ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Памет за войната

/10150269_001
Протокол от заседание на ръководното тяло на Земеделското професионално сдружение ‒ Петрич с решение за събиране на средства за построяване паметник на загиналите немски войници по време на германската атака през 1941 г. при границата с Гърция и Югославия в Петричка околия.


Петрич, 1 юни 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 169, оп. 1, а.е. 10, л. 28‒29
Вижте всички 3 изображения на документа/10151641_001
Писмо от Отделението за военни музеи, паметници и гробове при Министерството на войната до кмета на с. Марино поле, Петричко с искане на сведения за германското военно гробище в района на селото.


София, 17 юли 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 41К, оп. 1, а.е. 40, л. 9/10182621_001
Писмо от кмета на с. Марино поле, Петричко до Отделението за военните музеи, паметници и гробове при Министерството на войната със сведения за германското военно гробище до селото.


с. Марино поле, Благоевградско, 22 авг. 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 41К, оп. 1, а.е. 40, л. 10/14_10150284_001_d
Писмо от кмета на община ‒ с. Камена, Петричко до околийския управител в Петрич със сведение за гробовете на германски войници от войната през 1941 г. в района на общината.


с. Камена, Благоевградско, 25 септ. 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 38К, оп. 1, а.е. 11, л. 14/10752127_001
Писмо № 3385 от Българското търговско параходно дружество ‒ Варна до началника на Флота с благодарност за проявените храброст и доблест от чиновете на военни кораби, участвали в спасяването на екипажите на потъващи параходи на дружеството.


Варна, 11 окт. 1941 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 512, л. 405/10151016_001
Списък на погребаните германски войници в германското военно гробище при с. Марино поле, Петричко.


Б.м., [1941 г.]
ДА – Благоевград, ф. 41К, оп. 1, а.е. 40, л. 2‒4
Вижте всички 6 изображения на документа/10151024_001
Писмо от Отделението за военни музеи, паметници и гробове при Министерството на войната до кмета на с. Марино поле, Петричко с указания за поддържането на германското гробище в селото.


София, 23 апр. 1942 г.
ДА – Благоевград, ф. 41К, оп. 1, а.е. 40, л. 21
Вижте всички 2 изображения на документа/10171736_001
Идейна скица-проект на Министерството на войната, отделение “Музеи, паметници и гробове“, за издигане на паметник на загинал за родината летец.


Б.м., 1944 г.
ДА – Перник, ф. 206К, оп. 1, а.е. 95, л. 19/10224921_001
Писмо от Георги Желев Тонев до областния директор ‒ Стара Загора относно даряване на парични средства за Гражданския комите за делото на геройски загиналия по време на войната пилот Георги Кюмюрджиев.


с. Любимец, Старозагорско, 4 ян. 1944 г.
ДА – Стара Загора, ф. 37К, оп. 1, а.е. 110, л. 5/10109143_001
Писмо от старозагорския областен директор до Георги Желев Тонев от с. Любимец (Свиленградска околия) във връзка с построяването на паметник на геройски загиналия пилот Георги Райчев Кюмюрджиев.


Стара Загора, 6 ян. 1944 г.
ДА – Стара Загора, ф. 37К, оп. 1, а.е. 110, л. 4/10109146_001
Покана по повод отслужване на панахида на гроба на геройски загиналия пилот Георги Кюмюрджиев.


Стара Загора, 29 ян. 1944 г.
ДА – Стара Загора, ф. 37К, оп. 1, а.е. 110, л. 13/10118650_001
Писмо от Народно първоначално училище „Йордан Йовков" ‒ с. Земенци, Добричко, до Първа околийска училищна инспекция ‒ Добрич, за изпратена сума за построяване на паметник на капитан Списаревски.


с. Земенци, Добричко, 20 март 1944 г.
ДА – Добрич, ф. 120, оп. 1, а.е. 45, л. 2/10171861_001
Писмо от Милан Тасев Димов до командира на Въздушните на Негово Величество войски и председателя на Дружеството на младите бойци – Перник за дарение на земя и средства за изграждането на паметник на лобното място на поручик Димитър С. Попов.


