздравления за изразеното родолюбие на варненското гражданство по повод възвръщането на Южна Добруджа към България.


София, 10 септ. 1940 г.
ДА – Варна, ф. 58К, оп. 1, а.е. 194, л. 23/10181284_001
Телеграма от Двореца в София до околийския управител в Неврокоп (Гоце Делчев) с благодарност за поздравленията по повод присъединяването на Южна Добруджа към България.


София, 12 септ. 1940 г.
ДА – Благоевград, ф. 84К, оп. 1, а.е. 48, л. 28/10175582_001
Телеграма от цар Борис ІІІ до околийския управител в Търговище с благодарности за изпратените поздравления от населението в околията по повод присъединяването на Южна Добруджа към Царство България.


София, 13 септ. 1940 г.
ДА – Търговище, ф. 1К, оп. 1, а.е. 38, л. 172/16000145_001_d
Писмо от Арменската община до Янко Мустаков, кмет на Община Варна, за участие в тържествен молебен на 15 септември по повод възвръщането на Южна Добруджа към България.


Варна, 14 септ. 1940 г.
ДА – Варна, ф. 58К, оп. 1, а.е. 194, л. 26/16000148_001_d
Телеграма от областния директор при Варненското полицейско комендантство до околийските управители и полицейски коменданти във Варна и Русе с нареждане да се отбележи от населението със знамена и камбанен звън навлизането на българските войски в Южна Добруджа на 21 септ. 1940 г.


Варна, 19 септ. 1940 г.
ДА – Варна, ф. 58К, оп. 1, а.е. 194, л. 29/10183732_001
Заповед на Стефан Иванов Дянков за встъпването му в длъжност като пръв кмет на Тюрксмилска община, Тутраканска околия, след присъединяването на Южна Добруджа към България.


с. Тюрксмил (Нова Черна), Тутраканско, 20 септ. 1940 г.
ДА – Пазарджик, ф. 363К, оп. 1, а.е. 1, л. 11; ДА – Варна, ф. 58К, оп. 1, а.е. 194, л. 28/14_10149391_001_d
Писмо от околийския управител до кмета на Неврокоп (Гоце Делчев) за нареждането на областния директор на Пловдивска област на 21 септември 1940 г. да се чества в областта навлизането на българските войски в Добруджа.


Неврокоп (Гоце Делчев), 21 септ. 1940 г.
ДА – Благоевград, ф. 84К, оп. 1, а.е. 48, л. 24/16000147_001_d
Бюлетин „Народна информация. Преглед на събитията и печата" с приветствено съобщение за влизането на българските войски в Южна Добруджа.


Б.м., 21 септ. 1940 г.
ДА – Варна, ф. 58К, оп. 1, а.е. 194, л. 30/10175741_001
Снимка от тържественото посрещане на българската войска в Каварна след присъединяването на Южна Добруджа към Царство България.


Каварна, 25 септ. 1940 г.
ДА – Търговище, ф. 1019, оп. 1, а.е. 59, л. 1/35000054_001
Декларация на жител от Добрич до Централния комитет на българите от Добруджа за нанесен му побой от румънски войници през септ. 1940 г.


Добрич, 27 септ. 1940 г.
ДА – Добрич, ф. 3К, оп. 1, а.е. 96, л. 53/35000055_001
Заповед на общинския кмет – с. Армутлии (Крушари), Добричко, по повод установяването на българската власт.


с. Армутлии (Крушари), Добричко, 28 септ. 1940 г.
ДА – Добрич, ф. 71К, оп. 1, а.е. 1, л. 1‒2
Вижте всички 2 изображения на документа/14000037_001_d
Доклад от околийския управител в Свети Врач (Сандански) до областния директор в София за възторженото посрещане от населението в околията на присъединяването на Южна Добруджа към България.


Свети Врач (Сандански), 30 септ. 1940 г.
ДА – Благоевград, ф. 6К, оп. 1, а.е. 19, л. 138
Вижте всички 2 изображения на документа/14_10149631_001_d
Доклад от заместник околийския управител на Неврокоп (Гоце Делчев) до областния директор в Пловдив със сведение за отношението на населението в околията към присъединяването на Южна Добруджа към България.


Неврокоп (Гоце Делчев), 1 окт. 1940 г.
ДА – Благоевград, ф. 84К, оп. 1, а.е. 11, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа/10170278_001
Шифрована телеграма от българския пълномощен министър в Рим Дечко Караджов до цар Борис III за разговорите, които той и Иван Багрянов, министър на земеделието и държавните имоти, провеждат с граф Чано, министър на външните работи на Италия и Бенито Мусолини, министър-председател на Италия за помощта на Италия за връщането на Добруджа към България, за съотношението на силите в началото на Втората световна война, за желанието на Италия да съдейства на България за излаз на Егейско море и др.


Рим, 16 окт. 1940 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 1673, л. 1–2
Вижте всички 2 изображения на документа/12000602_001
Доклад от Д. Д. Съсълов до цар Борис ІІІ за впечатленията си от положението на българското население в Южна Добруджа, за работата на българо-румънската комисия по изселването на българите от Северна Добруджа и на службата по настаняване на изселниците и др.


София, 24 ноем. 1940 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 1195, л. 55‒61
Вижте всички 7 изображения на документа/12000604_001_d
Изложение от българските преселници от Северна Добруджа до Министерския съвет със сведения за тежкото им материално и финансово състояние и с молба за оказване на помощ.


Б.м., 1940 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 1195, л. 77Страница 1 от 4


  •