ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Подготовка за войната и присъединяване към Тристранния пакт

/10143126_001
Писмо от МВРИ до Сава Киров – български пълномощен министър в Анкара, с данни за прелитане на турски самолет над Момчилград и Джебел и с молба за предупреждение на турските власти, че при подобни инциденти турските самолети ще бъдат обстрелвани от българската противовъздушна отбрана.


Б.м., 23 май 1940 г.
ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 3248, л. 96/10245342_001
Писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве, Дирекция на Плевенската област, до околийските управители с нареждане да изпратят за сведение на общините от околията табла с бойния знак на български военни самолети.


Плевен, 21 авг. 1940 г.
ДА – Ловеч, ф. 59К, оп. 1, а.е. 18, л. 52‒52/10245437_001
Съобщение от Щаба на 1-ва армейска област до административните власти в страната за установяването на Боен знак на българските военни самолети с приложено изображение на знака.


София, 21 авг. 1940 г.
ДА – Ловеч, ф. 59К, оп. 1, а.е. 18, л. 53‒53/10143106_001
Поверително писмо от Българската екзархия в Цариград до МВРИ за осъждане от турски съдилища на българи – длъжностни лица в Българската екзархия за шпионаж.


Цариград, 22 авг. 1940 г.
ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 3248, л. 1/12000763_001
Писмо от Дебърското благотворително братство до министър-председателя и министър на външните работи и изповеданията Иван Попов за опасенията от нарушаване от страна на Италия на западната географска граница на Македония и приложено изложение, придружено с карта за историческото, стопанско и културно развитие и състояние на Дебърския край.


София, 10 окт. 1940 г.
ЦДА, ф. 771К, оп. 1, а.е. 17, л. 1‒6
Вижте всички 9 изображения на документа/10223875_001
Извлечение от списък-таблица на длъжностните лица от Министерството на вътрешните работи и народното здраве, които се освобождават от военна мобилизация съгласно II постановление на Министерски съвет от 29 окт. 1940 г.


София, 29 окт. 1940 г.
ДА – Монтана, ф. 5К, оп. 1, а.е. 77, л. 302/10148992_001
Доклад на околийския полицейски началник в Свети Врач (Сандански) със сведение за интереса на разтурената ВМРО към напредването на италианските войски в Гърция през октомври 1940 г.


Свети Врач (Сандански), 31 окт. 1940 г.
ДА – Благоевград, ф. 6К, оп. 1, а.е. 19, л. 161/10196060_001
Изложение от Централната консистория на евреите в България до Никола Мушанов, народен представител в XXV  ОНС, против Законопроекта за защита на нацията с данни за загиналите 952-ма евреи по време на войните на България след Освобождението, за приобщаването на евреите към българския народ, за социалното и материалното им положение и за противоконституционалността на проекта, с приложена таблица за професионалното разпределение на евреите в София през 1934 г.


София, 12 ноем. 1940 г.
ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 73, л. 1‒9
Вижте всички 9 изображения на документа/10196136_001
Изложение от художниците Елиезер Алшех, Давид Перец, Марко Бехар, Давид Бенун от София и Мориц Бенционов от Кюстендил до председателят на Дружеството на новите художници в България против Законопроекта за защита на нацията и опасността от изключването им като художници-евреи от Съюза на дружествата на художниците и забрана за тяхната дейност.


Кюстендил, 12 ноем. 1940 г.
ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 73, л. 10/12000738_001
Доклад от Първан Драганов, пълномощен министър в Берлин, до Иван Попов, министър на външните работи и на изповеданията, за срещата и разговорите си с Йоахим фон Рибентроп – министър на външните работи на Третия райх, по въпроса за присъединяването на България към Тристранния пакт.


Берлин, 14 ноем. 1940 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 17, л. 73‒81
Вижте всички 9 изображения на документа/10245324_001
Окръжно от Светия синод на Българската православна църква до Ловчанския митрополит Филарет с молба да съдействат на началниците на войсковите гарнизони и кметовете в епархията да използват църковните клепала и камбани при упражненията по отбрана на населението от въздушни нападения.


София, 18 ноем. 1940 г.
ДА – Ловеч, ф. 122К, оп. 1, а.е. 202, л. 116‒116/10184436_001
Правилник за гражданската мобилизация и демобилизация, одобрен на заседание на Министерския съвет от 25 дек. 1940 г.


