СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ТЪРСЕНЕ


Филтър по хронология:
Допълнително търсене в списъците:
Филтър по дата на смъртта:
                         

СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ

Публикуваната база данни е изградена на основата на съхраняваните в Държавния военноисторически архив списъци по местоживеене на загиналите. 

Константин Г. Халачев

чин: подпоручик
част: 5-и пехотен дунавски полк
месторождение: Свищов
дата на смъртта: 3 ноем. 1885 г., къде е загинал: с. Врабча

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 9, л. 23; ф. 39, оп. 3, а.е. 99, л. 18
Вижте всички 2 изображения на документа/IMG_6374.jpg
Александър Генов

чин: редник
част: 8-и пеши полк, запасна дружина
дата на смъртта: [ноем. 1885 г.]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 147/IMG_6363.jpg
Александър х. Ангелов [Хаджиангелов]

чин: доброволец
част: 11-и пеши полк, 2-ра дружина
дата на смъртта: 6‒7 ноем. 1885 г., къде е загинал: при Гълъбец и Гургулят, околия/държава: [Софийска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 85/IMG_6369.jpg
Александър Шопов

чин: доброволец
част: Шуменска доброволческа дружина
месторождение: Тулча, околия: [Румъния], сегашно название: Тулча
дата на смъртта: 15 ноем. 1885 г., къде е загинал: Видин

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 135/IMG_6367.jpg
Александър Папанчев Папанчев

чин: подпоручик, командир на рота
част: 7-и пеши полк
дата на смъртта: [ноем. 1885 г.], къде е загинал: Сливница, околия/държава: [Софийска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 115/IMG_6366.jpg
Алекси Генов

чин: редник
част: Летучий отряд
дата на смъртта: 15 ноем. 1885 г., къде е загинал: Гайтанци, околия/държава: [Видинска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 113/IMG_6354.jpg
Ангел Гроздев

чин: редник
част: 5-и пеши полк
дата на смъртта: 3 ноем. 1885 г., къде е загинал: Врабча, околия/държава: [Трънска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 44/IMG_6354.jpg
Ангел Димов

чин: редник
част: 5-и пеши полк
дата на смъртта: 3 ноем. 1885 г., къде е загинал: Врабча, околия/държава: [Трънска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 44/IMG_6361.jpg
Ангел Иванов

чин: редник
част: 10-и пеши полк, 4-та дружина
дата на смъртта: 14 ноем. 1885 г., къде е загинал: Пирот, околия/държава: [Сърбия]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 80/IMG_6351.jpg
Ангел Калчев

чин: редник
част: 3-ти пеши полк, 14-а рота
дата на смъртта: 6 ноем. 1885 г., къде е загинал: Брезник, околия/държава: [Брезнишка]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 20/IMG_6372.jpg
Ангел Колев

чин: старши унтерофицер
част: 5-и пеши полк, сборна запасна дружина
месторождение: Силистра, сегашно название: Силистра
дата на смъртта: [ноем. 1885 г.]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 145/IMG_6379.jpg
Ангел Костов

чин: редник
част: 3-ти пеши полк, 10-а рота
дата на смъртта: 14 ноем. 1885 г., къде е загинал: Пирот, околия/държава: [Сърбия]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 20/IMG_6354.jpg
Ангел Рябов

чин: редник
част: 5-и пеши полк
дата на смъртта: 3 ноем. 1885 г., къде е загинал: Врабча, околия/държава: [Трънска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 44/IMG_6360.jpg
Ангел Стайков

чин: редник
част: 10-и пеши полк, 3-та дружина
дата на смъртта: 15 ноем. 1885 г., къде е загинал: Пирот, околия/държава: [Сърбия]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 79/IMG_6370.jpg
Ангел Тодоров

чин: подпоручик
част: 2-ра пионерна рота
месторождение: Свищов, сегашно название: Свищов
дата на смъртта: 15 ноем. 1885 г., къде е загинал: Видин

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 139/IMG_6352.jpg
Ангел Христов

чин: редник
част: 3-ти пеши полк, 14-а рота
дата на смъртта: 6 ноем. 1885 г., къде е загинал: Брезник, околия/държава: [Брезнишка]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 21/IMG_6349.jpg
Андон Алексов

чин: редник
част: 2-ри пеши полк, 3-та рота
дата на смъртта: 3 ноем. 1885 г., къде е загинал: Колуница, околия/държава: [Трънска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 13/IMG_6349.jpg
Андон Аризанов

чин: редник
част: 2-ри пеши полк, 3-та рота
дата на смъртта: 3 ноем. 1885 г., къде е загинал: Колуница, околия/държава: [Трънска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 13/IMG_6349.jpg
Андон Малинов

чин: редник
част: 2-ри пеши полк, 4-та рота
дата на смъртта: 3 ноем. 1885 г., къде е загинал: Колуница, околия/държава: [Трънска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 13/IMG_6350.jpg
Андон Стоицов

чин: редник
част: 2-ри пеши полк, 13-а рота
дата на смъртта: 5 ноем. 1885 г., къде е загинал: Сливница, околия/държава: [Софийска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 13/IMG_6349.jpg
Андон Стоянов

чин: редник
част: 2-ри пеши полк, 3-та рота
дата на смъртта: 3 ноем. 1885 г., къде е загинал: Колуница, околия/държава: [Трънска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 13/IMG_6351.jpg
Андрей Керчев

чин: редник
част: 3-ти пеши полк, 12-а рота
дата на смъртта: 5 ноем. 1885 г., къде е загинал: Сливница, околия/държава: [Софийска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 20/IMG_6348.jpg
Анто Мишов

чин: редник
част: 1-ви пеши полк, 3-та рота
дата на смъртта: 15 ноем. 1885 г., къде е загинал: гара Руй, околия/държава: [Трънска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 7/IMG_6348.jpg
Апостол Георгиев

чин: редник
част: 1-ви пеши полк, 10-а рота
дата на смъртта: 15 ноем. 1885 г., къде е загинал: на Черни връх, околия/държава: [Пиротска]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 7/IMG_6371.jpg
Арсений Попов

чин: редник
част: 3-ти пеши полк, запасна дружина
месторождение: с. Балювица, околия: Ломска [Берковска], сегашно название: Балювица
дата на смъртта: [ноем. 1885 г.]

ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 140Страница 1 от 28


  •