БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ДОКУМЕНТИ


Български флот и военновъздушни сили

9_10582902_001_d
Дневник за военните действия на корабите на Подвижната отбрана при Флота.


Варна – Севастопол, 17 септ. 1912 г. - 31 авг. 1913 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 4, а.е. 102, л. 1–116
Вижте всички 228 изображения на документа23_10555304_001_d
Телеграма от началника на 9-а плевенска дивизионна област до коменданта на Ловеч със сведения за отблъскване на турското настъпление при Булаир, неуспешния десант от неприятелски параходи при Шаркьой и бомбардирането на Одрин.


Плевен, 27 ян. 1913 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 309_10573380_001_d
Телеграма № 49 от началника на 3-то аеропланно отделение до началника на Инженерни войски за извършен разузнавателен полет и пуснати бомби над неприятеля.


с. Урша, 23 февр. 1913 г.
ДВИА, ф. 26, оп. 3, а.е. 122, л. 1709_10582699_001_d
Писмо № 5102 от помощник-главнокомандващия генерал-лейтенант Михаил Савов до министър-председателя Ив. Евстр. Гешов за откриване на 31 май 1913 г. на пристанищата в Родосто и Шаркьой и молба да се уведомят съседните правителства.


Б.м., 29 май 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 246, л. 404–405
Вижте всички 2 изображения на документа9_10573290_001_d
Списък, изготвен от началника на Флота, на офицери, проявили героизъм през Балканската война.


Варна, октомври 1936 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 617, л. 41718_10589334_001_d
Дружески шарж на мичман Кирил Минков, потопил турския броненосен крайцер „Хамидие".


[Варна], 1912 г.
ДА – Видин , ЧП 459, л. 325_10587666_001_d
Пощенска картичка ‒ снимка на български военен самолет през Балканската война.


Б.м., 1913 г.
ДА – Пазарджик, ф. 555К, оп. 1, а.е. 47, л. 116_10550958_001_d
Снимка на група морски военни и цивилни, сред които: кап. Ковачев, лейт. Петър Стоянов Николов и мичман Кирил Минков.


Б.м., б.д.
ДА – Варна, ЧП 663, л. 3018_10299301_001_d
Снимка на капитан-лейтенант Кирил Минков през Балканската война като помощник-командир на миноносеца „Дръзки".


София, преди 1916 г.
ДА – Видин , ЧП 459, л. 213_10543875_001_d
Снимка на командния състав на миноносеца „Дръзки", участвал в атаката на турския крайцер „Хамидие" през месец ноем. 1912 г. по време на Балканската война.


Б. м., [1912 г.]
ДА – София, ф. 2223, оп. 1, а.е. 292, л. 125_10586685_001_d
Пощенска картичка „Турски крайцер потопен от българска миноноска".


Б.м., [1913 г.]
ДА – Пазарджик, ф. 372К, оп. 1, а.е. 33, л. 425_10586687_001_d
Пощенска картичка „Български аероплан над Одрин".


Б.м., [1913 г.]
ДА – Пазарджик, ф. 372К, оп. 1, а.е. 33, л. 516_10080633_001_d
Табло с командния състав на миноносците „Летящий", „Дръзкий", „Строгий" и „Храбрий", подготвено за първия празник на българския военен морски флот.


Варна, 2 авг. 1915 г.
ДА – Варна, ЧП 663, л. 1216_10550935_001_d
Пощенска картичка с изображения на българските миноносци „Летящий", „Храбрий", „Строгий", „Шумний" и „Дръзкий", които преследват румънския параход „Дачия", и кап. I ранг Добрев ‒ началник на отряда.


Б.м., 1912‒1913 г.
ДА – Варна, ЧП 663, л. 1016_10550944_001_d
Пощенска картичка с изображения на нощния морски бой между турския крайцер „Хамидие" и българските миноносци „Летящи", „Смели", „Строги" и „Дръзки" и кап. I ранг Добрев ‒ началник на отряда.


Б.м., 1912‒1913 г.
ДА – Варна, ЧП 663, л. 1116_10530807_001_d
Пощенска картичка с изображение на миноносеца „Дръзки".


Б.м., 1912‒1913 г.
ДА – Варна, ЧП 998, л. 1136_10569992_001_d
Снимка на генерал-лейтенант Панайот Вичев Бърнев – поручик, командир на 1-ва рота от 7-и пехотен приморски полк в Сръбско-българската война. Командир на 6-и пехотен търновски полк и участник в боевете при Гечкенли, Селиолу, Люлебургаз, Чаталджа и Албаса.


Б.м., б.д.
ДА – Търговище, ЧП 1465, л. 2Страница 1 от 1