[София], 25 дек. 1940 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 590, л. 17–44
Вижте всички 28 изображения на документа/10184419_001
Указ № 2 на цар Борис III за утвърждаване Правилник за гражданската мобилизация и демобилизация.


София, 16 ян. 1941 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 590, л. 12–13
Вижте всички 2 изображения на документа/10185513_001
Протокол от среща на представители на Българския генерален щаб и на Германското командванe на армията за подготовка и осигуряване преминаването на германски войски през България.


Главна квартира, Берлин, 2 февр. 1941 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 396, л. 183–188
Вижте всички 6 изображения на документа/10223893_001
Писмо от Българско дружество на Червения кръст ‒ София до председателите на клоновете в страната за организиране на подкрепителни спирки по ж. гари и пътища в случай на мобилизация.


София, 4 февр. 1941 г.
ДА – Монтана, ф. 5К, оп. 1, а.е. 77, л. 319/10195285_001
Спогодба между Българския генерален щаб на войската и Щаба на армия "Лист" по уреждане на въпроси за командването на българските и германските войски в България.


София, 15 февр. 1941 г.
ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 165, л. 51, 53
Вижте всички 2 изображения на документа/12000625_001
Протокол за присъединяване на България към сключения на 27 септ. 1940 г. в Берлин Тристранен пакт между Германия, Италия и Япония.


Виена, 1 март 1941 г.
ЦДА, ф. 284К, оп. 2, а.е. 216, л. 1‒40
Вижте всички 96 изображения на документа/12000737_001_d
Шифрована телеграма от Иван Попов, министър на външните работи и на изповеданията, до Българската легация в Москва за желанието на правителство да запази отношенията си със СССР и след присъединяването на България към Тристранния пакт.


София, 1 март 1941 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 17, л. 24/10168736_001
„Присъединяването на България към Тристранния пакт 1 март 1941 г." – бележки от Любен Златаров за телеграма на Рибентроп, външен министър на Германия, до българския министър на външните работи Попов относно пакта между Германия, Италия и Япония от 27 септ. 1940 г. и улесняване на присъединяването на приятелските им държави към него.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 1870К, оп. 1, а.е. 137, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа/10185923_001
Повиквателна карта за мобилизиране на запасен подполковник Гено Николов Даскалов от с. Попинци, Панагюрска околия в 27-и пехотен полк в Пазарджик.


Пазарджик, [1941 г.]
ДА – Пазарджик, ф. 930, оп. 1, а.е. 10, л. 1/10170074_001
Служебна бележка от Хр. Шишманов, легационен секретар, до цар Борис ІІІ, за разговора му със секретаря при Съветската легация Киреев за пропускането на германските войски през България, влизането на България в Тристранния пакт, позицията на Турция към войната и др.


Б.м., 4 март 1941 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 1684, л. 1/10143188_001
Писмо от Щаба на българската армия при Министерството на войната до МВРИ за инцидент с турски гранични войници при с. Резово, Малкотърновско, с молба за постъпки пред турското правителство за съставяне на протокол за инцидента и за въздържане на турската страна от подобни действия.


Б.м., 17 март 1941 г.
ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 3248, л. 107/10168723_001
„Положението на Балканите" – политически бюлетин за германо-съветските отношения, за интересите им на Балканите, за присъединяването на България към Тристранния пакт, за Соболевото предложение и др.


Б.м., [1941 г.]
ЦДА, ф. 1870К, оп. 1, а.е. 405, л. 1–6
Вижте всички 11 изображения на документа/26_10171614_001
Доклад от полицейския комендант на Перник до областния полицейски началник на София за квартируването на немски части в града и посещение на трима съветски летци от Аеропланната служба „Аеро флот“ – София.


Перник, 1 апр. 1941 г.
ДА – Перник, ф. 206К, оп. 1, а.е. 62, л. 3
Вижте всички 2 изображения на документа/10172035_001
Заповед № 130 на директора на Държавни мини „Перник“ за организацията на настаняването в града на германски войскови части, преминаващи през страната.


Перник, 8 апр. 1941 г.
ДА – Перник, ф. 148К, оп. 1, а.е. 73, л. 74‒75
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 2


  •