ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Военнопленници (чужди, български)
23_10052771_001_d
Окръжно от Министерство на вътрешните работи и народното здраве до окръжните управители, околийските началници и столичния градоначалник за изготвяне на списъци на всички пленници и бежанци и контрол на здравословното им състояние.


София, 21 февр. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 5123_10052760_001_d
Писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до окръжните управители и столичния градоначалник относно съобщението на Царското генерално консулство на Унгария, че български пленници от Македония в Австро-Унгария са настанени на работа, поради липса на средства за препитание и за разрешение да им се изпратят по 150 крони до Гюргево.


София, 13 юни 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 6923_10047072_001_d
Заповед от Главното тилово управление – София до околийските началници относно реквизираните транспорти от управлението и изпратени в транспортните депа на Брусарци, Пирот, Дупница, Самоков, Кюстендил, Горна Джумая и Петрич, зачисляването на хората и добитъка и задълженията на началниците на депата.


София, 1 ян. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 634_10042039_001_d
Писмо от Началника на 8-а тунджанска дивизионна област – Стара Загора до председателя на Благотворителен комитет „Св. Йоан Милостиви”, с указания за по-строг контрол над поверените му военнопленници.


Стара Загора, 8 ян. 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 134_10042042_001_d
Писмо от председателя на Благотворителен комитет „Св. Йоан Милостиви” – митрополит Методий до началника на 8-а тунджанска дивизионна област – Стара Загора, относно предприетите мерки по прилагането на строг контрол над поверените му сръбски военнопленници.


Стара Загора, 10 ян. 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 2–3
Вижте всички 5 изображения на документа18_10302402_001_d
Пощенска карта от военнопленника Ненчо Петров от с. Търнава, Белослатинско, до Найчо Цанов с молба за застъпничество за всички военнопленници на остров Сардиния, новини от България и за малко тютюн и пари.


Остров Сардиния, 2 март 1916 г.
ДА – Видин , ф. 19К, оп. 1, а.е. 160, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа34_10042876_001_d
Писмо от Бюрото за военнопленници – София при Министерството на войната до началника на 8-а тунджанска дивизионна област – Стара Загора с указание незабавно да се приберат всички пленници, дадени на работа без знанието и разрешението на Министерството.


София, 2 юни 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 42
Вижте всички 3 изображения на документа34_10042879_001_d
Телеграма от Старозагорския митрополит Методий до началника на тайния кабинет на Негово Величество Царя с молба за съдействие пред Военното министерство да останат на работа на Аязмото дадените му 100 военнопленници.


Стара Загора, 6 юни 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 43
Вижте всички 3 изображения на документа23_10045270_001_d
Писмо от Плевенското комендантско управление до околийския управител на Ловеч и кметовете в околията за упражняване по-строг контрол върху минаващите през районите лица, избягали от частите си военнослужащи и военнопленници.


Ловеч, 10 юни 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 8334_10042051_001_d
Писмо от Бюрото за военнопленници при Министерството на войната до началника на 8-а тунджанска дивизионна област – Стара Загора с предложение да изпратят 20 пленника на Старозагорския митрополит за работа на Аязмото срещу заплащане.


София, 12 юни 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 45
Вижте всички 2 изображения на документа34_10042882_001_d
Писмо от Старозагорския митрополит Методий до началника на Депото за военнопленници при 8-а тунджанска дивизионна област – Стара Загора относно разпореждането на Министерството на войната да си приберат пленниците, дадени за работа на Аязмото.


Стара Загора, 16 юни 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 46–47
Вижте всички 5 изображения на документа34_10042057_001_d
Писмо от Старозагорския митрополит Методий до началника на тайния кабинет на Негово Величество Царя относно разпореждането на Министерството на войната да се приберат всички военнопленници, включително и дадените за работа на Аязмото.


