ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


В тила




16_10048075_001_d
Личен дневник на Радка Стоянова с информация за изпращането на баща й на фронта по време на Балканската и Първата световна война, живота по време на войните във Варна, писма от баща й от фронта, публикации в печата за военните събития, текстове на стихотворения и песни.


Варна, 1 септ. 1912 – 5 ян. 1919 г.
ДА – Варна, ф. 1142, оп. 1, а.е. 35, л. 1–187
Вижте всички 371 изображения на документа



12_10062031_001_d
Доклад от ген.-майор Климент Бояджиев, министър на войната, до цар Фердинанд I и мотиви до XVII ОНС към проектозакона за повикване на обучение на всички християни – годни за военна служба на възраст от 26 до 46 г., включително в новоприсъединените земи.


София, апр. 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 548, л. 2-4
Вижте всички 3 изображения на документа



12_10202129_001_d
Закон за повикване на обучение всички християни – годни за военна служба на възраст от 26 до 46 г., включително в новоприсъединените земи, приет от XVII ОНС на 1 юли 1914 г.


София, 3 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 548, л. 6



12_10062082_001_d
Закон за изменение и допълнение на временното положение за паричното доволствие на военнослужещите във военно време, приет от XVII ОНС на 29 юли 1914 г.


София, 29 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 550, л. 8–9
Вижте всички 4 изображения на документа



9_10751313_001_d
Указ № 39 на цар Фердинанд І с данни за формиране на Брегова отбрана и Семафорна служба към неподвижната отбрана, Дунавската част и Беломорския бряг.


двореца Врана, 1 авг. 1914 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 414, л. 52‒53
Вижте всички 4 изображения на документа



12_10062093_001_d
Доклад от ген.-лейтенант Иван Фичев (министър на войната) до XVII ОНС и проект за Военно-наказателен закон, останал неразгледан.


София, ноем. 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 565, л. 3–8
Вижте всички 11 изображения на документа



23_10052597_001_d
Писмо от Русенското общинско управление до кмета на Ловешката община относно Закона за откриването на аптеки, обслужващи безплатно бедни граждани.


Русе, 24 дек. 1914 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 19
Вижте всички 2 изображения на документа



9_10751317_001_d
Указ № 96 на цар Фердинанд І с данни за формирането от 1 януари 1915 г. на Беломорска част с управление, минна отбрана, семафорна служба и работилница.


София, 31 дек.1914 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 414, л. 117‒118
Вижте всички 3 изображения на документа



12_10202142_001_d
Покана до народните представители от XVII ОНС за даряване на средства за подпомагане на Фонда за сираци от войната.


София, 1915 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 1031, л. 18-19
Вижте всички 3 изображения на документа



23_10052621_001_d
Писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до окръжните управители и столичния градоначалник относно нотата на Министерството на външните работи и изповеданията до легациите в София на всички Велики сили и на Гърция за решението на българското правителство да не се допуска пребиваването на чужди поданици, изгонени от Турция поради Общоевропейската война.


София, 12 февр. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 46



34_10041959_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските станции в Царството с указание за даване на сведения за предоставените линейни и инсталационни материали, апарати, прибори и др. на военните.


София, 15 ян. 1915 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 63, л. 15



23_10052603_001_d
Писмо от Бюрото по реквизициите към Министерството на финансите до председателите на градските, окръжните и околийски реквизиционни комисии и финансовите началници с предложения за допълнения в издадените дубликати от квитанции, относно изплащани данъци.


София, 17 ян. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 12



23_10052610_001_d
Писмо от Дирекцията на народното здраве до кмета на Ловеч за изпращането на безплатни противодифтеритни серуми и други лечебни средства от Бактериологическия институт за държавните болници, амбулатории и войскови части.


София, 19 ян. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 5



23_10052615_001_d
Окръжно от Министерството на вътрешните работи и народното здраве – отдел Административна полиция до окръжните управители за разгласяване срока и цените на намиращите се в населението пушки, които държавата ще изкупува.


София, 28 ян. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 35



12_10062109_001_d
Мотиви от ген.-лейтенант Иван Фичев (министър на войната) и проектозакон за военната цензура, останал неприет от XVII ОНС.


София, февр. 1915 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 571, л. 3–4
Вижте всички 3 изображения на документа



21_10069228_001_d
Протокол № 3 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия за отпускане на ежемесечна помощ на бедни кърджалийски граждани.


Кърджали, 3 февр. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 4–5
Вижте всички 3 изображения на документа



23_10052771_001_d
Окръжно от Министерство на вътрешните работи и народното здраве до окръжните управители, околийските началници и столичния градоначалник за изготвяне на списъци на всички пленници и бежанци и контрол на здравословното им състояние.


София, 21 февр. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 51



12_10062139_001_d
Мотиви от ген.-лейтенант Иван Фичев (министър на войната) и проектозакон за спомагателния фонд в случай на мобилизация (обща или частична) и война, останал неразгледан от XVII ОНС.


София, март 1915 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 573, л. 3–7
Вижте всички 9 изображения на документа



23_10052796_001_d
Окръжно от Инспекцията на Плевенския учебен окръг до кметовете и председателите на училищните настоятелства за постановяване на глоби на кметове и председатели на училищни настоятелства за небрежно изпълнение задълженията към училищата и загуба на учебни дни от намалената учебна година поради войната.


Плевен, 28 март 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 50
Вижте всички 2 изображения на документа



21_10069329_001_d
Протокол № 7 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия за осигуряване на средства от общинския бюджет за борба с появилата се болест петнист тиф.


Кърджали, 13 апр. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 10
Вижте всички 3 изображения на документа



21_10069345_001_d
Протокол № 8 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия за отпускане на средства за осигуряване на дрехи на служещи и отпускане на помощи на бедни семейства.


Кърджали, 14 апр. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 11–12
Вижте всички 5 изображения на документа



21_10069353_001_d
Протокол № 10 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия с решения по извършени злоупотреби с общински средства и завеждането на граждански искове срещу отделни служители.


Кърджали, 20 апр. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 14–16
Вижте всички 5 изображения на документа



21_10069356_001_d
Протокол № 11 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия с решение за завеждане на граждански искове срещу бивши общински отчетници.


Кърджали, 22 апр. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 16–17
Вижте всички 5 изображения на документа



21_10069361_001_d
Протокол № 12 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия с решения за облагане: с такса надписите на всички търговски заведения, бакали, кръчмари, банкери, акционери, застрахователи; с такса смет всички граждани според имота и освобождаване на бедните лица; с налог на всички видове игри.


Кърджали, 24 апр. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 17–19
Вижте всички 6 изображения на документа



34_10042861_001_d
Протокол № 18 от събрание на Старозагорското околийско училищно дружество „Атанас Иванов” с гласувана резолюция, в която се констатира, че поскъпването на живота се дължи на милитаристичната политика на управляващите.


Стара Загора, 3 май 1915 г.
ДА – Стара Загора, ф. 36К, оп. 1, а.е. 5, л. 86–87
Вижте всички 4 изображения на документа



Страница 1 от 32


  •