ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


В антихитлеристката коалиция

/10142382_001
Писмо от МВРИ до българските легации в чужбина с приложени: изложение за Драмския метеж; извлечения от показания на пленени представители на българските административни власти; прокламации и позиви на гръцките бунтовници.


Б.м., 7 ноем. 1941 г.
ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 3269, л. 13–32
Вижте всички 20 изображения на документа/10142441_001
Шифровано писмо от българската легация в Стокхолм, Швеция, до МВРИ за решението на САЩ да обявят война на България, Румъния и Унгария и отношението на СССР към това решение.


Стокхолм, 5 юни 1942 г.
ЦДА, ф. 319К, оп. 1, а.е. 52, л. 110/10269305_001
Джобен атлас на Любен Тинов като артилерийски техник по време на Втората световна война (1944‒1945).


Югославия, 1944‒1945 г.
ДА – Пловдив, ф. 1716, оп. 1, а.е. 10, л. 1/10275561_001
Снимка на доброволческа група от с. Сребърна, Силистренско, по време на сформирането й през м. септ. 1944 г.


с. Сребърна, Силистренско, 1944 г.
ДА – Силистра, ЧП 340, л. 5/10277749_001
Снимка на доброволческа група от с. Сребърна, Силистренско, по време на сформирането й през м. септ. 1944 г.


с. Сребърна, Силистренско, 1944 г.
ДА – Силистра, ЧП 340, л. 4/10277760_001
Снимка на Мита Павлова, доброволка-санитарка по време на санитарен курс в София.


София, 1944 г.
ДА – Силистра, ЧП 340, л. 6/10152325_001
Вербална нота от МВРИ – Политическа дирекция до Германската легация в София за прекъсването на дипломатическите отношения между България и Германия след инцидент с пленяването на щаба на българския окупационен корпус в Сърбия и възпрепятстването на изтеглянето им от страната.


София, 5 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 94, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа/10152362_001
Нота на съветското правителство до българското правителство за скъсване на дипломатическите отношения между двете страни и обявяване война на България.


Б.м., 5 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 93, л. 1–2
Вижте всички 2 изображения на документа/10162574_001
Телеграма от Дамянов, помощник-командир на първи граничен участък ‒ Кула, до началника на 6-а дивизионна област ‒ Враца за обезоръжени 26 германски войници, преминали границата при пост № 15 ‒ Връшка чука.


Кула, 7 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 5, л. 2/10185722_001
Заповед № I-1241 на началника на Щаба на войската за обявяване на положение на война на България с Германия.


София, 8 септ. 1944 г.
ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 246, л. 186/10192524_001
Телефонограма от околийския управител на Брезнишка околия до кметските наместници в Красавска община за обявяването на война на Германия и оказване на пълна подкрепа на преминаващите съветски войски.


Брезник, 8 септ. 1944 г.
ДА – Перник, ф. 154, оп. 1, а.е. 1, л. 71/10161168_001
Позив на ген. Толбухин към българския народ и към българската армия, публикуван във в. „Зора", бр. 7550 от 9 септ. 1944 г. за: задачата на Червената армия, скъсването на отношенията на България с Германия и присъединяването й към Коалицията на демократичните държави, предаване на германските войници в България като военнопленници и предаване на всички германски кораби на Червената армия.


Б.м., 8 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 91, л. 1/10161185_001
Отговор на българското правителство с министър-председател Константин Муравиев на позива на ген. Толбухин към българския народ и към българската армия, публикуван във в. „Зора", бр. 7550 от 9 септ. 1944 г., със заявление за скъсването на всички отношения с Германия и обявяването на война с нея на 8 септ. 1944 г., и приемането на всички искания изложени в позива.


София, 8 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 91, л. 2/10162569_001
Телефонограма от началник-щаба на 6-а дивизионна област до командира на първи граничен участък ‒ Кула с указание да предаде иззетото от германски войници оръжие на 3-та пехотна допълваща дружина във Видин.


Враца, 9 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 5, л. 1/10185915_001
Заповед № 1 на главнокомандващия българската войска, с която се обявява, че от 8 септ. 1944 г. България е в състояние на война срещу Германия.


София, 10 септ. 1944 г.
ДВИА, ф. 1000, оп. 2, а.е. 71, л. 11
Вижте всички 2 изображения на документа/10165494_001
Телефонограма от капитан Дамянов със сведения за положението при пост № 15 в района на Кула.


Кула, 10 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 6, л. 1/10166318_001
Телефонограма от полковник Георгиев със сведения за бойните действия западно от Кула.


Кула, 10 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 6, л. 2/10166323_001
Телефонограма с донесение от подполковник Шамутков до полковник Ангелов за бойните действия северно от Кула.


Кула, 10 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 6, л. 3/10170162_001
Дневник с описание на бойните действия, водени в района на Кула, митница Връшка чука и Зайчар от 10 септ. до 17 септ. 1944 г.


10 септ. 1944 ‒ 17 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 30, л. 1‒6
Вижте всички 6 изображения на документа/10166332_001
Телефонограма от полковник Костов с разузнавателни сведения за движението на германски части и обстановката в района на Зайчар, Югославия и митница Връшка чука.


Кула, 11 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 7, л. 1/10064887_001
Снимка на гвардейски старшина А. И. Прилуцкий, старшина на ротата по охрана щаба и командването на 57-а съветска армия на ген.-лейт. Шарохин от ІІІ украински фронт.


Шумен, 11 септ. 1944 г.
ДА – Враца, ф. 1375, оп. 2, а.е. 96, л. 1/10166343_001
Телеграма от началника на гарнизона в Белоградчик до началника на 6-а дивизионна област ‒ Враца за бойните действия в района на подучастък „Кална".


Белоградчик, 12 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 8, л. 1/10064898_001
Снимка на Павел Прохорович Савицкий и Анатолий Степанович Пичугин от ротата, охраняваща щаба на 57-а съветска армия от ІІІ украински фронт.


Шумен, 12 септ. 1944 г.
ДА – Враца, ф. 1375, оп. 2, а.е. 96, л. 2/10166361_001
Телефонограми с донесения от подполковник Братанов и полковник Ангелов за положението и бойните действия в района на с. Киряево, с. Брегово (дн. гр.), Кула и граничните югославски села.


Кула, 14 септ. 1944 ‒ 15 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 10, л. 2/10185322_001
Пощенска картичка с поздрави до Цвятко Събев Тренчев от 1-ва гвардейска рота, поделение 8228, от негови близки.


София, 14 септ. 1944 г.
ДА – Пазарджик, ф. 1286, оп. 1, а.е. 126, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 24


  •