ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ТЪРСЕНЕ


Филтър по хронология:
Допълнително търсене в списъците:
Филтър по дата на смъртта:
                         

СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ

Базата данни е изградена на основата на съхраняваните в Държавния военноисторически архив (ДВИА) типови списъци по войскови формирования от фонда на Отделението „Военни музеи, паметници и гробове“ при Министреството на войната – 423 архивни единици с общ обем от 24 438 листа. Част от списъците са съставяни в хода на войната от служебни лица, а други са създадени през 30-те години на ХХ в.  по различни източници: санитарни книжки, общински списъци и др. И в двата вида документи има нанесени добавки и корекции от служители в Отделението „Военни музеи, паметници и гробове“, които са извършвали проверки по достоверността на информацията. При обединяването на сведенията от различните списъци за конкретно лице, вариантите са отбелязани в квадратна скоба или отделени с наклонена черта.

Базата данни няма за цел да представи пълен списък на загиналите в Първата световна война, а да публикува и направи достъпни за потребителите съхраняваните в ДВИА типови списъци от фонда на Отделението „Военни музеи, паметници и гробове“. За улесняване на използването архивната информация е разчетена и съгласно методическите изисквания е възпроизведена в пълно съответствие с оригиналните документи, при запазване на допуснати от авторите пропуски, неточности и фактологични грешки. След публикуване на нови архивни документи при необходимост информацията за отделни военнослужещи ще бъде допълвана и коригирана.

По бойните полета са оставили костите си и голям брой български военнослужещи, чиито имена не са установени. Според списъците с гробни места в селища и пунктове от театъра на военни действия на 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та и 11-а армия, Македонската и Моравска военноинспекционна област, в единични и общи гробове са положени тленните останки на над 4475 безименни герои, а  в други 46 общи гробове – неизвестен брой войници и сержанти с неустановени имена.

В базата данни е обособен СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ НА ДОБРУДЖАНСКИЯ ФРОНТ, в който е включена и информация от книгата на Петър Бойчев и Радослав Симеонов „Те загинаха за Добруджа“. С., 2016 г.

/39_1_121_2.jpg
Николай Митев Начев

чин: войник
част: 30-и пехотен полк
месторождение: с. Александрово, околия: Свищовска, сегашно название: Александрово
дата на смъртта: 10 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Горничево

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 121, л. 2/39_1_515_003.jpg
Aхмед Бекиров Ибрямов

чин: редник, набор: 1898
част: 1-ви тежък артилерийски полк, паркова батарея, неслужащ
месторождение: с. Настрадън, околия: Русенска, сегашно название: Бисерци
дата на смъртта: 20 ноем. 1916 г., къде е загинал: с. Кара Мурад, 6/6-а полска болница, Cholera
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Кара Мурад
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 515, л. 2/39_3_17_016.jpg
Kола Стоянов Гюндерски [Гондерски]

чин: редник, набор: 1907
част: 1-ви пехотен полк, 10-а рота
месторождение: Огоя, околия: Софийска, сегашно название: Огоя
дата на смъртта: 14 септ. 1916 г., къде е загинал: по време на евакуацията към местната военна болница в Плевен
от какво е починал: починал от рани

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 17, л. 8/39_1_202_079.jpg
А. Ангелов Митев

чин: редник
част: 33-ти пехотен полк, 8-а рота
месторождение: с. Ново село, околия: Никополска, сегашно название: Осъм, дн. заличено
дата на смъртта: 5 дек. 1916 г., къде е загинал: Мехмед Чешме, околия/държава: Прилепска

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 202, л. 75, 76/39_3_26_005.jpg
А. Бердаш Халилов

чин: млад войник
част: 10-а допълваща дружина, 1-ва рота
дата на смъртта: 4 окт. 1918 г., къде е загинал: местна военна болница, Хасково
къде е погребан: Хасково
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 26, л. 2/39_1_401_013.jpg
А. Георгиев Маринов

чин: млад войник
част: 10-а допълваща дружина, 1-ва рота
дата на смъртта: 29 септ. 1918 г., къде е загинал: Хасковска местна военна болница

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 401, л. 6/39_1_515_036.jpg
А. Иванов Стомонков

чин: редник
част: 5-и тежък артилерийски полк
дата на смъртта: 25 окт. 1918 г.

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 515, л. 34, 35/39_1_208_013.jpg
А. Иванов Танев

чин: редник
част: 39-и пехотен полк
месторождение: Еникьой, околия: Дедеагачка
дата на смъртта: 10 ноем. 1916 г., къде е загинал: завоя на Черна, с. Полог
от какво е починал: безследно изчезнал

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 208, л. 6/39_3_26_005.jpg
А. Колев Минчев

чин: млад войник
част: 10-а допълваща дружина, 1-ва рота
дата на смъртта: 29 септ. 1918 г., къде е загинал: местна военна болница, Хасково
къде е погребан: Хасково
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 26, л. 2/39_1_401_013.jpg
А. Колев Минчев

чин: млад войник
част: 10-а допълваща дружина, 1-ва рота
дата на смъртта: 30 септ. 1918 г., къде е загинал: Хасковска местна военна болница

