<< назад


ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖДИ ПОДАНИЦИ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩИ В БЪЛГАРИЯ

ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖДИ ПОДАНИЦИ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩИ В БЪЛГАРИЯ

382K_1_220

Писмо от Българската легация в Париж до Министерство на външните работи и изповеданията за връчения от г. Н. Голдман в легацията меморандум на Международния еврейски конгрес за мерките спрямо евреите чужди поданици в България.

Имена на лица, споменати в документа: Н. Голдман

Париж, 11 май 1939 г.


382K_1_220

Паметна записка на Н. Балабанов, български пълномощен министър в Париж, до министър-председателя Георги Кьосеиванов за срещата на Балабанов с председателя на Общия Израелитски съюз за мерките спрямо евреите чужди поданици в България.

Париж, 26 май 1939 г.


382K_1_220

Меморандум на Международния еврейски конгрес, подписан и връчен от N. Goldmann на Българската легация в Париж за мерките спрямо евреите чужди поданици в България.

Имена на лица, споменати в документа: N. Goldmann

Париж, 3 май 1939 г.


382K_1_220

Писмо от Българската легация в Париж до Министерство на външните работи и изповеданията за получения в легацията меморандум на Международния еврейски конгрес за мерките спрямо евреите чужди поданици в България.

Париж, 4 юли 1939 г.


new2

Известие от Министерство на външните работи и изповеданията до Дирекция на полицията за разпореждане по въпроса за даване българско поданство на румънската поданица Ребека Емил Вайнберг.

Имена на лица, споменати в документа: Ребека Емил Вайнберг

София, [1 март 1939 г.]


176K_11_1974

Надпис на Министерство на външните работи и изповеданията по вх. № 24137-44-ІІ на Ижо Ландау за разрешаване на сина му Иози Ландау, гръцки поданик, да се завърне от Белгия в България.

Имена на лица, споменати в документа: Иози Ландау

София, 27 ноем. 1940 г.


new2

Вербална нота № 57 на Испанската легация в София до Министерство на външните работи и изповеданията по въпроса за данъчната декларация на испанския вицеконсул в Гюмюрджина Дарио Нахмиас и Карасо, който е от еврейски произход.

Имена на лица, споменати в документа: Дарио Нахмиас и Карасо

София, 10 дек. 1941 г.


new2

Известие от Дирекция на полицията до Министерство на външните работи и изповеданията за местожителството на семейството на пленения от германците генерал Отмар Лангерхолц.

Имена на лица, споменати в документа: Отмар Лангерхолц

София, 10 окт. 1941 г.


new2

Известие от Дирекция на полицията до Министерство на външните работи и изповеданията за съдбата на хърватския поданик Мирко Вайс.

Имена на лица, споменати в документа: Мирко Вайс

София, 11 дек. 1941 г.


176K_8_1069

Писмо от Миинистерство на войната до Министерство на външните работи и изповеданията с отказ за освобождаване от трудова мобилизация съгласно ПМС №48 унгарските поданици от еврейски произход – Георги Аусшпиц, Елемер Дожа, Пал Еренфелд, Пал Герьо, Еде Халас, Золтан Комор, Армин Шварц, Гюла Вайс, Мартон Винтер, Ерньо Собел,Оскар Браун, Шаму Клайн, Георги Клайн, Липот Клайн, Тибор Клайн, Ласло Клайн, Беркат Клайн, Геза Льови, Нандор Щерн, Ласло Байда, Бела Шимони и за освобождаването от мобилизация на Еренфелд Пал и Винтер Мартон след извършване на проверка.

Имена на лица, споменати в документа: Георги Аусшпиц, Елемер Дожа, Пал Еренфелд, Пал Герьо, Еде Халас, Золтан Комор, Армин Шварц, Гюла Вайс, Мартон Винтер, Ерньо Собел,Оскар Браун,Шаму Клайн, Георги Клайн, Липот Клайн, Тибор Клайн, Ласло Клайн, Беркат Клайн, Геза Льови, Нандор Щерн, Ласло Байда, Бела Шимони

София, 12 авг. 1941 г.