СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Преговори за мир

20_10208669_001_d
Телеграма до габровския околийски началник със сведения за неуспешните опити на крал Милан и сръбското военно командване да сключат примирие с подполковник Данаил Николаев, командващ Западния корпус по време на Сръбско-българската война.


Севлиево, 14 ноем. 1885 г.
ДА – Габрово, ф. 746К, оп. 4, а.е. 2, л. 109_10349713_001_d
Телеграма от княз Александър І до капитан Атанас Узунов с благодарност към офицерите и войниците за храбростта и мъжеството им при отбраната на Видин.


Пирот, 20 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 21, л. 3689_10350160_001_d
Писмо от коменданта на Съединените сръбски дивизии полковник Петър Топалович до българското командване относно уговаряне условията на примирието


с. Понор, 20 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 111а, оп. 1, а.е. 31, л. 4
Вижте всички 2 изображения на документа9_10349620_001_d
Приказ № 47 по Българската армия с поздравление към офицерите и войниците за победата във войната със Сърбия.


Пирот, 28 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 640, л. 489_10350084_001_d
Телеграма № 1755 от началника на Щаба на армията капитан Рачо Петров до военния министър капитан Константин Никифоров за условията на подписаното примирие.


Пирот, 9 дек. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 420, л. 20112_10261013_001_d
Телеграма от Васил Радославов, министър на правосъдието, до Захари Стоянов за примирието между България и Сърбия, в рамките на което двете страни трябва да се споразумеят за мира; за неблагоприятното отношение на Европа към България и Съединението; за необходимостта да се свика общо Народно събрание с представителите на Княжество България и Източна Румелия.


Пловдив, 10 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 1883, л. 13–15
Вижте всички 3 изображения на документа9_10349546_001_d
Приказ № 53 по Българската армия с благодарност към военнослужещите за проявената храброст и по повод сключеното примирие със Сърбия.


Пирот, 10 дек. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 640, л. 54
Вижте всички 2 изображения на документа32_10219884_001_d
Дневен бюлетин, бр. 26, с поместени телеграми за приключване на Сръбско-българската война.


Пловдив, 14 дек. 1885 г.
ДА – Сливен, ЧП 349, л. 112_10355184_001_d
Телеграма от Иван Евстратиев Гешов до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за започване на преговорите за мир в Букурещ и искане на инструкции.


Букурещ, 25 ян. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 44
Вижте всички 2 изображения на документа12_10355188_001_d
Телеграма от Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, до Иван Евстратиев Гешов с инструкции за позицията му при преговорите за мир в Букурещ.


София, 26 ян. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 47
Вижте всички 2 изображения на документа12_10355192_001_d
Доклад от Григор Начович, дипломатически агент в Букурещ, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за разговорите му с представител на великите сили за преговорите за мир между България и Сърбия, за тежкото финансово състояние на Сърбия и други.


Букурещ, 28 ян./ 9 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 58‒59
Вижте всички 4 изображения на документа12_10355243_001_d
Телеграма до министъра на външните работи и на изповеданията Илия Цанов в Константинопол за готовността на правителството да се откаже да иска обезщетение от Сърбия, ако великите сили признаят Съединението.


София, 29 ян. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 67‒6712_10355290_001_d
Доклад от Иван Ев. Гешов, делегат в преговорите за мир в Букурещ между България и Сърбия, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за хода на преговорите на мирната конференция и разискваните въпроси.


Букурещ, 4 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 113‒114
Вижте всички 4 изображения на документа12_10355348_001_d
Телеграма от Иван Ев. Гешов, делегат на преговорите за мир в Букурещ между България и Сърбия, до Илия Цанов, министър на външните работи на и изповеданията, за предложенията на сръбския делегат Чедомил Миятович за текстовете на някои членове от договора за мир.


Букурещ, 6 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 12412_10355829_001_d
Доклад от Иван Ев. Гешов, делегат на преговорите за мир в Букурещ между България и Сърбия до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за проведените заседания на мирната конференция и обсъжданите въпроси, поведението на сръбския делегат Чедомил Миятович и други.


Букурещ, 7 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 139‒141
Вижте всички 5 изображения на документа12_10355836_001_d
Писмо от майор Константин Никифоров, военен министър, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за нарушаване на примирието от страна на Сърбия.


София, 9 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 15212_10355843_001_d
Доклад от Иван Ев. Гешов, делегат на преговорите за мир в Букурещ между България и Сърбия, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за проведените заседания и представянето на сръбския, българския и турския проект за мир на конференцията.


Букурещ, 10 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 159
Вижте всички 2 изображения на документа12_10355850_001_d
Телеграма от майор Константин Никифоров, военен министър, до Петко Каравелов, министър-председател, за становището му относно предложения от сръбския делегат Чедомил Миятович текст на договора за мир.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 16912_10355876_001_d
Телеграма от Иван Ев. Гешов, делегат на преговорите за мир в Букурещ между България и Сърбия, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за хода на преговорите по проекта за мирен договор и решението да не се споменават думите „автономно и трибутарно".


Букурещ, 13/25 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 20112_10355885_001_d
Писмо от Иван Ев. Гешов, делегат на преговорите за мир в Букурещ между България и Сърбия, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за хода на преговорите на конференцията за мир с приложени протоколи № 1 и № 7 от заседанията.


Букурещ, 15 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 186, л. 225‒233
Вижте всички 18 изображения на документа24_10347996_001_d
Писмо от ломския окръжен управител до околийските началници на Кутловица (Монтана) и Берковица във връзка с обявяване новината за подписване на мира.


Лом, 19 февр. 1886 г.
ДА – Монтана, ф. 76К, оп. 1, а.е. 154, л. 2524_10347999_001_d
Писмо от ломския окръжен управител до околийските началници на Кутловица (Монтана), Берковица и кмета на Берковица с информация за прокламацията, издадена от княз Александър I във връзка с мира, сключен със Сръбското кралство.


Лом, 19 февр. 1886 г.
ДА – Монтана, ф. 76К, оп. 1, а.е. 154, л. 26‒27
Вижте всички 3 изображения на документа28_10269929_001_d
Прокламация на княз Александър І към българския народ по повод сключването на мира със Сърбия след Сръбско-българската война.


София, 19 февр. 1886 г.
ДА – Пловдив, ф. 1074К, оп. 1, а.е. 32, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа9_10350224_001_d
Телеграма от министър-председателя Петко Каравелов до коменданта на Видин за даване на широка гласност за подписването на мира.


София, 19 февр. 1886 г.
ДВИА, ф. 111б, оп. 1, а.е. 71, л. 27412000967_001_d
Договор за мир (Букурещки договор), подписан между Турция и България, от една страна, и Сърбия, от друга.


Букурещ, 19 февр. 1886 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 204, л. 7
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 2


  •