ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


ДОКУМЕНТИ
12_10079955_001_d
Спомени на Христо Калфов, офицер за особени поръчки към цар Фердинанд I, за Балканските войни и за Първата световна война.


Б.м., 1912–1916 г.
ЦДА, ф. 369К, оп. 1, а.е. 528, л. 1–32
Вижте всички 51 изображения на документа12_10198329_001_d
Спомени "По стъпките на Рилци" от Никола Чолаков за създаването на 13-и пехотен рилски полк през 1886 г. и участието му в бойните действия през Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война.


Б.м., 1886–1918 г.
ЦДА, ф. 1565К, оп. 1, а.е. 5, л. 1–3
Вижте всички 3 изображения на документа12_10065052_001_d
Приложение към служебния списък на подполковник Адам Трънка с данни за участието му в Балканските войни през 1912–1913 г., в Първата световна война като ротен командир в 6-и пехотен търновски полк на фронтовете в Сърбия през 1915 г., в Румъния през 1916–1917 г. и в Македония през 1917–1918 г.


Б.м., 1912–1918 г.
ЦДА, ф. 1757К, оп. 1, а.е. 40, л. 1–5
Вижте всички 5 изображения на документа16_10048075_001_d
Личен дневник на Радка Стоянова с информация за изпращането на баща й на фронта по време на Балканската и Първата световна война, живота по време на войните във Варна, писма от баща й от фронта, публикации в печата за военните събития, текстове на стихотворения и песни.


Варна, 1 септ. 1912 – 5 ян. 1919 г.
ДА – Варна, ф. 1142, оп. 1, а.е. 35, л. 1–187
Вижте всички 371 изображения на документа20_10055220_001_d
Записки през войните от 1912–1913 и 1915–1918 г. от д-р Петър Сп. Недевски.


Габрово, 17 септ. 1912 – 10 авг. 1919 г.
ДА – Габрово, ф. 746К, оп. 1, а.е. 181, л. 1–131
Вижте всички 260 изображения на документа12_10065401_001_d
Спомени "Сравнение на десантите при Шаркьой 1913 г. и при Рахово 1916 г." от полковник Никола Чолаков със сведения за операциите на българските и противниковите войски и схеми на десанта при Шаркьой и Рахово.


Б.м., 1913–1916 г.
ЦДА, ф. 1565К, оп. 1, а.е. 7, л. 1–16
Вижте всички 16 изображения на документа30_10061642_001_d
Уволнителен билет на мл. подпоручик Димо Петков.


7 март 1915 г.
ДА – Русе, ф. 1283, оп. 1, а.е. 1, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа12_10065125_001_d
Апел от щаба на руските войски към българския народ против включването на България в Първата световна война на страната на Централните сили.


Б.м., 1914 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2064, л. 112_10062031_001_d
Доклад от ген.-майор Климент Бояджиев, министър на войната, до цар Фердинанд I и мотиви до XVII ОНС към проектозакона за повикване на обучение на всички християни – годни за военна служба на възраст от 26 до 46 г., включително в новоприсъединените земи.


София, апр. 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 548, л. 2-4
Вижте всички 3 изображения на документа12_10062016_001_d
Предложение от д-р Васил Радославов, министър-председател и управляващ Министерството на външните работи и изповеданията, до Димитър Вачов, председател на XVII ОНС, за одобряване на съглашението по уреждане положението на бежанците от Тракия, сключено в Одрин на 2 ноем. 1913 г., останало неразгледано. Приложен текст на съглашението.


София, 14 апр. 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 394, л. 1, 3, 4, 5–6
Вижте всички 6 изображения на документа12_10062117_001_d
Доклад от Христо Попов (министър на правосъдието) до XVII ОНС и Закон за амнистия, приет на 27 май 1914 г.


София, 27 май 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 533, л. 5, 15
Вижте всички 2 изображения на документа12_10202129_001_d
Закон за повикване на обучение всички християни – годни за военна служба на възраст от 26 до 46 г., включително в новоприсъединените земи, приет от XVII ОНС на 1 юли 1914 г.


София, 3 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 548, л. 612_10065128_001_d
Поверително писмо от българския пълномощен министър в Цариград Андрей Тошев до д-р Васил Радославов, министър-председател и управляващ Министерството на външните работи и изповеданията, за мнението на чуждестранните представители за Първата световна война и коментари за намесата на България в нея.


Цариград, 14 юни 1914 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2028, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа12_10062088_001_d
Мотиви от ген.-майор Климент Бояджиев (министър на войната) и Закон за изменение и допълнение на някои членове от Закона за устройството на въоръжените сили на Царството, приет от XVII ОНС на 15 юли 1914 г.


София, 15 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 549, л. 10–12
Вижте всички 4 изображения на документа12_10062008_001_d
Доклад, мотиви и законопроект за обявяване на Царство България във военно положение.


София, 25–30 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 386, л. 2, 24–25
Вижте всички 4 изображения на документа12_10202081_001_d
Закон за обявяване на Царство България във военно положение, приет на 29 юли 1914 г. от XVII ОНС.


София, 29 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 386, л. 2612_10062082_001_d
Закон за изменение и допълнение на временното положение за паричното доволствие на военнослужещите във военно време, приет от XVII ОНС на 29 юли 1914 г.


София, 29 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 550, л. 8–9
Вижте всички 4 изображения на документа9_10751313_001_d
Указ № 39 на цар Фердинанд І с данни за формиране на Брегова отбрана и Семафорна служба към неподвижната отбрана, Дунавската част и Беломорския бряг.


двореца Врана, 1 авг. 1914 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 414, л. 52‒53
Вижте всички 4 изображения на документа33_10040921_001_d
Съобщение от К. Николов – кмет на Общинското управление в с. Райково, до Петър Янчев Деликуртев с данни за разпределението му към 37-и пехотен пирински полк, списък с принадлежностите, които трябва да носи и други указания във връзка с предстоящата мобилизация.


с. Райково, Смолянско, 9 авг. 1914 г.
ДА – Смолян, ЧП 34а, л. 114_10065856_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на [29 август 1914 г.]


Струмица, Македония, 30 авг. 1914 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 70318000098_001_d
Манифест от опозиционните партии в България към българския народ за запазване на неутралитет през 1914 г.


София, 7 септ. 1914 г.
ДА – Видин , ф. 19К, оп. 1, а.е. 45, л. 1–2
Вижте всички 2 изображения на документа14_10065762_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на 7 септ. 1914 г.


Струмица, Македония, [8 септ. 1914 г.]
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 68914_10065783_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на [8 септември 1914 г.]


Струмица, Македония, 9 септ. 1914 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 69133_10040450_001_d
Билет-удостоверение на името на Никола Дечев Маджаров от с. Устово за успешно преминаване на военно обучение към 21-ви пехотен средногорски полк.


Пашмаклий, 22 септ. 1914 г.
ДА – Смолян, ф. 429К, оп. 1, а.е. 60, л. 19_10750828_001_d
Служебен списък на капитан лейтенант Рашко Русев Серафимов със сведения за службата му във флота от 31 март 1892 г. до 30 септ. 1914 г.


Б.м., след 30 септ. 1914 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 2, л. 370‒375, 378‒385
Вижте всички 21 изображения на документаСтраница 1 от 131


  •