БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ДОКУМЕНТИ


Край на Балканските войни

34_10592115_001_d
Окръжно от Главна телеграфо-пощенска дирекция до началниците на телеграфо-пощенските станции относно събирането на допълнителна информация за ограбените от румънските и сръбските войски станции.


София, 10 септ. 1913 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 56, л. 3
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10641942_001_d
Информации от Санитарната инспекция при Щаба на Действащата армия за броя на ранените военослужащи за времето от 10 до 24 окт. 1912 г.


[Стара Загора], 10‒24 окт. 1912 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 206, л. 102‒107
Вижте всички 6 изображения на документа



12_10641945_001_d
Информации от Санитарната инспекция при Щаба на Действащата армия за заболеваемостта и смъртността сред военслужещите от Трета армия.


[Стара Загора], 6‒17 ноем. 1912 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 206, л. 108‒109, 112
Вижте всички 3 изображения на документа



15_10522837_001_d
Марш „Победата при Емирлий", композиран от маестро Георги Шагунов на бойното поле при чифлика край с. Емирлий, Одринско (Турция).


с. Емирлий, Турция, 9 ноем. 1912 г.
ДА – Бургас, ф. 753К, оп. 1, а.е. 113, л. 23–29
Вижте всички 13 изображения на документа



24_10597257_001_d
Списък на отличилите се доброволци от Македоно-одринското опълчение, зачислени към 8-и приморски полк.


Б.м., 9 ноем. 1912 г.
ДА – Монтана, ф. 51К, оп. 1, а.е. 49, л. 369–370
Вижте всички 5 изображения на документа



14000125_001
Протокол № 5 от заседание на Градския общински съвет – Банско с решения за наименуване на улици в чест на освободителите, редактиране на благодарност до четите за запазване на града от неприятеля и др.


Банско, 7 дек. 1912 г.
ДА – Благоевград, ф. 26К, оп. 1, а.е. 12, л. 3‒4
Вижте всички 3 изображения на документа



38_10576934_001_d
Удостоверение, издадено от 10-и конен полк на д-р Димитър Вербев за награждаването му с Народен орден „За военна заслуга" VI ст. за участието му като военен лекар в Балканската война.


Шумен, 23 дек. 1912 г.
ДА – Шумен, ф. 689К, оп. 1, а.е. 3, л. 1



15_10522855_001_d
Марш „На храбрия Шейновец", композиран от маестро Георги Шагунов, посветен на храбрите офицери и войници от 30-и шейновски полк от Одринското бойно поле.


с. Емирлий, Турция, 31 дек. 1912 г.
ДА – Бургас, ф. 753К, оп. 1, а.е. 114, л. 1–4
Вижте всички 7 изображения на документа



16_10547706_001_d
Бюлетин с графики и снимки, посветени на Балканските войни.


София, [1913 г.]
ДА – Варна, ЧП 473, л. 47‒50
Вижте всички 8 изображения на документа



15_10544574_001_d
Удостоверениe от командира на отряд от 7-а кумановска дружина при Македоно-одринското опълчение за участието на Димитър Филипов Арнаудов в Лозенградския доброволчески отряд и за получена от него награда.


Лозенград (дн. Къркларели, Турция), 10 ян. 1913 г.
ДА – Бургас, ф. 787К, оп. 2, а.е. 9, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10641977_001_d
Стихотворение „Край Чаталджа" от Тодор М. Македонски, ученик от ІІІ клас на ІІІ Софийска мъжка гимназия.


София, ян. 1913 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 208, л. 87



15_10544581_001_d
Удостоверениe от командира на отряд от 7-а кумановска дружина при Македоно-одринското опълчение за участието на доброволеца Димитър Филипов Арнаудов в Лозенградския доброволчески отряд.


Лозенград (дн. Къркларели, Турция), 12 ян. 1913 г.
ДА – Бургас, ф. 787К, оп. 2, а.е. 9, л. 2



29_10579314_001_d
Списък на убитите и ранените офицери и кандидат-офицери от 19-и пехотен шуменски полк, 1-ви артилерийски скорострелен и нескорострелен полкове.