Стара Загора, 17 юни 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 51–52
Вижте всички 4 изображения на документа23_10045193_001_d
Писмо от Плевенския окръжен управител до Ловешкия околийски началник с предписания на Военното министерство за контрола на състоянието и действията на военнопленниците извън депата.


Плевен, 17 юни 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 91–92
Вижте всички 2 изображения на документа34_10042075_001_d
Писмо от Старозагорския митрополит Методий до министъра на войната в София относно разпореждането му да се приберат 100 пленници, дадени им за работа на Аязмото и с данни за дейността на Благатворителния комитет „Св. Йоан Милостиви”.


Стара Загора, 18 юни 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 53–59
Вижте всички 14 изображения на документа34_10042081_001_d
Телеграма от Старозагорския митрополит Методий до началника на 8-а тунджанска дивизионна област – Стара Загора с молба да се заменят дадените им за работа на Азмото болни военнопленници със здрави.


Стара Загора, 11 юли 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 7934_10042078_001_d
Писмо от Старозагорския митрополит Методий до Бюрото за военнопленници при министъра на войната с молба да се нареди на началника на 8-а дивизионна област – Стара Загора да остави на работа на Аязмото дадените 100 души военнопленници.


Стара Загора, 17 юли 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 76–77
Вижте всички 4 изображения на документа34_10042084_001_d
Писмо от Бюрото за военнопленници при Министерството на войната до председателя на Благотворителния комитет „Св. Йоан Милостиви“ – Стара Загора в уверение, че ще се отпуснат 50 души здрави военнопленници, но след привършване на полските работи.


София, 18 юли 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 8112_10231528_001_d
Писмо от Панчо Хаджимишев, пълномощен министър в Холандия, до Елена Петрова, придворна дама на царица Елеонора, във връзка с мнението на управляващите среди във Великобритания за отношението към английските военнопленници в България.


Хага, 29 юли 1916 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 15, а.е. 12, л. 1–2
Вижте всички 3 изображения на документа34_10042885_001_d
Писмо от Старозагорския митрополит Методий до началника на 8-а тунджанска дивизионна област с молба да се изпратят още 8 души, здрави военнопленници, запознати с работата на Аязмото.


Стара Загора, 6 авг. 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 88–89
Вижте всички 5 изображения на документа34_10042087_001_d
Писмо от Старозагорския митрополит Методий до началника на 8-а дивизионна област с молба да се изпратят 25 чифта цървули за военнопленниците, работещи на Аязмото.


Стара Загора, 9 авг. 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 8734_10041929_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските станции в страната с указания за начина, по който ще се извършва размяната на колетните пратки, пощенските записи и кореспондецията на военнопленниците с Русия през Швеция.


София, 9 септ. 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 62, л. 42
Вижте всички 2 изображения на документа39_10062170_001_d
Писмo от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол относно установяването в Градско, наличието на много пленници румънци и по семейни въпроси.


Гара Градско, 24 септ. 1916 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 6, л. 25
Вижте всички 2 изображения на документа34_10042093_001_d
Писмо от началника на 8-а тунджанска дивизионна област – Стара Загора до Депото за военнопленници – Стара Загора с указание военнопленниците да спят в депото, а не на Аязмото и да се пресече възможността им за бягство.


Стара Загора, 14 ноем. 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 78К, оп. 1, а.е. 145, л. 12634_10042835_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските станции в страната с указания на Министерството на войната за цензуриране кореспонденцията на военноплениците.


София, 22 ноем. 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 62, л. 107
Вижте всички 3 изображения на документа33_10040815_001_d
Писмо от подполковник Иван Червенаков до архимандрит Стефан (бъдещият Екзарх Стефан І) с информация за нуждата от преводач на българските военнопленници през Първата световна война и други въпроси.


Берн, Швейцария, 16 ян. 1917 г.
ДА – Смолян, ф. 473К, оп. 2, а.е. 73, л. 13–15
Вижте всички 6 изображения на документаСтраница 1 от 6


  •