ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Последици от войната
9_10548692_001_d
Доклад № 20 на главнокомандващия Действащата армия до цар Фердинанд за награждаване на американския откривател на ваксината против петнист тиф д-р Плоц с военен орден "За храброст", IV ст. без мечове, за оказана помощ на българските санитарни власти в борбата с болестта.


Кюстендил, 7 март 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 313, л. 51
Вижте всички 2 изображения на документа34_10042829_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските станции в страната с указания за уреждане поданството на българите от Добруджа от румънското правителство.


София, 30 авг. 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 62, л. 26
Вижте всички 3 изображения на документа9_10548688_001_d
Списък на наградени с кръст "За храброст" низши чинове от 31-ви пехотен варненски полк.


Б.м., 31 окт. 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 280-285
Вижте всички 11 изображения на документа12_10223712_001_d
Писмо от началника на Полската канцеларията при щаба на Действащата армия до Военната канцелария на Негово Величество за изпращане на списък на убити, ранени и безследно изчезнали офицери и офицерски кандидати от частите на Действащата армия в боевете от 1 окт. до 30 ноем. 1916 г.


Кюстендил, 10 дек. 1916 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 492–502
Вижте всички 12 изображения на документа12_10223708_001_d
Писмо от началника на полската канцелария при Щаба на действащата армия до Военната канцелария на Негово Величество за изпращане на списък на убити, ранени и заболели офицери и офицерски кандидати от частите на Действащата армия в боевете от 5 септ. до 15 дек. 1916 г.


Кюстендил, 27 дек. 1916 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 486–491
Вижте всички 6 изображения на документа12_10223856_001_d
Телеграма от полк. Червенаков, началник на полската канцелария, до командващия Втора армия за негодуванието в редовете на войската, за социалистическата агитацията сред войниците и тежкото положение в армията.


Кюстендил, апр. 1917 г.
ЦДА, ф. 169Б, оп. 1, а.е. 31, л. 116_10050125_001_d
Телеграма от Добруджанския народен събор до командващия 3-та армия по случай откриването на събора и благодарност за освобождението на Добруджа след Букурещкия договор от 7 май 1917 г. и Берлинския протокол.


Бабадаг, 18 дек. 1917 г.
ДА – Варна, ф. 80К, оп. 1, а.е. 8, л. 11712_10232052_001_d
Сведения от българските журналисти Даниел Крапчев, Стойне Кръстев, Георги Вълков, Артур Щаинхардт, Крум Наумов и Михаил Пъдев, присъствали на конференция в Белград, за започналото разделение в Югославия и обособяването на македонските българи, за недоверието на Югославия към Кьосеиванов, особено след изчезването на военните планове на Пета армия и др.


Б.м., 1918 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 1554, л. 1–3
Вижте всички 3 изображения на документа12_10062323_001_d
Предложение от народни представители от XVII ОНС и законопроект за амнистия от 19 дек. 1918 г.


София, 19 февр. 1919 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 1646, л. 1-2
Вижте всички 4 изображения на документа9_10548775_001_d
Писмо № 828 от министъра на външните работи и вероизповеданията Петър Пешев до генерал Никола Жеков за усилията на Турция да придобие териториални отстъпки от българска страна в Западна Тракия.


София, 28 март 1918 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 956, л. 83
Вижте всички 2 изображения на документа12_10225936_001_d
Коментар на в. "Nation" относно причините за оставката на правителството на Васил Радославов, изпратен от Т. Недков, пълномощен министър в Берн, до МВРИ.


Берн, 22 юни 1918 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 38, л. 8634_10042870_001_d
Писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до Светия Синод – Стара Загора във връзка с изземване от населението на хранителни продукти, вълна и др., необходими за армията продукти.


Стара Загора, 29 юли 1918 г.
ДА – Стара Загора, ф. 413К, оп. 1, а.е. 2, л. 159
Вижте всички 3 изображения на документа15_10265878_001_d
Статия от Жени Божилова Патева "За мъжете на родината", за пагубната сила на войната.


Бургас, 1918 г.
ДА – Бургас, ф. 814К, оп. 1, а.е. 94, л. 1–6
Вижте всички 6 изображения на документа12_10273224_001_d
Писмо от Варненското окръжно управление до Йосиф Фаденхехт, министър на правосъдието, за разрешаване на жителите на Балчишка, Добричка и Куртбунарска (Тервелска) околия и от Силистренска и Тутраканска околия да се съдят за всички деяния, които са от компетенцията на Варненския и Русенския окръжен съд, вместо в съответния военнополеви съд.