Разград, 15 ян. 1913 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 330, л. 5‒6
Вижте всички 3 изображения на документа



29_10578870_001_d
Писмо от началника на 19-о полково военно окръжие до общинските кметове със списък на убитите и безследно изчезналите в Балканската война от 19-и пехотен шуменски полк.


Разград, 22 ян. 1913 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 330, л. 9‒10
Вижте всички 4 изображения на документа



24_10596533_001_d
Списъци на убити и ранени войници от 35-и пехотен врачански полк, 57-и пехотен полк, 48-и пехотен полк, 2-ри артилерийски полк и 2-ро гаубично отделение.


гр. Фердинанд (Монтана), 25 ян. 1913 г.
ДА – Монтана, ф. 51К, оп. 1, а.е. 50, л. 38–39
Вижте всички 2 изображения на документа



29_10578918_001_d
Писмо от началника на 19-о полково военно окръжие до общинските кметове със списък на убитите и безследно изчезналите в Балканската война долни чинове от 19-и пехотен шуменски полк и от 43-ти резервен полк.


Разград, 29 ян. 1913 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 330, л. 16‒20
Вижте всички 9 изображения на документа



23_10553719_001_d
Списък на убитите и ранени офицери от 34-ти пехотен троянски полк и на убитите и ранени офицери и долни чинове от 54-ти пехотен полк.


Ловеч, 30 ян. 1913 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 68‒70
Вижте всички 5 изображения на документа



29_10579337_001_d
Списък на убитите и безследно изчезналите долни чинове, военнослужещи от 19-и пехотен шуменски полк, 43-та пехотна дружина, 5-и артилерийски полк и 4-та пионерна дружина.


Разград, 1913 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 330, л. 52



34_10591166_001_d
Списък на военните с нисши чинове от 55-и полк, които са одобрени за награда за отличие и усърдна военна служба при обсадата на Одрин по време на войната (1912‒1913).


Б.м., 31 ян. 1913 г.
ДА – Стара Загора, ф. 1515, оп. 1, а.е. 6, л. 4
Вижте всички 3 изображения на документа



19_10591967_001
Войнишка песнопойка „Спомени от войната", издател Симеон Тодоров, централна печатница Враца.


Враца, 1913 г.
ДА – Враца, ЧП 216, оп. 1, л. 5
Вижте всички 36 изображения на документа



15_10522935_001_d
Марш „Атаката на Одрин", композиран от маестро Георги Шагунов на бойното поле при чифлика край с. Емирлий, Турция.


с. Емирлий, Турция, 21 февр. 1913 г.
ДА – Бургас, ф. 753К, оп. 1, а.е. 115, л. 1–4
Вижте всички 8 изображения на документа



25_10597651_001_d
Окръжно от Пловдивската митрополия относно законността на браковете на новопросветените, сключени преди покръстването им.


Пловдив, 23 февр. 1913 г.
ДА – Пазарджик, ф. 33К, оп. 1, а.е. 6, л. 1



25_10597235_001_d
Писмо до Михаил Дункин от годеницата му с данни за положението на българите в Солун след Междусъюзническата война.


Солун (Гърция), 24 септ. 1913 г.
ДА – Пазарджик, ф. 324К, оп. 1, а.е. 15, л. 1‒2
Вижте всички 4 изображения на документа



9_10572307_001_d
Допълнителен списък на офицери и чиновници от Втора армия, които се удостояват с ордени за военно отличие във войната с Турция 1912–1913 г.


Димотика, март 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 17, л. 194а–206
Вижте всички 26 изображения на документа



23_10594130_001_d
Списъци на убити и ранени долни чинове от 34-ти троянски пехотен полк и други части.


Ловеч, 22 март 1913 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 82‒90
Вижте всички 18 изображения на документа



Страница 1 от 18


  •