БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ДОКУМЕНТИ


Военни действия до Чаталджанското примирие (октомври – ноември 1912 г.)

13_10526468_001_d
Телеграма от софийския околийски началник Меченов до кметове на селища в Софийска околия за хода на военните действия от Лозенград към юг, изток и запад на българската армия.


София, 1912 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 587, л. 29_10582885_001_d
Дневник за военните действия на Втора отделна армия през Балканската война с таблица за загубите от 5 окт. 1912 г. до 13 март 1913 г.


Пловдив – Чорлу, 17 септ. 1912 г. - 30 апр. 1913 г.
ДВИА, ф. 317, оп. 7, а.е. 42, л. 1–292
Вижте всички 584 изображения на документа9_10582893_001_d
Дневник за военните действия на Трета армия през Балканската война 1912–1913 г.


Русе – Черкезово, 23 септ. 1912 г. – 18 май 1913 г.
ДВИА, ф. 740, оп. 5, а.е. 42, л. 1–130
Вижте всички 142 изображения на документа12_10641833_001_d
Директива от ген.-майор Иван Фичев, началник-щаб на Действащата армия, до ген.-лейтенант Никола Иванов, командващ Втора армия, за позициите на турската армия и дислокацията на българските части.


Стара Загора, 8 окт. 1912 г.
ЦДА, ф. 135К, оп. 1, а.е. 179, л. 7926_10597762_001_d
Писмо от Драгоман (Манчо) Пеев до Георги Пеев за позицията на 26-и пернишки пехотен полк при с. Лозно и придвижването им към Егри паланка и Кочани.


с. Лозно, Кюстендилско, 2 окт. 1912 г.
ДА – Перник, ф. 349К, оп. 1, а.е. 94, л. 5
Вижте всички 2 изображения на документа12_10641809_001_d
Заповед от ген.-лейтенант Никола Иванов, командващ Втора армия, за началото на военните действия и позициите на българската и турската армия.


Търново Сеймен (Симеоновград), 5 окт. 1912 г.
ЦДА, ф. 135К, оп. 1, а.е. 179, л. 14‒15
Вижте всички 2 изображения на документа13_10526525_001_d
Телеграма от софийския околийски началник Меченов до кметовете на селата Горна баня и Владая за превземането на Горна Джумая от българската армия.


София, 6 окт. 1912 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 587, л. 813_10526534_001_d
Телеграма от софийския околийски началник Меченов до кмета на село Горна баня за установяването на българско управление в Мустафа паша и отблъскването на турските войски от българските войски пред Одринската крепост.


София, 7 окт. 1912 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 587, л. 913_10526542_001_d
Телеграма от софийския околийски началник Меченов до кметовете на Сливница, Костинброд, Своге, Новоселци, Саранци, Перник, Княжево, Лакатник, Казичане, Бучино дервент, Искрец, Владая, Курило за превземането на Якоруда и селищата в Разложко от българската армия.


София, 8 окт. 1912 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 587, л. 1113_10537945_001_d
Бюлетин на Градско общинско управление ‒ Варна за военните действия през Балканската война (1912).


Орхание (дн. Ботевград), [9 окт. 1912 г.]
ДА – София, ф. 205К, оп. 1, а.е. 57, л. 23
Вижте всички 2 изображения на документа13_10537406_001_d
Телеграма от орханийския околийски началник Войнов до кмета на Етрополе с информация за хода на военните действия през Балканската война и завземането на Кърджали.


Орхание (дн. Ботевград), 10 окт. 1912 г.
ДА – София, ф. 205К, оп. 1, а.е. 57, л. 823_10553927_001_d
Писмо от Ловчанското околийско управление до кметовете в околията за разгласяване сред населението на съобщенията за победоносното настъпление на българските войски по всички направления на фронта при Лозенград и Одрин, горните течения на реките Струма и Брегалница, пленяването на турски войници и сандъци с боеприпаси и за опровергаване слуховете за бомбардиране на Варна.


