СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Памет за войната

12_10256122_001_d
Кореспонденция на Княжество България по въпроса за Съединението от 4 септ. 1885 г. до 15/27 апр. 1886 г.


София
ЦДА, ЧП 636К, л. 1–19
Вижте всички 36 изображения на документа12_10256130_001_d
Кореспонденция на Княжество България по Сръбско-българската война (част първа), от 9 септ. до 17/29 ноем. 1885 г.


София
ЦДА, ЧП 636К, л. 20–35
Вижте всички 31 изображения на документа32_10215479_001_d
Стихотворение от Х. Танин „За спомен на 7 ноемврий 1885 г.”


София, 14 ноем. 1885 г.
ДА – Сливен, ф. 925, оп. 8, а.е. 117, л. 112_10256140_001_d
„Портрет на Милана и делата му", стихотворение от П. Ив. Т-ский, посветено на сръбския крал Милан.


Пловдив, 20 ноем. 1885 г.
ЦДА, ЧП 116К, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа32_10215463_001_d
Стихотворение от Х. Танин „За слава и чест”, посветено на победите на княз Александър І и българската войска в Сръбско-българската война.


Суково, 10 дек. 1885 г.
ДА – Сливен, ф. 925, оп. 6, а.е. 42, л. 1‒2
Вижте всички 4 изображения на документа13_10255160_001_d
Писмо от княз Александър І до столичния кмет с благодарност за организираното тържествено посрещане на българската войска в София след войната срещу Сърбия.


София, 14 дек. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 453, л. 125000145_001_d
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Татар Пазарджик с решение за отпускане на средства за посрещане на преминаващите български военни полкове, участвали в Сръбско-българската война.


Татар Пазарджик (дн. Пазарджик), 17 дек. 1885 г.
ДА – Пазарджик, ф. 13К, оп. 1, а.е. 1, л. 7516_10221698_001_d
Свидетелство, издадено от Щаба на Северния отряд на Юрдан Стоянов Джумалиев за участието му като доброволец в сраженията при гр. Кула и защитата на Видинската крепост по време на Сръбско-българската война в състава на 1-ва рота на Шуменската доброволческа дружина.


Видин, 18 дек. 1885 г.
ДА – Варна, ф. 780К, оп. 1, а.е. 96, л. 5
Вижте всички 2 изображения на документа25_2512_001_d
Благодарствен адрес от Градско общинско управление ‒ Татар Пазарджик до преминаващите през града офицери и войници от Шейновския полк, участвали в Сръбско-българската война, подписан от помощник-кмета хаджи Рашко Хаджиилиев.


Татар Пазарджик (дн. Пазарджик), 19 дек. 1885 г.
ДА – Пазарджик, ф. 453К, оп. 1, а.е. 106, л. 1‒2
Вижте всички 2 изображения на документа33_10313035_001_d
Работен вариант на корицата за брошурата „Митингът в София на 6 септемврий 1885 год. и разисквание въпросът на провъзгласеното съединение на Источна Румелия с Княжеството“ от Христо Попконстантинов.


София, 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа33_10313344_001_d
Печатен вариант с авторски бележки на корица за брошурата „Митингът в София на 6 септемврий 1885 год. и разисквание въпросът на провъзгласеното Съединение на Источна Румелия с Княжеството“ от Христо Попконстантинов.


София, 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 76, л. 1‒2
Вижте всички 2 изображения на документа33_10313349_001_d
Списък на дарени и разпределени по книжарници бройки от брошурата „Митингът в София на 6 септемврий 1885 год. и разисквание въпросът на провъзгласеното Съединение на Источна Румелия с Княжеството“ от Христо Попконстантинов.


София, 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 76, л. 3‒4
Вижте всички 4 изображения на документа16_10221572_001_d
Свидетелство, издадено от Щаба на Северния отряд на Иван Чобанов за службата му в първа рота на Шуменската доброволческа дружина по време на Сръбско-българската война.


Видин, дек. 1885 г.
ДА – Варна, ЧП 601, л. 38333_10312930_001_d
Карта със заглавие „Бъдуща Велика България“, съставена от П. Плеве.


Б.м., [1885 г.]
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 4723_10219298_001_d
Изследване на библиографа Петър Чолов за доброволческите чети на македонските българи в Сръбско-българската война през 1885‒1886 г.


София, б.д.
ДА – Ловеч, ф. 1310, оп. 1, а.е. 72, л. 1–4
Вижте всички 4 изображения на документа23_10219316_001_d
Изследване на библиографа Петър Чолов за доброволческите чети от Ловешка област, взели участие в Сръбско-българската война през 1885‒1886 г.


София, б.д.
ДА – Ловеч, ф. 1310, оп. 1, а.е. 73, л. 1–3
Вижте всички 3 изображения на документа25000146_001_d
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Татар Пазарджик с решение за събиране на средства за направа на сабя като подарък за княз Александър І по повод победата над Сърбия във войната през 1885 г.


Татар Пазарджик (дн. Пазарджик), 17 ян. 1886 г.
ДА – Пазарджик, ф. 13К, оп. 1, а.е. 1, л. 75‒76
Вижте всички 2 изображения на документа23_10219277_001_d
Изследване на библиографа Петър Чолов за учителите и учениците доброволци в Сръбско-българската война през 1885‒1886 г.


София, б.д.
ДА – Ловеч, ф. 1310, оп. 1, а.е. 71, л. 1–3
Вижте всички 3 изображения на документа23_10215519_001_d
Обявление от Ловчанското градско общинско управление до жителите на града за пристигането на 4-ти пеши плевенски полк и програма на тържествата, организирани в тяхна чест.


Ловеч, 15 март 1886 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 10, л. 6733_10308873_001_d
Тронно слово на княз Александър І към народните представители при откриване на IV извънредна сесия на Народното събрание след приключване на Сръбско-българската война.


София, 2 юни 1886 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 111, л. 1233_10308889_001_d
Отговор на тронното слово от народните представители към княз Александър І при откриване на IV извънредна сесия на Народното събрание след приключване на Сръбско-българска война.


София, 2 юни 1886 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 111, л. 1433_10315177_001_d
Стенограма от заседание на ІV Обикновено народно събрание, ІV извънредна сесия, І-во заседание, проведено след Сръбско-българската война.


София, 2 юни 1886 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 2, а.е. 197, л. 2‒3
Вижте всички 2 изображения на документа12_10258738_001_d
Стихотворение от Христо Ив. Дюкмеджиев „В памет на героя на Сливница, Драгоман и Пирот".


София, 15 авг. 1886 г.
ЦДА, ф. 549К, оп. 2, а.е. 20, л. 1–4
Вижте всички 8 изображения на документа9_10349498_001_d
Свидетелство № 1249, издадено от началника на Северния отряд на доброволеца Димитър Гугов за участието му в Сръбско-българската война с частите на Шуменската доброволческа дружина и действията му по спасяване от плен знамето на дружината при атаката на сръбските позиции на 15 ноември 1885 г.


Видин, 15 дек. 1886 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 317, л. 3624000173_001_d
Списък на 23 служители в Митница Лом, внесли пари за издигане на паметник на загиналите в Сръбско-българската война.


Лом, 26 март 1887 г.
ДА – Монтана, ф. 9К, оп. 1, а.е. 2, л. 134
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 4


  •