СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Наградени

12_10255183_001_d
Доклад от Георги Агура, командир на Княжевския (Владайския) отряд, за участието му в Сръбско-българската война и за награждаването на част от участниците във войната и в четите.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 1875К, оп. 1, а.е. 35, л. 1–4
Вижте всички 8 изображения на документа9_10349487_001_d
Грамота от княз Александър І за награждаване с военен орден командира на 3-ти пеши бдински полк капитан Марин Янакиев Маринов за проявени командни качества и показана храброст в боевете при Сливница на 7 ноември 1885 г.


София, 29 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 309, л. 86‒87
Вижте всички 2 изображения на документа9_10349609_001_d
Приказ № 33 на началника на Щаба на армията, утвърден от княз Александър І, за награждаване с военни ордени на офицери от българската армия за успешните им действията във войната със сърбите.


Пирот, 29 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 647, л. 37‒79
Вижте всички 50 изображения на документа12_10260855_001_d
Грамота, издадена от Канцеларията на българските ордени, за награждаване с военен орден на Т. Бъчваров, поручик от 2-ри артилерийски полк, за проявена храброст по време на Сръбско-българската война.


София, 29 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 11, а.е. 10, л. 1–2
Вижте всички 2 изображения на документа18_10326217_001_d
Грамота от княз Александър І за награждаване на поручика от Бдински полк Стефан Илиев Николаев с Военен орден ІV степен за участието му в Сръбско-българската война.


София, 1 ян. 1886 г.
ДА – Видин , ф. 994, оп. 3, а.е. 26, л. 1‒2
Вижте всички 2 изображения на документа18000086_001_d
Грамота от княз Александър І за награждаването на Найчо Цанов със сребърен кръст ІV степен за проявена храброст през Сръбско-българската война 1885 г. във Видинското опълчение


София, 1 ян. 1886 г.
ДА – Видин , ф. 19К, оп. 1, а.е. 1, л. 133_10280014_001_d
Свидетелство № 673, издадено от подпоручик Чардафон (Продан Тишков Проданов) на Георги С. Семерджи (Семерджиев) от Чепеларе за участието му в Голямоконарската чета при обявяването на Съединението и данни за награждаването му с бронзов медал като участник в Сръбско-българската война.


Хасково, 6 февр. 1886 г.
ДА – Смолян, ЧП 52, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа33_10280153_001_d
Свидетелство № 662 от 6 февр. 1886 г., издадено от подпоручик Чардафон (Продан Тишков Проданов) на Атанас Кьоргогов от Чепеларе за участието му в Голямоконарската чета при обявяване на Съединението и данни за награждаването му като участник в Сръбско-българската война.


Хасково, 6 февр. 1886 г.
ДА – Смолян, ф. 1413, оп. 1, а.е. 13, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа33_10279937_001_d
Грамота № 728, издадена от Военното министерство на доброволеца Васил Дечев Харитев за награждаването му с бронзов медал за участие в Чепеларския партизански отряд.


София, 5 март 1897 г.
ДА – Смолян, ф. 365К, оп. 1, а.е. 4, л. 339_10234595_001_d
Свидетелство, издадено от управлението на 6-а пехотна дружина в Сливен на Иван Георгиев Домусчиев за получен бронзов медал за участието му в Сръбско-българската война.


Сливен, 12 март 1887 г.
ДА – Ямбол, ф. 410К, оп. 1, а.е. 1, л. 39_10349490_001_d
Списък от командира на Сандровската и Русенската доброволчески чети на наградени с орден „За храброст” доброволци.


Видин, 25 март 1886 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 317, л. 9612_10260791_001_d
Списък на доброволците от Сандровската ученическа и Русенската доброволчески чети, наградени с ордени за храброст.


Видин, 25 март 1886 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 11, а.е. 12, л. 4712_10260794_001_d
Списък на войниците от Белоградчишкия гарнизон, наградени с ордени за храброст.


Видин, 4 апр. 1886 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 11, а.е. 12, л. 48
Вижте всички 2 изображения на документа12_10260811_001_d
Списък на ранените от 7-и пехотен преславски полк, наградени с кръстове за храброст ІV степен.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 3К, оп. 11, а.е. 12, л. 51
Вижте всички 2 изображения на документа12_10260830_001_d
Списък на войниците от 1-ви софийски полк, наградени с орден за храброст.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 3К, оп. 11, а.е. 12, л. 68–69
Вижте всички 3 изображения на документа12_10260833_001_d
Списък на ранените войници от 1-ви софийски полк, наградени от княз Александър І с ордени за храброст.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 3К, оп. 11, а.е. 12, л. 70
Вижте всички 2 изображения на документа9_10345284_001_d
Приказ № 108 по Военното ведомство за награждаване на милосърдни сестри, проявили безстрашие във войната със сърбите.


София, 10 апр. 1886 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 77, л. 13612_10260728_001_d
Списък на ранените войници от 3-ти пехотен бдински полк, наградени с военен орден за храброст лично от княз Александър І.


София, б.д.
ЦДА, ф. 3К, оп. 11, а.е. 12, л. 5–6
Вижте всички 3 изображения на документа12_10260745_001_d
Списък на войници от 1-ви и 9-и артилерийски полк, допълнително наградени със знак на Военния орден за действията им против сърбите през 1885 г.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 3К, оп. 11, а.е. 12, л. 12–14
Вижте всички 5 изображения на документа12_10260766_001_d
Писмо от майор Рачо Петров, началник на щаба на Българската армия, до Канцеларията на българските ордени с приложени списъци на наградените с ордени за храброст войници.


София, 6 юни 1886 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 11, а.е. 12, л. 30–39
Вижте всички 14 изображения на документа9_10345287_001_d
Приказ № 359 по Военното ведомство за награждаване на военни чинове, проявили храброст през войната.


София, 19 ноем. 1886 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 80, л. 12538_10304069_001_d
Удостоверение, издадено от Върховния комитет на Доброволческата организация „Сливница" на Тодор Станчев от Шумен за награждаването му с „Кръст за Независимостта" за участието му като доброволец в Сръбско-българската война.


София, б.д.
ДА – Шумен, ф. 680К, оп. 1, а.е. 148, л. 138_10307435_001_d
Свидетелство, издадено от Върховния комитет на Доброволческата организация „Сливница" на Димитър Делимаринов за награждаването му с „Кръст за Независимостта" като доброволец в Сръбско-българската война.


Б.м., 1886 г.
ДА – Шумен, ф. 102К, оп. 1, а.е. 16, л. 112_10254323_001_d
Грамота на Зашо [Захари] Стоянов (баща на проф. Васил Захариев) за награждаването му с бронзов медал за участието във войната със Сърбия през 1885 г.


София, 9 февр. 1887 г.
ЦДА, ф. 1510К, оп. 1, а.е. 1561, л. 212_10258695_001_d
Грамота от княз Александър І за награждаване на Тодор Христов Гълъбов с бронзов медал за участието му в Сръбско-българската война.


София, 19 февр. 1887 г.
ЦДА, ф. 788К, оп. 1, а.е. 4, л. 1Страница 1 от 2


  •