СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Последици от войната

12_10352316_001_d
Телеграма от офицера за поръчки кап. Николай Антикаров до кап. Константин Никифоров, военен министър, с информация за пленените сръбски офицери.


София, 17 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 5212_10354818_001_d
Писмо от майор Константин Никифоров, военен министър, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, с приложен списък на ранените сръбски войници, които са на лечение в болницата в София.


София, 9 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 185, л. 126‒135
Вижте всички 18 изображения на документа16_10404296_001_d
Протокол № 5 на Варненския клон на Българското дружество „Червен кръст“ с молба до дружеството в София, да се отпуснат помощи за доброволците от Сръбско-българската война, които след войната са останали във Варна.


Варна, 4 ян. 1886 г.
ДА – Варна, ф. 73К, оп. 1, а.е. 15, л. 143‒144
Вижте всички 3 изображения на документа36_10327559_001_d
Окръжно на Министерството на правосъдието до председателите на съдилищата, прокурорите и мировите съдии в Северна и Южна България с данни за преименуването на Върховното съдилище – Пловдив в Апелативно съдилище.


София, 18 ян. 1886 г.
ДА – Търговище, ф. 330К, оп. 1, а.е. 11, л. 212_10255217_001_d
Писмо от Ал. Богориди до Петко Каравелов, министър-председател, против неизгодното за България споразумение между българското и турското правителство по признаване на Съединението и против един от членовете на договора, който предвижда възможни военни действия на България заедно с Турция.


Яш, 28 ян. 1886 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 623, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа12_10255241_001_d
Писмо от Драган Цанков до Константин Стоилов за споразумението между българското и турското правителство по признаване на Съединението, което поставя Княжеството и Източна Румелия в пълно подчинение на Турция.


Б.м., 31 ян. 1886 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 623, л. 212_10256008_001_d
Писмо от Д. Анев до д-р Константин Стоилов за необходимостта да се привлече Русия в полза на Съединението.


[Свищов], 1 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 224, л. 58–59
Вижте всички 4 изображения на документа12_10256017_001_d
Писмо от Д. Анев до д-р Константин Стоилов за усложнените отношения между България и Русия.


Свищов, 9 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 224, л. 60–61
Вижте всички 4 изображения на документа36_10328590_001_d
Писмо от поповския околийски управител до кметовете и кметските наместници в околията, в т.ч. и с. Каравеллер (Баба Тонка), с разпореждане за реквизиции.


Попово, 12 февр. 1886 г.
ДА – Търговище, ф. 458К, оп. 1, а.е. 6, л. 412000968_001_d
Указ № 28 на княз Александър І за прекратяване на военните действия между Княжество България и Кралство Сърбия след подписването на Букурещкия мирен договор.


София, 21 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 204, л. 6
Вижте всички 2 изображения на документа12_10355895_001_d
Писмо от П. Чернев, главен секретар на Министерството на външните работи и на изповеданията, до министъра на външните работи и изповеданията Илия Цанов в Цариград, за съобщение на агенция Хавас за подписан указ от сръбския крал за демобилизация на армията.


София, 24 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 25923_10212132_001_d
Опис на останалите вещи на убития фелдфебел от 7-а рота на 4-ти пеши плевенски полк фелдфебел Бана Стоянов.


София, 26 февр. 1886 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 10, л. 4923_10215560_001_d
Писмо от Ловчанското окръжно управление до кмета на града за предаване вещите на убития Бана Стоянов от Ловеч, служил в 4-ти пеши плевенски полк, на семейството му.


Ловеч, 5 март 1886 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 10, л. 59
Вижте всички 2 изображения на документа12_10264787_001_d
Писмо от Константин Стоилов до Григор Начович, дипломатически представител в Букурещ, за изострянето на румелийския въпрос; за отношението на Русия по този въпрос; за демобилизацията на войската и др.


София, 6 март 1886 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 227, л. 19–23
Вижте всички 5 изображения на документа23_10220380_001_d
Окръжно от Министерството на вътрешните дела до окръжните управители и софийския градоначалник относно засилване контрола над намиращите се в Княжеството сръбски войници ‒ дезертьори от Сръбско-българската война.


