СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Лични документи

36_10327020_001_d
Военна книжка на Петър Белчев от Ески Джумая – ефрейтор от 18-а габровска дружина на 6-и пехотен търновски полк, участник в Сръбско-българската война.


Ески Джумая (Търговище), 12 окт. 1882 – 15 юни 1891 г.
ДА – Търговище, ЧП 1358, л. 1-12
Вижте всички 12 изображения на документа33_10290281_001_d
Дневник „Кратък очерк от животът ми. Част ІІ" на ген. Калин Георгиев Найденов с автобиографични бележки за периода при завършване на Военното училище и участието му в Съединението и Сръбско-българската война.


Б.м., 30 авг. ‒ ноем. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 483К, оп. 1, а.е. 1, л. 1‒49
Вижте всички 105 изображения на документа12_10261297_001_d
Писмо от Н. Касабов до Ив. Андонов за Съединението и участието на кап. Паница в него, с приложени: списък на дейците, участвали в Съединението, от Чирпан и убитите на 6 септ. 1885 г. от с. Калфа (Съединение); текст на песен, съчинена от Касабов и пята по време на Съединението.


[Чирпан], б.д.
ЦДА, ф. 1599К, оп. 1, а.е. 844, л. 1–6
Вижте всички 11 изображения на документа25000144_001_d
Бележник на учителя Рад Гемеджиев от Панагюрище със записки от събитията в града около Съединението 2‒9 септ. 1885 г., мобилизацията и участието му в Сръбско-българската война.


Панагюрище, 1882 – [14] ян. 1886 г.
ДА – Пазарджик, ф. 531К, оп. 1, а.е. 14, л. 1‒24
Вижте всички 48 изображения на документа33_10311069_001_d
Очерк (работен вариант) от Христо Попконстантинов за тържественото изпращане на 13 септ. 1885 г. на доброволци опълченци от София към Пловдив след обявяване на Съединението.


София, 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 9‒13
Вижте всички 5 изображения на документа38_10306450_001_d
Писмо от Велико Железов до съпругата му Жечка с информация за обявяването на войната, въоръжаването с бердани, сражението на Преславския полк със сърбите при Трън, храбростта на българите и др.


Б.м., 2 ноем. 1885 г.
ДА – Шумен, ф. 578К, оп. 1, а.е. 17, л. 1‒3
Вижте всички 5 изображения на документа38_10306401_001_d
Писмо от Велико Железов до съпругата му Жечка за приближаването към фронтовата линия.


Видин, 3 ноем. 1885 г.
ДА – Шумен, ф. 578К, оп. 1, а.е. 18, л. 112_10257198_001_d
Телеграма от Винаров до кап. Петров за сраженията на бойното поле при Сливница.


Сливница, 6 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 226, л. 4138_10298107_001_d
Писмо от Велико Железов до съпругата му Жечка за сражение със сръбската войска.


Видин, 7 ноем. 1885 г.
ДА – Шумен, ф. 578К, оп. 1, а.е. 19, л. 1‒2
Вижте всички 3 изображения на документа38_10298033_001_d
Писмо от Велико Железов до съпругата му Жечка за временно примирие и прекратяване сраженията на фронта.


Видин, 25 ноем. 1885 г.
ДА – Шумен, ф. 578К, оп. 1, а.е. 21, л. 1‒2
Вижте всички 4 изображения на документа38_10303609_001_d
Писмо от Велико Железов до съпругата му Жечка, в което се съобщава за убитите и ранените на фронта, за живота му като войник, за защитата на Видин и др.


Видин, 27 ноем. 1885 г.
ДА – Шумен, ф. 578К, оп. 1, а.е. 22, л. 1‒6
Вижте всички 12 изображения на документа12_10260855_001_d
Грамота, издадена от Канцеларията на българските ордени, за награждаване с военен орден на Т. Бъчваров, поручик от 2-ри артилерийски полк, за проявена храброст по време на Сръбско-българската война.


