СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


На фронта

33_10290281_001_d
Дневник „Кратък очерк от животът ми. Част ІІ" на ген. Калин Георгиев Найденов с автобиографични бележки за периода при завършване на Военното училище и участието му в Съединението и Сръбско-българската война.


Б.м., 30 авг. ‒ ноем. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 483К, оп. 1, а.е. 1, л. 1‒49
Вижте всички 105 изображения на документа13_10256995_001_d
Писмо от командира на 3-ти конен полк ротмистър [Карджиев] до софийския кмет с молба да се доставят 1000 оки сухари за полка.


София, 5 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 549, л. 2312_10348292_001_d
Телеграма от княз Александър І до Петко Каравелов, министър-председател, за приемане на Съединението, издаване на заповед за мобилизиране на войската, поемане на управлението в Източна Румелия, гарантиране имуществата, живота и честа на турското население и други.


Варна, [6 септ. 1885 г.]
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 181, л. 569_10349786_001_d
Телеграма от княз Александър І до Илия Цанов и княз Михаил Александрович Кантакузин за незабавно мобилизиране на войската и свикване на Народното събрание във връзка с обявяване на Съединението.


Варна, 6 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 37, л. 1‒2
Вижте всички 2 изображения на документа12_10039393_001_d
Протокол № 58/6 септ. 1885 г. от заседание на Министерски съвет с приложена телеграма, с решение за мобилизиране на войската в Княжество България, съгласно приложената телеграма от министър-председателя Петко Каравелов до министъра на правосъдието Васил Радославов за незабавно издаване ПМС и царски указ за мобилизация на войската.


София, Търново, 6 септ. 1885 г.
ЦДА, ф. 284К, оп. 1, а.е. 409, л. 1–3
Вижте всички 3 изображения на документа9_10345189_001_d
Указ № 29 на княз Александър І за свикване на всички чинове от запаса и мобилизация на армията.


Варна, 6 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 19, л. 40
Вижте всички 2 изображения на документа18_10328052_001_d
Писмо от Димитров, околийски началник в Белоградчик, до кмета на града С. Андреев за мобилизиране на всички войници от запаса, които на 7 септември да се придвижат до Видин.


Белоградчик, 6 септ. 1885 г.
ДА – Видин , ф. 527К, оп. 1, а.е. 17, л. 1625000144_001_d
Бележник на учителя Рад Гемеджиев от Панагюрище със записки от събитията в града около Съединението 2‒9 септ. 1885 г., мобилизацията и участието му в Сръбско-българската война.


Панагюрище, 1882 – [14] ян. 1886 г.
ДА – Пазарджик, ф. 531К, оп. 1, а.е. 14, л. 1‒24
Вижте всички 48 изображения на документа26_10267670_001_d
Инструкция за занятията на Народното опълчение.


Б.м., 1885 г.
ДА – Перник, ЧП 37, л. 1‒7
Вижте всички 14 изображения на документа9_10349857_001_d
Указ № 12 на княз Александър І за свикване на опълчението.


Търново, 8 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 41, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа13_10255573_001_d
Писмо от командира на 1-ви конен на Негово Височество полк до Софийското градско общинско управление с молба да се поръчат и доставят 5000 сухари за войниците.


София, 8 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 548, л. 99_10349589_001_d
Приказ № 4 по Българските войски за поемане командването от княз Александър І и обявяване на военно положение в страната.


Пловдив, 9 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 643, л. 15‒17
Вижте всички 6 изображения на документа23_10203979_001_d
Писмо от Ловчанския клон на Българското опълченско дружество в София до кмета на Градското общинско управление в Ловеч за обявяване призива към всички поборници и граждани, желаещи да вземат участие в подвига за Съединението на Южна България към Княжество, да се запишат в доброволческите чети.


София, 9 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 75
Вижте всички 2 изображения на документа23_10204002_001_d
Окръжно от Ловчанското околийско управление до кметовете и кметските наместници в Ловчанска околия за разгласяване на населението, че с Указ №15 се обявява военно положение в страната.


Ловеч, 11 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 839_10349877_001_d
Телеграма № 338 от управителя на Свищов до министъра на вътрешните дела за отказа на австрийското параходно дружество да превозва мобилизирани български войници и доброволци.


Свищов, 11 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 41, л. 4413_10255179_001_d
Писмо от командира на 1-ви конен на Негово Височество полк до Софийски градски съвет с молба за получаване на продоволствена помощ за полка.


София, 11 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 548, л. 123_10220176_001_d
Разписка, издадена от Ловчанското градско общинско управление на Тодор Стратиев, за получени 720 гроша , които трябва да се изпратят в помощ на опълченците и доброволците, заминаващи за  София.


Ловеч, 11 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 82
Вижте всички 2 изображения на документа13_10255447_001_d
Писмо от председателя на Българско опълченско дружество до председателя на Софийската градска общинска комисия с молба за осигуряване на квартири за 200 доброволци от Русе.


София, 11 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 548, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа13_10255540_001_d
Писмо от софийския градоначалник до Софийското градско общинско управление за разпореждане на Министерството на вътрешните дела да се осигуряват квартири на всички преминаващи войскови части без заплащане и назначаване на комисия, която да ги настанява.


София, 12 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 548, л. 5
Вижте всички 2 изображения на документа23_10218519_001_d
Молба от Ловчанския клон на Българското опълченско дружество в София до кмета на Ловеч за разпореждане събирането на записаните доброволци, които трябва да тръгнат за София.


Ловеч, 12 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 8923_10220253_001_d
Молба от Ловчанския клон на Българското опълченско дружество в София до ловчанския околийски началник за отпускане една конска кола за превозване вещите на доброволците, заминаващи за София.


Ловеч, 12 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 8813_10255467_001_d
Писмо от председателя на Българско опълченско дружество до председателя на Софийската градска общинска комисия за осигуряване на квартири за 100 опълченци и доброволци от Свищов.


София, 12 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 548, л. 313_10255505_001_d
Писмо от председателя на Българско опълченско дружество до председателя на Софийската градска общинска комисия за осигуряване на квартири за 92 доброволци от Ловеч.


София, 13 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 548, л. 413_10255524_001_d
Писмо от председателя на Българско поборническо опълченско дружество до Софийската градска общинска комисия за осигуряване на квартири за 80 доброволци от Дупница.


София, 13 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 548, л. 4а9_10349893_001_d
Телеграма № 1001 от военния министър капитан Константин Никифоров до силистренския окръжен управител за охрана на границата с помощта на народното опълчение и жандармерията след изтеглянето на войските от Силистра.


[София], 14 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 41, л. 71Страница 1 от 9


  •