ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Наградени
9_10180582_001_d
Списък от командира на 6-и пехотен търновски на Негово Величество полк на наградени с германски медал „За заслуга” низши чинове от полка.


с. Гърлян, 7 февр. 1916
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 102, л. 80
Вижте всички 2 изображения на документа15_10265761_001_d
Удостоверение от Управлението на 5-а дунавска дивизионна област за награждаването на Стоян Димов Гугучков с германски медал за военна заслуга.


Русе, 14 март 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 859К, оп. 1, а.е. 5, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа9_10180591_001_d
Рапорт № 4918 от началника на 8-а пехотна тунджанска дивизия до Щаба на Действащата армия за представяне списък на наградените с орден „Железен кръст”, II кл. офицери от 12-и пехотен балкански на Негово Императорско Величество Вилхелм II, Император Германски и Крал Пруски, полк с приложен списък на наградените.


Битоля, 23 март 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 102, л. 82–83
Вижте всички 3 изображения на документа9_10751051_001_d
Заповед № 3 по Флота с данни за наградени долни чинове с ордени и медали за отличия и заслуги, показани през Първата световна война.


Варна, 12 ян. 1917 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 178, л. 16‒26
Вижте всички 21 изображения на документа9_10180569_001_d
Заповед № 131 по 12-а пехотна дивизия за награждаване на низши чинове от частите на дивизията с ордени за отличия във войната с Румъния.


с. Каталой, 30 ян. 1917 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 608–619
Вижте всички 23 изображения на документа9_10223792_001_d
Лист за награждаване с орден „За храброст” III ст., 2 кл. на командира на 5-и артилерийски полк полковник Стефан Димитров Стайчев с описание действията на полка при щурма на Тутракан на 3 – 6 септември 1916 г.


Б.м., 1917 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 1033, л. 105–123
Вижте всички 18 изображения на документа9_10180040_001_d
Писмо № 29499 от Орденската секция при Полската канцелария към [Щаба на Действащата армия] до германския пълномощник в София за награждаване с български ордени на офицери от германската армия с приложен списък на наградените.


Кюстендил, май 1917 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 313, л. 15, 18–23
Вижте всички 7 изображения на документа9_10751020_001_d
Заповед № 69 по Черноморската част от Флота с данни за именуване на миночистачни катери от Минната рота на имената на герои от ротата, загинали при изпълнение на дълга си към родината.


Варна, 26 ноем. 1917 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 177, л. 503‒509
Вижте всички 14 изображения на документа33_10040566_001_d
Писмо от Канцеларията на Българските ордени до министъра на войната ген.-лейтенант Калин Найденов за награждаването му с Народен орден – голям кръст „За военна заслуга“.


София, 18 февр. 1918 г.
ДА – Смолян, ф. 483К, оп. 1, а.е. 5, л. 523_10050712_001_d
Списък на войниците от 34-ти троянски полк, жители на Ловеч, които са наградени с орден „За храброст“ през Първата световна война.


Б.м., [1918 г.]
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 305, л. 199_10751404_001_d
Заповед № 88 по Черноморската част от Флота за официалното откриване и освещаване на 16 юни 1918 г. на Българската водохвърчилна станция в Пейнерджик и кръщаване хвърчило № 863 на първия български морски авиатор лейтенант Ляпчев, загинал при изпълнение на дълга си към отечеството.


Варна, 6 юли 1918 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 203, л. 5‒8
Вижте всички 7 изображения на документа9_10210950_001_d
Предложение от командира на 9-а артилерийска бригада за награждаване с орден „За храброст” III ст. на командира на 9-и артилерийски полк за героични прояви на Южния фронт през 1917–1918 г.


Б.м., 1919 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 471, л. 517–525
Вижте всички 17 изображения на документа29_10062035_001_d
Писмо от щаба на 7-ми пехотен преславски полк за награждаване с Кръст за храброст IV-та степен на редник Илия Стоянов Илиев, загинал през м. септ. 1916 г. в боевете при с. Азаплар (Полковник Дяково), Добричко.