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 401, л. 6/39_1_401_013.jpg
А. Пердат Палишов

чин: млад войник
част: 10-а допълваща дружина, 1-ва рота
дата на смъртта: 4 окт. 1918 г., къде е загинал: Хасковска местна военна болница

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 401, л. 6/39_3_26_006.jpg
А. Силчев Динчев

чин: редник
част: 10-а допълваща дружина, 6-а рота
околия: Хасковска, сегашно название: Хасковска
дата на смъртта: 20 март 1918 г., къде е загинал: западно от с. Мелница, околия/държава: Прилепска

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 26, л. 3/39_1_457_002.jpg
А. Стоянов Пардонски

чин: редник
част: 84-ти пехотен полк, 5-а рота
месторождение: с. Габра, околия: Ихтиманска, сегашно название: Габра
дата на смъртта: 10 март 1918 г., къде е загинал: Демир Хисар
къде е погребан: Демир Хисар
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 457, л. 1а/39_1_208_017.jpg
А. Ценев Младенов

чин: редник
част: 39-и пехотен полк
месторождение: с. Протопопинци, околия: Белоградчишка, сегашно название: Протопопиници
дата на смъртта: 10 ноем. 1916 г., къде е загинал: завоя на Черна, с. Полог
от какво е починал: безследно изчезнал

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 208, л. 8/39_1_186_012.jpg
А. Юсеинов Ибраимов

чин: редник
част: 17-и пехотен полк, 6-а рота
месторождение: с. Торос, околия: Луковитска, сегашно название: Торос
дата на смъртта: 18 септ. 1918 г., къде е загинал: позиция Пазарджик

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 186, л. 17/F39_1_191_008.jpg
А. [Александър] Иванов Сапунджиски

чин: санитарен старши подофицер
част: 22-ри пехотен полк, 13-а рота
месторождение: Ихтиман, околия: Ихтиманска, сегашно название: Ихтиман
дата на смъртта: 19 ян. 1916 г., къде е загинал: болница, с. Удово, околия/държава: Дойранска
къде е погребан: южно от с. Удово
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 191, л. 6; оп. 1, а.е. 286, л. 2; оп. 3, а.е. 12, л. 4
Вижте всички 3 изображения на документа/39_1_391_005.jpg
Абаз Ибраимов Абазов

чин: млад войник
част: 3-та дивизионна област, щаб
месторождение: с. Заец, околия: Кичевска
дата на смъртта: 18 окт. 1916 г., къде е загинал: София

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 391, л. 2/F39_1_417_004.jpg
Абас Байрамов

чин: редник
част: 27-а допълваща дружина, 2-ра рота
месторождение: с. Аглар, околия: Прешовска
дата на смъртта: 1 ян. 1917 г., къде е загинал: Пазарджик

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 417, л. 2/39_3_157_003.jpg
Абас Абдилов Абибулов

чин: редник
част: 35-и пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: Добрич, околия: Добричка, сегашно название: Добрич
дата на смъртта: 1 ноем. 1918 г., къде е загинал: болница, Зейтенлик, околия/държава: Солунска
от какво е починал: като военнопленник

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 157, л. 2/39_1_512_004.jpg
Абдаил Зенибитов

чин: редник
част: Варненски укрепен пункт
месторождение: с. Дебово, околия: Никополска, сегашно название: Дебово
дата на смъртта: 13 ян. 1917 г., къде е загинал: местна военна болница, Варна, околия/държава: Варненска
къде е погребан: Варна, околия/държава: Варненска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 512, л. 2, 3/39_1_458_008.jpg
Абдар Рамаданов Абдарамаданов

чин: редник
част: 85-и пехотен полк
дата на смъртта: 16 окт. 1918 г., къде е загинал: 3/8-а полска болница, с. Зиляхово, околия/държава: Драмска
къде е погребан: с. Зиляхово, околия/държава: Драмска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 458, л. 7, 8/39_1_220_003.jpg
Абди Махмудов

чин: редник
част: 51-ви пехотен полк, 12-а рота
месторождение: Видин, околия: Видинска, сегашно название: Видин
дата на смъртта: 28 авг. 1916 г., къде е загинал: кота 1248, северозападно от Битоля, околия/държава: Битолска
къде е погребан: северозападно от Битоля, околия/държава: Битолска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 220, л. 1, 2/39_1_397_004.jpg
Абди Сулиманов

чин: редник
част: 15-а допълваща дружина
месторождение: Белоградчик, сегашно название: Белоградчик
дата на смъртта: 1 февр. 1917 г., къде е загинал: Видин

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 397, л. 2/F39_1_421_005.jpg
Абди Азир Амула

чин: редник
част: 6-а областна етапна дружина, 3-та рота
месторождение: с. Върбен, околия: Гиленска
дата на смъртта: 25 окт. 1917 г., къде е загинал: 1/2-ра запасна болница

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 421, л. 2/39_1_397_014.jpg
Абди Азир Емула

чин: редник
част: 6-а областна етапна дружина, 3-та рота
месторождение: с. Върбен, околия: Гилянска
дата на смъртта: 25 окт. 1917 г., къде е загинал: 1/2-ра запасна болница

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 397, л. 8Страница 1 от 3515


  •