Варна, 21 септ. 1918 г.
ЦДА, ф. 242К, оп. 2, а.е. 596, л. 66
Вижте всички 2 изображения на документа25_10065481_001_d
Окръжно от министъра на вътрешните работи Михаил Такев до окръжните управители и околийските началници в страната за абдикация на цар Фердинанд и заемането на престола от княз Борис.


София, 3 окт. 1918 г.
ДА – Пазарджик, ф. 507К, оп. 1, а.е. 79, л. 1–4
Вижте всички 4 изображения на документа12000596_001_d
Манифест на цар Фердинанд І към българския народ за отказването му от българския престол.


София, 3 окт. 1918 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 214, л. 65-66
Вижте всички 3 изображения на документа12_10061124_001_d
Шифрована телеграма от Негово Величество цар Фердинанд до княз Борис за причините за загубите във войната и отношението на австро-унгарското правителство към него като към виновен за военната катастрофа.


Австро-Унгария, 5 окт. 1918 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 1551, л. 1–2
Вижте всички 3 изображения на документа12_10061703_001_d
Шифрована телеграма от ген. Ганчев [ген. Никола Ганчев Куртоклиев] – маршал на двореца до Александър Малинов – министър-председател и министър на външните работи и изповеданията и цар Борис III за срещите и разговорите му с граф Берхтолд – австро-унгарски министър на външните работи, за причините за катастрофалното поражение на България в Първата световна война и отговорността на съюзниците.


[Берлин], 6 окт. 1918 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 1552, л. 1–2
Вижте всички 3 изображения на документа12_10231678_001_d
Телеграма от бившия цар Фердинанд І до цар Борис III с предупреждение за опасността от скъсване дипломатическите отношения на България с Австро-Унгария.


Б.м., 7 окт. 1918 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 1553, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа26_10059112_001_d
Телеграма от окръжния управител на Кюстендил до общинския инспектор в Радомирска околия с предложение за вземане на мерки срещу нападането и разграбването на складове със зърнени храни от връщащите се от фронта гладуващи войници.


Радомир, 20 окт. 1918 г.
ДА – Перник, ф. 315К, оп. 1, а.е. 2, л. 23826_10059104_001_d
Телеграма от Околийската реквизиционна комисия до общинските кметове в Радомирска околия с предложение за вземане на мерки срещу нападането и разграбването на складове със зърнени храни от гладуващи войници, връщащи се от фронта.


Радомир, 14 окт. 1918 г.
ДА – Перник, ф. 315К, оп. 1, а.е. 2, л. 235
Вижте всички 2 изображения на документа24_10065672_001_d
Списък на запасни войници и подофицери от с. Бокиловци, взели участие в Първата световна война, на които следва да им се намали личната пътна тегоба за 1916, 1917 и 1918 г.


с. Бокиловци, Берковско, б.д.
ДА – Монтана, ф. 60К, оп. 1, а.е. 9, л. 1–2
Вижте всички 3 изображения на документа24_10065863_001_d
Списък на запасни войници и подофицери от с. Балювица, взели участие в Първата световна война, на които следва да им се намали личната пътна тегоба за 1916, 1917 и 1918 г.


с. Балювица, Берковско, б.д.
ДА – Монтана, ф. 60К, оп. 1, а.е. 9, л. 3–4
Вижте всички 3 изображения на документа24_10065934_001_d
Списък на запасни войници и подофицери от с. Гушанци (Замфирово), взели участие в Първата световна война, на които следва да им се намали личната пътна тегоба за 1916, 1917 и 1918 г.


с. Гушанци, Берковско, б.д.
ДА – Монтана, ф. 60К, оп. 1, а.е. 9, л. 5–11
Вижте всички 12 изображения на документа9_10211687_001_d
Рапорт № 117 от началника на Флота до Щаба на Действащата армия за разпореждане на френския фрегатен капитан Гарние да бъдат предадени в негово разпореждане водосамолетите заедно с българския персонал.


Варна, 13 ноем. 1918 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 220, л. 16–17
Вижте всички 3 изображения на документаСтраница 1 от 9


  •