СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Европа и войната

12_10256122_001_d
Кореспонденция на Княжество България по въпроса за Съединението от 4 септ. 1885 г. до 15/27 апр. 1886 г.


София
ЦДА, ЧП 636К, л. 1–19
Вижте всички 36 изображения на документа12_10256130_001_d
Кореспонденция на Княжество България по Сръбско-българската война (част първа), от 9 септ. до 17/29 ноем. 1885 г.


София
ЦДА, ЧП 636К, л. 20–35
Вижте всички 31 изображения на документа12_10351423_001_d
Телеграма от Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, до княз Александър І в Сливница за съгласието на Австрия да пропусне снарядите, поръчани от Круп.


София, 9 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 13112_10352283_001_d
Телеграма от Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, до Васил Радославов, министър на правосъдието, за позицията на великите сили и готовността на австрийските войски да преминат в Сърбия и отблъснат българските войски.


[Пирот], 16 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 20‒23
Вижте всички 4 изображения на документа12_10351586_001_d
Телеграма от княз Александър І до П. Каравелов, министър-председател, за заповедта му да се спре настъплението и започнат преговори за мир след нотата на великите сили и заявлението на граф Кевенхюлер-Меч, че ако българските войски напреднат още един километър ще срещнат австрийските.


[Пирот], [16 ноем. 1885 г.]
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 512_10354605_001_d
Писмо от Рюдигер барон фон Бигелебен, австро-унгарски дипломатически агент и генерален консул в София, до княз Александър І за апела на Виена за примирие, за оттегляне на българските войски и за обсъждане на примирието от Европейската военна комисия.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 185, л. 22
Вижте всички 2 изображения на документа12_10352388_001_d
Телеграма от Никола Генович, управляващ Дипломатическото агентство в Цариград, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за доброто впечатление сред населението на Цариград от победите на българските войски над сръбските части.


Цариград, 19 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 59
Вижте всички 2 изображения на документа12_10352721_001_d
Телеграма от [Петко Каравелов, министър-председател,] до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за мнението на английския министър на външните работи Солсбъри, че България трябва да иска териториално или парично възнаграждение от Сърбия.


София, 22 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 162
Вижте всички 2 изображения на документа12_10352727_001_d
Писмо от Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, до княз Александър І за разговора си с австро-унгарския дипломатически агент в София Бигелебен за продължаване на примирието между България и Сърбия и отношението на Австро-Унгария към Съединението.


Пирот, 25 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 206‒207
Вижте всички 3 изображения на документа12_10353195_001_d
Телеграма от Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, до княз Александър І за проведените разговори с представителите на Русия, Австрия и Германия за сключване на примирие между България и Сърбия.


Пирот, 25 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 208
Вижте всички 2 изображения на документа12_10353969_001_d
Писмо от Константин Никифоров, военен министър, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за изпратени от Виена снаряди и необходимостта да се поиска от Румъния разрешение за прекарването им през нейна територия до Русе.


[София], 1 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 185, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа12_10261013_001_d
Телеграма от Васил Радославов, министър на правосъдието, до Захари Стоянов за примирието между България и Сърбия, в рамките на което двете страни трябва да се споразумеят за мира; за неблагоприятното отношение на Европа към България и Съединението; за необходимостта да се свика общо Народно събрание с представителите на Княжество България и Източна Румелия.


Пловдив, 10 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 1883, л. 13–15
Вижте всички 3 изображения на документа12_10254495_001_d
Писмо от Христо Пулиев до Иван Гешов за Съединението и отношението на Русия към българския княз и правителството; за Сръбско-българската война; за политическите условия в страната и др.


Букурещ, 10 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 129К, оп. 1, а.е. 2453, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа12_10256055_001_d
Писмо от Константин Стоилов до Григор Начович за Съединението; за участието му в Сръбско-българската война; за недостатъчните дипломатически действия на българските управляващи пред Европа и др.


Пирот, 11 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 264, л. 118–120
Вижте всички 3 изображения на документа12_10260525_001_d
Писмо от Григор Начович, дипломатически представител в Букурещ, до Константин Стоилов за официалните становища на Румъния, Австро-Унгария и Русия към Съединението и Сръбско-българската война.


Букурещ, 20 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 275, л. 154–163
Вижте всички 9 изображения на документа12_10260562_001_d
Писмо от Григор Начович, дипломатически представител в Букурещ, до Константин Стоилов за отношението на австро-унгарското правителство и общественост към Съединението и Сръбско-българската война.


Букурещ, 27 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 275, л. 164–167
Вижте всички 4 изображения на документа12_10255948_001_d
Писмо от Константин Стоилов до Григор Начович, дипломатически агент в Букурещ, за оставането на един български полк в Пирот, за отношенията с Русия, за политиката на пряко споразумение с Турция и др.


Б.м., 29 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 227, л. 1–4
Вижте всички 4 изображения на документа12_10259586_001_d
Писмо от Атанас Шопов, секретар на Българската екзархия в Цариград, до Константин Стоилов за становището на Русия за Съединението и за политическите борби в България.


Цариград, 18 ян. 1886 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 226, л. 12–15
Вижте всички 8 изображения на документа12_10355192_001_d
Доклад от Григор Начович, дипломатически агент в Букурещ, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за разговорите му с представител на великите сили за преговорите за мир между България и Сърбия, за тежкото финансово състояние на Сърбия и други.


Букурещ, 28 ян./ 9 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 58‒59
Вижте всички 4 изображения на документа12_10256017_001_d
Писмо от Д. Анев до д-р Константин Стоилов за усложнените отношения между България и Русия.


Свищов, 9 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 224, л. 60–61
Вижте всички 4 изображения на документа12_10355891_001_d
Телеграма от Марков, русенски окръжен управител, до Петко Каравелов, министър-председател, и Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за посещения на чуждестранните консули в Окръжното управление, за да поднесат поздравленията си по повод сключването на мира между България и Сърбия.


Русе, 20 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 249Страница 1 от 1