София, 29 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 11, а.е. 10, л. 1–2
Вижте всички 2 изображения на документа12_10259610_001_d
Писмо от Атанас Шопов, секретар на Българската екзархия в Цариград, до Константин Стоилов за раняването на Стоилов при Сливница, за храбростта на българите и др.


Цариград, 29 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 226, л. 6–7
Вижте всички 4 изображения на документа27_10336266_001_d
Писмо от войника Илия Стайков до родителите му в Лом за участието му в боевете при Пирот в състава на 2-ра дивизия от Западния корпус по време на Сръбско-българската война.


Пирот, 29 ноем. 1885 г.
ДА – Плевен, ЧП 251, л. 1‒2
Вижте всички 4 изображения на документа32_10215490_001_d
Молба от Стойчо Каравелов, студент във Фрайбург, Германия, завърнал се в България за участие в Сръбско-българската война, за отпускане на средства за отпътуването му обратно.


София, 4 дек. 1885 г.
ДА – Сливен, ф. 925, оп. 8, а.е. 117, л. 416_10221616_001_d
Билет, издаден от Софийското комендантско управление на Георги Колев Данков (25 дек. 1866 – 13 май 1956), доброволец в Ученическия легион в Сръбско-българската война, за свободно придвижване в Княжеството.


София, 6 дек. 1885 г.
ДА – Варна, ф. 780К, оп. 1, а.е. 31, л. 6
Вижте всички 2 изображения на документа12_10254495_001_d
Писмо от Христо Пулиев до Иван Гешов за Съединението и отношението на Русия към българския княз и правителството; за Сръбско-българската война; за политическите условия в страната и др.


Букурещ, 10 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 129К, оп. 1, а.е. 2453, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа12_10256055_001_d
Писмо от Константин Стоилов до Григор Начович за Съединението; за участието му в Сръбско-българската война; за недостатъчните дипломатически действия на българските управляващи пред Европа и др.


Пирот, 11 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 264, л. 118–120
Вижте всички 3 изображения на документа16_10221698_001_d
Свидетелство, издадено от Щаба на Северния отряд на Юрдан Стоянов Джумалиев за участието му като доброволец в сраженията при гр. Кула и защитата на Видинската крепост по време на Сръбско-българската война в състава на 1-ва рота на Шуменската доброволческа дружина.


Видин, 18 дек. 1885 г.
ДА – Варна, ф. 780К, оп. 1, а.е. 96, л. 5
Вижте всички 2 изображения на документа12_10260918_001_d
Писмо от Захари Стоянов и Димитър Ризов до Васил Радославов, министър на правосъдието, за положението в Южна България след Съединението.


Пловдив, 18 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 1032, л. 3–4
Вижте всички 2 изображения на документа34_10317769_001_d
Свидетелство, издадено от бившия главен интендант на Западния корпус в Пирот на Стоян Моллов за участието му в Сръбско-българската война.


София, 20 дек. 1885 г.
ДА – Стара Загора, ф. 808К, оп. 1, а.е. 2, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа12_10255948_001_d
Писмо от Константин Стоилов до Григор Начович, дипломатически агент в Букурещ, за оставането на един български полк в Пирот, за отношенията с Русия, за политиката на пряко споразумение с Турция и др.


Б.м., 29 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 227, л. 1–4
Вижте всички 4 изображения на документа16_10221572_001_d
Свидетелство, издадено от Щаба на Северния отряд на Иван Чобанов за службата му в първа рота на Шуменската доброволческа дружина по време на Сръбско-българската война.


Видин, дек. 1885 г.
ДА – Варна, ЧП 601, л. 38328_10362532_001_d
Свидетелство на Панайот Сребрев за участие като доброволец в Сръбско-българската война.


Хасково, 1 ян. 1886 г.
ДА – Пловдив, ф. 1084К, оп. 1, а.е. 3, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа12_10255213_001_d
Писмо от Константин Иречек до Константин Стоилов за интереса му към българските работи и специално към Сръбско-българската война.


Прага, 1 ян. 1886 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 591, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 4


  •