Перник, 20 апр. 1944 г.
ДА – Перник, ф. 206К, оп. 1, а.е. 95, л. 34/10171834_001
Писмо от временния командир на Въздушните на Негово Величество войски до председателя на Съюза на младите бойци в България – Перник с благодарност по повод инициативата за въздигане паметник на подпоручик Димитър С. Попов.


София, 12 май 1944 г.
ДА – Перник, ф. 206К, оп. 1, а.е. 95, л. 31/10109165_001
Програма по повод провеждане на футболен турнир в чест на геройски загиналите пилоти Георги Кюмюрджиев и Веселин Рачев от Стара Загора.


Стара Загора, 15 юни 1944 г.
ДА – Стара Загора, ф. 37К, оп. 1, а.е. 110, л. 84/10168583_001
Акт за предаване на военното гробище и паметника на погребаните във Видин съветски войни от Трети украински фронт от майор Фирсов на кмета на Видин.


Видин, 8 ян. 1945 г.
ДА – Видин , ф. 415, оп. 3, а.е. 77, л. 1‒2
Вижте всички 2 изображения на документа/10168711_001
Писмо от Александър Ангелов, кмет на Видин, до ген.-майор И. А. Клаус, началник на Санитарното управление на Трети украински фронт, за  проведения във Видин митинг при откриването на паметника и военното гробище на загиналите войни от Съветската армия.


Видин, 8 ян. 1945 г.
ДА – Видин , ф. 415, оп. 3, а.е. 78, л. 3/10121477_001
Протокол от заседание на Учителския съвет при Народно основно училище ‒ с. Пчеларово, Добричко, за подпомагане на настанените в Добрич осиротели югославски деца от Втората световна война.


с. Пчеларово, Добричко, 19 февр. 1945 г.
ДА – Добрич, ф. 120, оп. 1, а.е. 45, л. 5
Вижте всички 2 изображения на документа/10210591_001
Писмо от генерал-майор Стоян Трендафилов, главнокомандващ ІV български корпус към Първа българска армия, до подофицер Никола Манолов Суровов с благодарност за проявена храброст при боевете при с. Мат на 8 март 1945 г.


Унгария, 1945 г.
ДА – Смолян, ф. 960, оп. 4, а.е. 12, л. 2/10078118_001
Писмо от помощник-командира на 18-и пехотен полк до „Женотдела“ при Отечествения фронт във Велико Търново с приложен списък на получените подаръци за бойците от Първа българска армия на фронта, събрани от организации и селата в околията.


Б.м., 12 апр. 1945 г.
ДА – Велико Търново, ф. 83, оп. 1, а.е. 153, л. 134-135
Вижте всички 2 изображения на документа/10078129_001
Писмо от помощник-командира на поделение № 55119 до Околийския комитет на Отечествения фронт – Велико Търново и близките на санитарен фелдфебел Иван Колев Христов от Велико Търново за неговата доблестна служба.


Б.м., 18 апр. 1945 г.
ДА – Велико Търново, ф. 83, оп. 1, а.е. 153, л. 137/10188186_001
Удостоверение № 1156, издадено от Щаба на VІІІ армейска лека хирургическа болница на санитарен подофицер Христо Димитров Тосков за участие в Първа българска армия и право да носи значката на армията.


Варна, 8 май 1945 г.
ДА – Монтана, ф. 1334, оп. 1, а.е. 5, л. 4/10164396_001
Удостоверение за награждаване от Президиума на Върховния съвет на СССР на Стоян Стойнев Иванов от с. Долна Хубавка, Търговищко, с медал „За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941‒1945 гг.”.


Б.м., 9 май 1945 г.
ДА – Търговище, ЧП 2033, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа/10168349_001
Удостоверение за награждаване от Президиума на Върховния съвет на СССР на капитан Стефан Мутафов с медал „За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941‒1945 гг.”.


Москва, 9 май 1945 г.
ДА – София, ф. 2049, оп. 1, а.е. 8, л. 1
Вижте всички 4 изображения на документа/10084370_001
Писмо от помощник-командира на поделение № 55119 Ст. Костов до Околийския комитет на Отечествения фронт във Велико Търново и близките на поручик Георги Петров Райков от Велико Търново за неговата доблестна служба.


Б.м., 25 май 1945 г.
ДА – Велико Търново, ф. 83, оп. 1, а.е. 153, л. 150Страница 1 от 8


  •