ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


На фронта

/10178151_001
Протокол № 39 на Селско общинско управление – с. Батановци, Пернишко, с решение за отпускане на сума от бюджета за закупуване на противогазови маски за населението в общината.


с. Батановци, 28 ноем. 1938 г.
ДА – Перник, ф. 166К, оп. 1, а.е. 11, л. 1/10750807_001
Заповед № 1210 на началника на Канцеларията при Министерството на войната за реорганизация на Варненския и Бургаския укрепен пункт.


София, 18 март 1939 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 1, а.е. 106, л. 45/10752263_001
Заповед № 26 на началника на Флота за включване в състава на Черноморската флотилия на торпеден катер № 1.


Варна, 19 апр. 1939 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 4, а.е. 196, л. 79/10196743_001
Реч на Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното здраве, пред българските кметове по случай присъединяването на Добруджа към България с оценка на международните събития, довели до подписването на Крайовския договор, значението на Добруджанския край за икономическото и културно-историческото развитие на българската държава и необходимостта от държавна намеса при настаняването на около 30 000 ‒ 40 000 българи от Северна Добруджа.


Б.м., 1940 г.
ЦДА, ф. 538К, оп. 2, а.е. 28, л. 1‒11
Вижте всички 11 изображения на документа/26_10176836_001
Заповед на кмета на Градско общинско управление – Радомир до всички граждани за затъмняване на вратите и прозорците и предпазване на населението при въздушна тревога и нападение.


Радомир, 2 ноем. 1940 г.
ДА – Перник, ф. 171К, оп. 1, а.е. 26, л. 69/39_10222366_001
Обявление №18308 на Градско общинско управление ‒ Ямбол с указания за защита на населението при въздушни нападения.


Ямбол, 15 ноем. 1940 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 1/39_10222379_001
Писмо от ръководителя на Противовъздушна химическа защита при Ямболски гарнизон до кмета на Елхово относно създаването на Въздушно-предупредителна служба в страната.


Ямбол, 23 ноем. 1940 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 5
Вижте всички 2 изображения на документа/10752105_001
Заповед № 1 на командира на Неподвижната отбрана за формиране на Бургаската отбрана.


Варна, 30 дек. 1940 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 512, л. 159/10222406_001
Указания на Служба за противовъздушна и химическа защита на страната относно задълженията на населението при въздушно нападение.


Б.м., б.д.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 12/10222422_001
План за противовъздушната отбрана на Елхово.


Елхово, б.д.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 13‒15
Вижте всички 5 изображения на документа/10202484_001
Доклад от кмета на с. Селяни, Кавалска околия, изпратено чрез околийския управител Ст. Радев до областния управител на Ксанти, за състоянието на населените места в района с приложени: план за заселване на Кавалска околия, таблица за стопанския характер на селищата, таблица за възможността за заселване на околията с българи, сведения за свободните къщи и земя в района, таблица за засетите площи в определените за заселване селища, таблица за сградите и работния добитък в Кавалска околия и карта на района на гр. Кавала.


Кавала, 1941‒1942 г.
ЦДА, ф. 662К, оп. 1, а.е. 30, л. 1‒9
Вижте всички 9 изображения на документа/10752111_001
Заповед № 2 на командира на Неподвижната отбрана със сведения за набелязаните мерки по отбраната на Черноморското крайбрежие в района от с. Приморско до новата румънска граница при с. Кара бунар.


Варна, 2 ян. 1941 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 512, л. 160/10752115_001
Заповед № 1 на командира на Неподвижната отбрана с данни за разформироването на крайбрежната гранична дружина и формирането на морски гранични участъци с обявени номерата и наименованията им.


Варна, 5 ян. 1941 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 512, л. 161‒162
Вижте всички 2 изображения на документа/10172050_001
Заповед № 40 на директора на Държавни мини „Перник“ във връзка с нова организация на противовъздушната отбрана.


Перник, 10 февр. 1941 г.
ДА – Перник, ф. 148К, оп. 1, а.е. 73, л. 21
Вижте всички 2 изображения на документа/10226239_001
Заповед на кмета на Градско общинско управление ‒ Бургас за затъмняване на помещенията от напускащите работа служители поради започване на упражнения по въздушна защита в града.


Бургас, 25 февр. 1941 г.
ДА – Бургас, ф. 70К, оп. 1, а.е. 228, л. 9/10161014_001
Шифровани телеграми от МВРИ до българската легация в Берн, Швейцария, за нападения на югославска военна авиация над български градове, въпреки неучастието на България във военните действия между Германия и Югославия и за скъсването на дипломатическите отношения между България и Югославия.


София, 20 март – 16 апр. 1941 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 230, л. 43/10222434_001
Общ план за уреждане на помощни постове в Елхово в случай на въздушно нападение.


Елхово, [1941 г.]
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 20‒23
Вижте всички 4 изображения на документа/10209310_001
Упътване от Министерство на войната, Противовъздушна и химическа отбрана, за подготовка и прилагане на защитните мерки от населението при въздушни нападения.


София, 1941 г.
ДА – София, ф. 548К, оп. 2, а.е. 5, л. 2/10220086_001
Заповед № 55 на кмета на Градско общинско управление ‒ Панагюрище за действията на населението при въздушна тревога.


Панагюрище, 3 апр. 1941 г.
ДА – Пазарджик, ф. 16К, оп. 1, а.е. 54, л. 59/10185653_001
Оперативна заповед № 990 на началника на щаба на 12-а германска армия до Щаба на българската войска във връзка с навлизането на българските войски в Тракия и Югославия.


Солун, 18 апр. 1941 г.
ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 156, л. 123–124
Вижте всички 2 изображения на документа/10185505_001
Заповед № 1203 на началника на Щаба на войската до командира на 5-а армия в София за окупиране на Македония.


София, 22 апр. 1941 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 395, л. 17/9_10185647_1_d
Заповед № 6692 на началника на Щаба на войската до командира на 5-а армия за пристъпване към първия етап от окупирането на Македония.


Б.м., 28 апр. 1941 г.
ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 155, л. 1/10752122_001
Заповед № 13 на командира на Дунавската флотилия за формиране на Беломорския отряд, с данни за организацията на отряда и щатно-длъжностен списък на личния състав.


Русе, 29 апр. 1941 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 512, л. 495‒499
Вижте всички 5 изображения на документа/10224448_001
Окръжно от Дирекция на основното образование при Министерството на народното просвещение до областните и околийските училищни инспектори с указания за подбор на учители за новоосвободените земи в Тракия и Македония.


София, 30 апр. 1941 г.
ДА – Монтана, ф. 329К, оп. 1, а.е. 11, л. 5/10247741_001
Молба от секретар-деловодителя на Бургаското архиерейско наместничество Димитър Бл. Даскалов до Ловчанския митрополит Филарет за назначаването му като секретар на новоосвободената Св. Охридска и Битолска Митрополия.


Бургас, 4 май 1941 г.
ДА – Ловеч, ф. 122К, оп. 1, а.е. 295, л. 5аСтраница 1 от 37


  •