Шумен, 29 ян. 1920 г.
ДА – Разград, ф. 6К, оп. 1, а.е. 118, л. 2223_10050233_001_d
Списък на войниците от 33-ти и 58-и полк, жители на Ловешка околия, наградени с ордени за заслуги през Първата световна война.


Б.м., [май 1920 г.]
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 305, л. 1023_10051097_001_d
Списък на войниците от Ловеч, участвали в Първата световна война в състава на 34-ти троянски полк, които се награждават с ордени и медали за военни заслуги.


Ловеч, 1920 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 305, л. 3323_10050273_001_d
Списък на ранявани войници от 34-ти троянски пехотен полк, жители на Ловеч, които са наградени с ордени и медали.


Б.м., [1920 г.]
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 305, л. 3013_10043341_001_d
Свидетелство за народна признателност на майор Трайко Христов Ковачев от София, загинал геройски на 28 септ. 1916 г. при с. Полог.


София, б.д.
ДА – София, ф. 1227, оп. 1, а.е. 73, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа29_10061695_001_d
Списък на семействата на убитите и загинали участници във войните 1912–1913 и 1915–1918 г. от с. Горичево, Кубратска околия, желаещи награждаване с възпоминателен медал.


Б.м., [1931 г.]
ДА – Разград, ф. 6К, оп. 1, а.е. 117, л. 1429_10061671_001_d
Сведение за броя на желаещите участници във войните 1912–1913 и 1915–1918 г., жители на Кубратска околия, за награждаване с възпоменателен медал.


Б.м., [1931 г.]
ДА – Разград, ф. 6К, оп. 1, а.е. 117, л. 1328_10219288_001_d
Протокол № 2 от заседание на Комитета за въздигане на паметник на загиналите от войните в Асеновград с решения по осигуряване на средства за постройка на паметника от родолюбиви граждани, спортни организации, училища, военния гарнизон, Асеновградска община, Дружество за запасните офицери, Популярна банка, Водния синдикат „Асенова крепост“, професионални организации и търговски дружества, манастирите в околията, като всички дарения бъдат вписани в книга срещу квитанции.


Асеновград, 4 дек. 1934 г.
ДА – Пловдив, ф. 55К, оп. 1, а.е. 233, л. 4–6
Вижте всички 6 изображения на документа28_10219101_001_d
Покана от Комитета за въздигане паметник на загиналите през войните в Асеновград до неговите членове за свикване на събрание относно строителството на паметника.


Асеновград, 30 авг. 1935 г.
ДА – Пловдив, ф. 55К, оп. 1, а.е. 216, л. 31
Вижте всички 2 изображения на документа28_10219115_001_d
Списък на лицата от Асеновград, на които се издават свидетелства за народна признателност „Загинали геройски за родината“.


Асеновград, 1935 г.
ДА – Пловдив, ф. 55К, оп. 1, а.е. 224, л. 3–6
Вижте всички 5 изображения на документа28_10219082_001_d
Устав на Комитета за въздигане паметник на загиналите през войните от Асеновград.


Асеновград, 1935 г.
ДА – Пловдив, ф. 55К, оп. 1, а.е. 216, л. 11–12
Вижте всички 4 изображения на документа20_10057914_001_d
Писмо от Министерството на войната – Отделение за военните музеи, паметници и гробове до кмета на Габрово, с указания за реда по който ще се получават възпоменателни медали от участниците в Балканската (1912–1913) и в Първата световна (1915–1918) война.


София, 25 апр. 1936 г.
ДА – Габрово, ф. 5К, оп. 2, а.е. 134, л. 2–3
Вижте всички 3 изображения на документа25_10257260_001_d
Окръжно от Отделението за военните музеи, паметници и гробове при Министерството на войната, препратено от Съюза на запасните офицери в България до председателя на Запасно подофицерско дружество – с. Лъджене, Пещерска околия, за условията за награждаване с възпоменателни медали на участници във войните 1912–1913 и 1915–1918 г. със списък на предложените от с. Лъджене (дн. Велинград).


София; с. Лъджене, Пещерска околия, 25 апр. – 12 май 1936 г.
ДА – Пазарджик, ф. 395К, оп. 1, а.е. 21, л. 33–34
Вижте всички 4 изображения на документаСтраница 1 от 3


  •