СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Край на войната

12_10256122_001_d
Кореспонденция на Княжество България по въпроса за Съединението от 4 септ. 1885 г. до 15/27 апр. 1886 г.


София
ЦДА, ЧП 636К, л. 1–19
Вижте всички 36 изображения на документа12_10256130_001_d
Кореспонденция на Княжество България по Сръбско-българската война (част първа), от 9 септ. до 17/29 ноем. 1885 г.


София
ЦДА, ЧП 636К, л. 20–35
Вижте всички 31 изображения на документа12_10351423_001_d
Телеграма от Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, до княз Александър І в Сливница за съгласието на Австрия да пропусне снарядите, поръчани от Круп.


София, 9 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 13112_10255183_001_d
Доклад от Георги Агура, командир на Княжевския (Владайския) отряд, за участието му в Сръбско-българската война и за награждаването на част от участниците във войната и в четите.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 1875К, оп. 1, а.е. 35, л. 1–4
Вижте всички 8 изображения на документа20_10208669_001_d
Телеграма до габровския околийски началник със сведения за неуспешните опити на крал Милан и сръбското военно командване да сключат примирие с подполковник Данаил Николаев, командващ Западния корпус по време на Сръбско-българската война.


Севлиево, 14 ноем. 1885 г.
ДА – Габрово, ф. 746К, оп. 4, а.е. 2, л. 1032_10215479_001_d
Стихотворение от Х. Танин „За спомен на 7 ноемврий 1885 г.”


София, 14 ноем. 1885 г.
ДА – Сливен, ф. 925, оп. 8, а.е. 117, л. 112_10352283_001_d
Телеграма от Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, до Васил Радославов, министър на правосъдието, за позицията на великите сили и готовността на австрийските войски да преминат в Сърбия и отблъснат българските войски.


[Пирот], 16 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 20‒23
Вижте всички 4 изображения на документа12_10351586_001_d
Телеграма от княз Александър І до П. Каравелов, министър-председател, за заповедта му да се спре настъплението и започнат преговори за мир след нотата на великите сили и заявлението на граф Кевенхюлер-Меч, че ако българските войски напреднат още един километър ще срещнат австрийските.


[Пирот], [16 ноем. 1885 г.]
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 512_10354605_001_d
Писмо от Рюдигер барон фон Бигелебен, австро-унгарски дипломатически агент и генерален консул в София, до княз Александър І за апела на Виена за примирие, за оттегляне на българските войски и за обсъждане на примирието от Европейската военна комисия.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 185, л. 22
Вижте всички 2 изображения на документа12_10352316_001_d
Телеграма от офицера за поръчки кап. Николай Антикаров до кап. Константин Никифоров, военен министър, с информация за пленените сръбски офицери.


София, 17 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 5212_10352388_001_d
Телеграма от Никола Генович, управляващ Дипломатическото агентство в Цариград, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за доброто впечатление сред населението на Цариград от победите на българските войски над сръбските части.


Цариград, 19 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 59
Вижте всички 2 изображения на документа12_10256140_001_d
„Портрет на Милана и делата му", стихотворение от П. Ив. Т-ский, посветено на сръбския крал Милан.


Пловдив, 20 ноем. 1885 г.
ЦДА, ЧП 116К, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа9_10349713_001_d
Телеграма от княз Александър І до капитан Атанас Узунов с благодарност към офицерите и войниците за храбростта и мъжеството им при отбраната на Видин.


Пирот, 20 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 21, л. 3689_10350160_001_d
Писмо от коменданта на Съединените сръбски дивизии полковник Петър Топалович до българското командване относно уговаряне условията на примирието


с. Понор, 20 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 111а, оп. 1, а.е. 31, л. 4
Вижте всички 2 изображения на документа12_10352721_001_d
Телеграма от [Петко Каравелов, министър-председател,] до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за мнението на английския министър на външните работи Солсбъри, че България трябва да иска териториално или парично възнаграждение от Сърбия.


София, 22 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 162
Вижте всички 2 изображения на документа12_10352727_001_d
Писмо от Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, до княз Александър І за разговора си с австро-унгарския дипломатически агент в София Бигелебен за продължаване на примирието между България и Сърбия и отношението на Австро-Унгария към Съединението.


Пирот, 25 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 206‒207
Вижте всички 3 изображения на документа12_10353195_001_d
Телеграма от Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, до княз Александър І за проведените разговори с представителите на Русия, Австрия и Германия за сключване на примирие между България и Сърбия.


Пирот, 25 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 208
Вижте всички 2 изображения на документа9_10349620_001_d
Приказ № 47 по Българската армия с поздравление към офицерите и войниците за победата във войната със Сърбия.


Пирот, 28 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 640, л. 489_10349487_001_d
Грамота от княз Александър І за награждаване с военен орден командира на 3-ти пеши бдински полк капитан Марин Янакиев Маринов за проявени командни качества и показана храброст в боевете при Сливница на 7 ноември 1885 г.


София, 29 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 309, л. 86‒87
Вижте всички 2 изображения на документа9_10349609_001_d
Приказ № 33 на началника на Щаба на армията, утвърден от княз Александър І, за награждаване с военни ордени на офицери от българската армия за успешните им действията във войната със сърбите.


Пирот, 29 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 647, л. 37‒79
Вижте всички 50 изображения на документа12_10260855_001_d
Грамота, издадена от Канцеларията на българските ордени, за награждаване с военен орден на Т. Бъчваров, поручик от 2-ри артилерийски полк, за проявена храброст по време на Сръбско-българската война.


София, 29 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 11, а.е. 10, л. 1–2
Вижте всички 2 изображения на документа12_10353969_001_d
Писмо от Константин Никифоров, военен министър, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за изпратени от Виена снаряди и необходимостта да се поиска от Румъния разрешение за прекарването им през нейна територия до Русе.


[София], 1 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 185, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа9_10350084_001_d
Телеграма № 1755 от началника на Щаба на армията капитан Рачо Петров до военния министър капитан Константин Никифоров за условията на подписаното примирие.


Пирот, 9 дек. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 420, л. 20112_10354818_001_d
Писмо от майор Константин Никифоров, военен министър, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, с приложен списък на ранените сръбски войници, които са на лечение в болницата в София.


София, 9 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 185, л. 126‒135
Вижте всички 18 изображения на документа12_10261013_001_d
Телеграма от Васил Радославов, министър на правосъдието, до Захари Стоянов за примирието между България и Сърбия, в рамките на което двете страни трябва да се споразумеят за мира; за неблагоприятното отношение на Европа към България и Съединението; за необходимостта да се свика общо Народно събрание с представителите на Княжество България и Източна Румелия.


Пловдив, 10 дек. 1885 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 1883, л. 13–15
Вижте всички 3 изображения на документаСтраница 1 от 9


  •