ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ТЪРСЕНЕ


Филтър по хронология:
Допълнително търсене в списъците:
Филтър по дата на смъртта:
                         

СПИСЪЦИ

Моля използвайте полетата вдясно, за да посочите желаните параметри на търсене.

• Използвайте кирилица.

• За търсене по документи използвайте полетата

за филтър по ключова дума, по хронология, по архив.

• Резултатите се систематизират в хронологичен ред.

• За търсене по списъци използвайте  полетата за филтър по ключова дума
и за допълнително търсене.

• Търсенето на данни за определено лице може да се осъществи по различни категории,
като затова се попълва съответното поле.

• Резултатите се систематизират в азбучен ред.

• Търсенето дава възможност за филтриране на обобщени данни по чин, войскова част,
вид списък, вид награда, къде е загинал, къде е погребан, дата на смъртта.

• За ограничаване на резултатите от търсенето може да се осъществи търсене 
по няколко различни параметри.

• При ново търсене и необходимост от промяна на търсещите категории 
може да се използва бутонът Изчисти.* При използване на по-стари версии на браузъра Internet Explorer спомагателният текст
в полетата за търсене не се визуализира. Необходимо е да задържите курсора на мишката върху конкретното поле.