СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Отзвукът от Съединението и пътят към войната

33_10311455_001_d
Известие от П. Р. Славейков, Т. Иванчов, К. Кушлев, А. Горанов, Д. Ножаров и Д. Петков с покана към населението на София за провеждане на митинг по повод на Съединението.


София, 6 септ. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 1836_10327089_001_d
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на телеграфо-пощенската станция в Ески Джумая (Търговище) със заповед за осигуряване дежурства и незабавно предаване на всички телеграми от Министерството на вътрешните дела и Министерството на войната за страната.


София, 6 септ. 1885 г.
ДА – Търговище, ф. 42К, оп. 1, а.е. 5, л. 21112_10348242_001_d
Телеграма от Привременното правителството на Източна Румелия до княз Александър І за провъзгласяване на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.


Пловдив, 6 септ. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 181, л. 312_10348251_001_d
Телеграма от майор Данаил Николаев, главнокомандващ южнобългарската войска, до княз Александър І за провъзгласяване на Съединението, мобилизиране на войската и съсредоточаването й в Ямбол, Бургас и Търново-Сеймен.


Пловдив, 6 септ. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 181, л. 612_10348264_001_d
Телеграма от министрите Илия Цанов, Васил Радославов и Райчо Каролев до окръжните управители в Княжество България за провъзгласяване на Съединението, създаване на привременно правителство в Източна Румелия и разпореждане за свикване при необходимост на народното опълчение.


София, [6 септ. 1885 г.]
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 181, л. 27
Вижте всички 2 изображения на документа24000162_001_d
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на Ломската пощенска станция за нощно дежурство в станцията и незабавно приемане и предаване на телеграмите от Министерството на вътрешните работи и Министерството на войната.


София, 6 септ. 1885 г.
ДА – Монтана, ф. 42К, оп. 2, а.е. 46, л. 38712_10348292_001_d
Телеграма от княз Александър І до Петко Каравелов, министър-председател, за приемане на Съединението, издаване на заповед за мобилизиране на войската, поемане на управлението в Източна Румелия, гарантиране имуществата, живота и честа на турското население и други.


Варна, [6 септ. 1885 г.]
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 181, л. 569_10349786_001_d
Телеграма от княз Александър І до Илия Цанов и княз Михаил Александрович Кантакузин за незабавно мобилизиране на войската и свикване на Народното събрание във връзка с обявяване на Съединението.


Варна, 6 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 37, л. 1‒2
Вижте всички 2 изображения на документа18_10328052_001_d
Писмо от Димитров, околийски началник в Белоградчик, до кмета на града С. Андреев за мобилизиране на всички войници от запаса, които на 7 септември да се придвижат до Видин.


Белоградчик, 6 септ. 1885 г.
ДА – Видин , ф. 527К, оп. 1, а.е. 17, л. 1625000144_001_d
Бележник на учителя Рад Гемеджиев от Панагюрище със записки от събитията в града около Съединението 2‒9 септ. 1885 г., мобилизацията и участието му в Сръбско-българската война.


Панагюрище, 1882 – [14] ян. 1886 г.
ДА – Пазарджик, ф. 531К, оп. 1, а.е. 14, л. 1‒24
Вижте всички 48 изображения на документа12_10039396_001_d
Протокол № 59/7 септ. 1885 г. от заседание на Министерски съвет с решения за: отпускане 140 хил. лв. от запасния фонд за разходите по свикване низшите чинове от запаса на действителна служба и 6 хил. лв. по бюджета на Военното министерство на началника на арсенала за закупуване на дърва и желязо; закупуване на 6 талиги от Румъния за превозване телеграфното оборудване на пионерната дружина; освобождаване от мобилизация на назначените с княжески указ чиновници, телеграфо-пощенските служители, полицейските стражари и инструкторите в Народното опълчение; свикване на Народното опълчение при необходимост в окръзите, определени от МС и др.


София, 7 септ. 1885 г.
ЦДА, ф. 284К, оп. 1, а.е. 410, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа33_10311397_001_d
Притурка № 3 към в. „Независимост“ със сведения от Захари Стоянов за обстановката в Източна Румелия непосредствено след Съединението.


Пловдив, септ. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 1633_10311531_001_d
Известие от група граждани до еснафите в града с покана да присъстват на тържествен молебен в катедралната църква „Св. Крал" в София по повод обявеното Съединение.


София, 7 септ. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 2136_10327122_001_d
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на телеграфо-пощенската станция в Ески Джумая (Търговище) със забрана за подаване на телеграми за Източна Румелия с частно съдържание.


София, 7 септ. 1885 г.
ДА – Търговище, ф. 42К, оп. 1, а.е. 5, л. 21218_10327537_001_d
Обявление № 375 от Белоградчишкото градско общинско управление за провъзгласяване на Съединението на Източна Румелия с Княжество България.


Белоградчик, 7 септ. 1885 г.
ДА – Видин , ф. 527К, оп. 1, а.е. 6, л. 1а24_10348055_001_d
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на Берковската пощенска станция със забрана за предаване на съобщения от частен характер до Източна Румелия.


София, 7 септ. 1885 г.
ДА – Монтана, ф. 77К, оп. 1, а.е. 29, л. 2939_10349680_001_d
Телеграма от Благоев и Доганов до майор Данаил Николаев за радостта на гражданите на Дупница от провъзгласяване на Съединението.


Дупница, 7 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 19, л. 6733_10311721_001_d
Телеграма от княз Александър І до председателя на Опълченското дружество в София за организирането на доброволчески отряди от опълченци в защита на Съединението.


Русе, 7 септ. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 2233_10311873_001_d
Възвание от ръководството на Централното опълченско дружество в София до народа и опълченците за сформиране на доброволни чети в защита на Съединението.


София, 7 септ. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 239_10350480_001_d
Открит лист № 188, издаден от началника на щаба на Търново-Сейменския отряд на Карел Шкорпил, изявил желание да събира сведения за противника в района на Търново-Сеймен.


Б.м., 7 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 334д, оп. 1, а.е. 12, л. 9233_10311069_001_d
Очерк (работен вариант) от Христо Попконстантинов за тържественото изпращане на 13 септ. 1885 г. на доброволци опълченци от София към Пловдив след обявяване на Съединението.


София, 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 9‒13
Вижте всички 5 изображения на документа13_10254583_001_d
Писмо от Иван П. Славейков, председател на Софийската градска общинска комисия, до кмета на Пловдив с поздравления по случай прокламацията на княз Александър І за Съединението на Северна и Южна България.


София, 8 септ. 1985 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 154, л. 713_10254698_001_d
Писмо от Иван П. Славейков, председател на Софийската градска общинска комисия, до княз Александър І с поздравления за прокламацията, с която признава Съединението и приема да бъде княз на обединена България.


София, 8 септ. 1985 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 154, л. 8
Вижте всички 2 изображения на документа12_10255774_001_d
Манифест на княз Александър І към българския народ за провъзгласяване на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.


Велико Търново, 8 септ. 1885 г.
ЦДА, ф. 1599К, оп. 1, а.е. 811, л. 412_10255806_001_d
Програма за тържественото посрещане на княз Александър І в Пловдив.


Пловдив, 8 септ. 1885 г.
ЦДА, ф. 1599К, оп. 1, а.е. 811, л. 6Страница 1 от 7


  •