София, 7 март 1886 г.
ДА – Ловеч, ф. 49К, оп. 1, а.е. 1, л. 5538_10311775_001_d
Писмо от Велчо Ст. Дойнов ‒ учител от Шумен, до Петър Златев Груев за подготовката на шуменци за тържествено посрещане на Преславския полк и причините за спиране на вестниците „Здраве" и „Учителски вестник".


Шумен, 9 март 1886 г.
ДА – Шумен, ф. 99К, оп. 1, а.е. 109, л. 2‒3
Вижте всички 4 изображения на документа36_10327582_001_d
Окръжно на Министерството на правосъдието до председателите на съдилищата и мировите съдии в Северна и Южна България с указания за уреждане на данъчните плащания на чиновниците, преместващи се в Южна България и обратно.


София, 26 март 1886 г.
ДА – Търговище, ф. 330К, оп. 1, а.е. 11, л. 13
Вижте всички 2 изображения на документа36_10328594_001_d
Писмо на поповския околийски управител до кметовете и кметските наместници в околията, в т. ч. и с. Каравеллер (Баба Тонка), за връщане на реквизирани по време на войната коне на собствениците им.


Попово, 27 март 1886 г.
ДА – Търговище, ф. 458К, оп. 1, а.е. 6, л. 1536_10331698_001_d
Писмо от Окръжната постоянна комисия – Разград до кметовете и кметските наместници в [окръга], в т. ч. и с. Каравеллер (Баба Тонка), Поповска околия, за съставяне поименен списък за дадената реквизиция и дължимите недобори за 1885 г.


Разград, 29 март 1886 г.
ДА – Търговище, ф. 458К, оп. 1, а.е. 5, л. 812_10255260_001_d
Позив от комитета на запасните чинове и доброволци от Сръбско-българската война към българския народ за подкрепа на политиката на княз Александър І и правителството.


Свищов, 20 апр. 1886 г.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 623, л. 11–12
Вижте всички 3 изображения на документа36_10328623_001_d
Окръжно от Окръжната постоянна комисия в Разград до кметовете, кметските наместници и общинските управления в окръга, в т. ч. и с. Каравеллер (Баба Тонка), Поповска околия, за изплащане на реквизициите, събрани по време на Сръбско-българската война.


Разград, 12 дек. 1886 г.
ДА – Търговище, ф. 458К, оп. 1, а.е. 5, л. 4426_10267263_001_d
Писмо от председателя на Трънския окръжен съд до министъра на правосъдието с предложение за помилване на затворници, излежали по-голяма част от присъдата си, някои от които участници в Сръбско-българската война.


Трън, дек. 1886 г.
ДА – Перник, ф. 143К, оп. 1, а.е. 1041, л. 3826_10267422_001_d
Окръжно от Министерство на правосъдието до председателите на съдилищата и мировите съдии за реда на изплащане на реквизираните суми от заплатите на чиновниците и общинските служители през периода на Сръбско-българската война.


София, 5 февр. 1887 г.
ДА – Перник, ф. 143К, оп. 1, а.е. 1041, л. 37428_10362645_001_d
Приказ на окръжнния управител на Пловдивски окръг за даване гласност на указа на княз Фердинанд І за определяне на 31 декември 1888 г. като краен срок за подаване на заявления по изплащането реквизицията за Сръбско-българската война.


Пловдив, 29 окт. 1888 г.
ДА – Пловдив, ф. 29К, оп. 3, а.е. 48, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа23_10060154_001_d
Списък на загинали граждани от Ловеч за освобождението на родината през: Освободителната война (1877–1878 г.); Сръбско–българската война (1885 г.); Балканската и Междусъюзническата война (1912–1913 г.) и Първата световна война (1915–1918 г.).


Ловеч, 13 дек. 1927 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 110, л. 1–8
Вижте всички 14 изображения на документаСтраница 1 от 2


  •