Ловеч, 10 окт. 1912 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 12
Вижте всички 2 изображения на документа12_10641942_001_d
Информации от Санитарната инспекция при Щаба на Действащата армия за броя на ранените военослужащи за времето от 10 до 24 окт. 1912 г.


[Стара Загора], 10‒24 окт. 1912 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 206, л. 102‒107
Вижте всички 6 изображения на документа13_10526481_001_d
Телеграма от софийския околийски началник Меченов до общинските кметове за военните действия на армиите на Сърбия срещу турците и албанците.


София, 11 окт. 1912 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 587, л. 313_10526493_001_d
Телеграма от софийския околийски началник Меченов до кметовете на Перник, Църква, Владая, Горна баня, Княжево, Сливница, Костинброд, Лакатник, Своге, Искрец, Бучино дервент, Курило, Казичане, Новоселци, Саранци за хода на военните действия на българската войска, превземането на Малко Търново и Василико и завладяването на няколко пункта от северния и североизточния фронтове на Одринската крепост.


София, 11 окт. 1912 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 587, л. 413_10537978_001_d
Бюлетин на Градско общинско управление ‒ Варна за победите на българската, сръбската и гръцката армии през Балканската война (1912).


Орхание (дн. Ботевград), [11 окт. 1912 г.]
ДА – София, ф. 205К, оп. 1, а.е. 57, л. 2423_10555315_001_d
Писмо от Ловчанското околийско управление до кметовете в околията за разгласяване на съобщението на Министерството на вътрешните работи за военните победи на Първа, Втора и Трета сръбски армии и превземането на турски градове и укрепления по цялата фронтовата линия.


Ловеч, 11 окт. 1912 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 1623_10555269_001_d
Телеграма от плевенския окръжен управител до околийския началник на Ловеч за превземането на Лозенград от българската войска.


Плевен, 11 окт. 1912 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 1813_10526502_001_d
Телеграма от софийския околийски началник Меченов до кмета на село Горна баня за превземането на Лозенград.


София, 12 окт. 1912 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 587, л. 513_10526505_001_d
Телеграма от софийския околийски началник Меченов до кметовете на Перник, Владая, Горна баня, Княжево, Сливница, Костинброд, Лакатник, Своге, Искрец, Бучино дервент, Курило, Казичане, Новоселци, Саранци за завладяването на Лозенград от българските войски.


София, 12 окт. 1912 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 587, л. 613_10537429_001_d
Телеграма от Нончев, [и. д. околийски началник], до кмета на Етрополе за завземането на Лозенград от българските войски.


Орхание (дн. Ботевград), 12 окт. 1912 г.
ДА – София, ф. 205К, оп. 1, а.е. 57, л. 1412_10640943_001_d
Бюлетин № 8 за военните действия на 7-а рилска дивизия, Родопския отряд, Първа, Втора и Трета армия.


Б.м., 12 окт. 1912 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 245, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа12_10641359_001_d
Заповед от генерал-майор Димитър Кирков, началник на 8-а пехотна тунджанска дивизия, за дислоциране на частите на диивзията за завладяването на района между р. Арда и р. Марица.


с. Каджкьой, 12 окт. 1912 г.
ЦДА, ф. 743К, оп. 1, а.е. 8, л. 29
Вижте всички 2 изображения на документа13_10537473_001_d
Телеграма от орханийския околийски началник до кмета на Етрополе за военните действия на сръбската и черногорската войска през Балканската война.


Орхание (дн. Ботевград), 13 окт. 1912 г.
ДА – София, ф. 205К, оп. 1, а.е. 57, л. 1615_10544596_001_d
Бюлетин № 7 на Градско общинско управление – Бургас за бойните действия по време на Балканската война.


Бургас, 14 окт. 1912 г.
ДА – Бургас, ф. 1778, оп. 1, а.е. 528, л. 1Страница 1 от 6


  •