ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Тилово осигуряване на армията
9_10750816_001_d
Сведение за корабите от Флота с данни за названието, вида и техническите характеристики на плавателните съдове.


Б.м., [1915 г.]
ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 16, л. 61‒62
Вижте всички 2 изображения на документа34_10041959_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските станции в Царството с указание за даване на сведения за предоставените линейни и инсталационни материали, апарати, прибори и др. на военните.


София, 15 ян. 1915 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 63, л. 1532_10051417_001_d
Дневник (І и ІІ част) на Михаил Керменлийски – офицерски кандидат от 6-а рота на 45-и пехотен полк към 3-та балканска дивизия, за участието му в Първата световна война.


Б.м., 15 авг. 1915 – 20 септ. 1916 г.
ДА – Сливен, ф. 403К, оп. 1, а.е. 5, л. 1–205
Вижте всички 404 изображения на документа23_10056382_001_d
Писмо от началника на Ловешката реквизиционна комисия до кмета на града за доставяне от всяко семейство на дрехи, чаршафи и кревати за оборудване на местната военна болница.


Ловеч, 18 септ. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 32Схема от началника на артилерията при Софийския укрепен пункт за разпределението на оръдията и картечниците по отбраната на София срещу въздушни нападения.


Б.м., [окт. 1915 г.]
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 1352, л. 9412_10061140_001_d
Акт за преименуването на пленения в Ломското пристанище руски параход "Белград" на "Варна", който става собственост на българската държава и плува под български флаг, издаден 18 дни след като България обявява война на Сърбия.


Лом, 18 окт. 1915 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 214, л. 19_10225376_001_d
Рапорт № 406 от началника на Крепостно-обсадната артилерия до Щаба на Действащата армия за укрепителните работи и готовността за бойни действия в укрепените пунктове Варна, Русе, Свищов, Никопол, Сомовит, Гиген, Ряхово и Лом.


София, 2 ноем. 1915 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 1352, л. 130–131
Вижте всички 4 изображения на документа15_10057251_001_d
Заповед № 578 от 12 ноем 1915 г. на кмета на Градско общинско управление – Бургас за изготвяне списък на всички обществени сгради и заведения, които при нужда да послужат за настаняване на войсковите части в града.


Бургас, 12 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 70К, оп. 1, а.е. 113, л. 25–26
Вижте всички 2 изображения на документа15_10057255_001_d
Заповед № 580 от 12 ноем. 1915 г. на кмета на Градско общинско управление – Бургас за назначаване на комисия за проверка на документите по събиране и изразходване на помощите, събрани за подпомагане войниците от 3-та балканска дивизия.


Бургас, 12 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 70К, оп. 1, а.е. 113, л. 26–27
Вижте всички 2 изображения на документа9_10181391_001_d
Заповед № 123 по Действащата армия за определяне разряда и годишната заплата на чиновниците от частите, управленията и учрежденията на Действащата армия.


Кюстендил, 14 дек. 1915 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 606, л. 188–197
Вижте всички 20 изображения на документа9_10181315_001_d
Сведение за германските безжични телеграфни станции, предадени на българските армии в Македония към 26 дек. 1915 г.


Кюстендил, б.д.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 520, л. 3379_10181347_001_d
Нареждане Iс № 1435 от армейска група Макензен за определяне границата на тиловите участъци на австро-унгарската и българската армии на запад и изток от р. Морава.


Ниш, 1 ян. 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 551, л. 103–107
Вижте всички 5 изображения на документа26_10059060_001_d
Рапорт на главния учител в с. Горна Диканя до кмета на селото против квартируването на войници в сградата на училището.


с. Горна Диканя, 2 ян. 1916 г.
ДА – Перник, ф. 282К, оп. 1, а.е. 17, л. 869_10181743_001_d
Споразумение между Кралското Пруско военно министерство и българското Министерство на войната за отстъпване експлоатацията на медна мина „Плакалница” на Пруското военно министерство.


София, 26 ян. 1916 г.
ДВИА, ф. 4, оп. 3, а.е. 171, л. 82–89
Вижте всички 8 изображения на документа9_10181757_001_d
Споразумение между Кралското Пруско военно министерство и българското Министерство на войната за отстъпване експлоатацията на медна мина „Бор” на Германското военно управление.


София, 26 ян. 1916 г.
ДВИА, ф. 4, оп. 3, а.е. 171, л. 90–96
Вижте всички 7 изображения на документа23_10052410_001_d
Писмо от Министерството на войната до Главното интендантско управление относно помещенията, които трябва да се определят за реквизиционните комисии и квартири на офицерите, напуснали постоянното си местоживеене, офицерите от съюзническите армии и начина на заплащането им.


София, 2 февр. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 823_10051968_001_d
Писмо от околийския началник на Ловеч до общинските кметове относно разпорежданията на началника на тиловото управление на Трета българска армия за спиране износа и продажбата на ленено семе, коноп, кълчища и кожи и реквизирането им за нуждите на армията.


Ловеч, 4 февр. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 139_10223786_001_d
Учебен план, изготвен от командира на 1-во аеропланно отделение поручик Шиндлер, за провеждането на 14-дневен курс за подготовка на български офицери за наблюдатели.


Ксанти, 18 март 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 1129, л. 469–477
Вижте всички 17 изображения на документа15_10057288_001_d
Заповед № 99 от 19 март 1916 г. на кмета на Градско общинско управление – Бургас за забрана на реквизиране и клане на добитък, предназначен за прехрана на войската и населението.


Бургас, 19 март 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 70К, оп. 1, а.е. 114, л. 33–34
Вижте всички 2 изображения на документа9_10181298_001_d
Писмо № 696 от морския аташе при Германската легация в София до главнокомандващия на Действащата армия за готовността на Имперското министерство на марината да преотстъпи подводница на българския флот.


София, 23 март 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 514, л. 202–207
Вижте всички 6 изображения на документа23_10045852_001_d
Телеграма от околийския началник на Ловеч до кметовете в околията за нареждането на Главната квартира на началника на 3-та отделна армия и на 10-а беломорска дивизия за временно ползване от населението на 20 до 30 процента от добитъка на тилните и транспортни войскови обози при засяването, както и оказване помощ от войсковите части, които квартируват там.


Плевен, 29 март 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 559_10181375_001_d
Рапорт № 97 от началника на Главно тилово управление при Общата Главна квартира до министъра на войната и до министър-председателя за недостига на храни в тила и опасността от глад в страната.


София, 21 апр. 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 567, л. 150–151
Вижте всички 3 изображения на документа09000106_001_d
Шифрована телеграма № 2114 от началника на Флота полковник Кирков до началника на ЩДА за официалното приемане на служба на първата българска подводна лодка на 25 май 1916 г.


Варна, 22 май 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 514, л. 28318_10302561_001_d
Военна пощенска карта от Андрей Кръстев до Найчо Цанов за лошите условия на фронта в бивак, разположен на 7–8 км от Петрич.


Петрич, 7 юни 1916 г.
ДА – Видин , ф. 19К, оп. 1, а.е. 160, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа18_10304200_001_d
Военна пощенска карта от Андрей Кръстев до Найчо Цанов за лошите условия на фронта.


Кърналово, Петричко, 8 юли 1916 г.
ДА – Видин , ф. 19К, оп. 1, а.е. 161, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 7


  •