БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ДОКУМЕНТИ


Военни действия (декември 1912 – март 1913 г.)

9_10582885_001_d
Дневник за военните действия на Втора отделна армия през Балканската война с таблица за загубите от 5 окт. 1912 г. до 13 март 1913 г.


Пловдив – Чорлу, 17 септ. 1912 г. - 30 апр. 1913 г.
ДВИА, ф. 317, оп. 7, а.е. 42, л. 1–292
Вижте всички 584 изображения на документа9_10582893_001_d
Дневник за военните действия на Трета армия през Балканската война 1912–1913 г.


Русе – Черкезово, 23 септ. 1912 г. – 18 май 1913 г.
ДВИА, ф. 740, оп. 5, а.е. 42, л. 1–130
Вижте всички 142 изображения на документа31_10311075_001_d
Дневник на Петър Жечев Курдоманов за участието му в Балканските войни.


Б.м., 28 септ. 1912 – 20 юли 1913 г.
ДА – Силистра, ф. 127К, оп. 1, а.е. 2, л. 1–65
Вижте всички 131 изображения на документа12_10640820_001_d
Дневник на Григор Василев, журналист и народен представител от Демократическата партия, за военните действия през Балканските войни.


Б.м., 17 ноем. 1912 ‒ 2 авг. 1913 г.
ЦДА, ф. 135К, оп. 1, а.е. 175, л. 1‒179
Вижте всички 182 изображения на документа9_10582459_001_d
Заповед № 63 по Действащата армия за поемането от генерал-лейтенант М. Савов на командването на войските от Действащата армия.


Лозенград, 2 дек. 1912 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 194, л. 859_10582347_001_d
Заповед № 9 по 7-а пехотна рилска дивизия за съсредоточаване частите на дивизията в района на Кешан и Малград (Малгара).


Деде агач, 14 дек. 1912 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 167, л. 298–299
Вижте всички 3 изображения на документа9_10573212_001_d
Височайша заповед № 45 за формиране на Четвърта отделна армия.


Лозенград, 15 дек. 1912 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 380, л. 70
Вижте всички 2 изображения на документа9_10582192_001_d
Съображения от командващия Втора армия генерал-лейтенант Н. Иванов за действията по завладяване на Одринската крепост с ускорена атака.


Мустафа паша, 20 дек. 1912 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 143, л. 104–106
Вижте всички 5 изображения на документа9_10582337_001_d
План от началника на артилерията на Втора армия полковник Загорски за използването на артилерията при атаката с открита сила на Източния сектор от Одринската крепост.


Б.м., 20 дек. 1912 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 143, л. 108-110
Вижте всички 6 изображения на документа26_10597742_001_d
Писмо от Драгоман (Манчо) Пеев до Георги Пеев за позицията на 26-и пернишки пехотен полк при с. Урша и готовността му за военни действия.


с. Урша (Евреше-кадякьой, дн. Република Турция), 20 дек. 1912 г.
ДА – Перник, ф. 349К, оп. 1, а.е. 94, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа34_10591508_001_d
Заповед на командира на 55-и полк до войниците от полка относно повишаване бдителността и готовност за отбиване на турската атака.


Одрин, 31 дек. 1912 г.
ДА – Стара Загора, ф. 1515, оп. 1, а.е. 6, л. 229_10579314_001_d
Списък на убитите и ранените офицери и кандидат-офицери от 19-и пехотен шуменски полк, 1-ви артилерийски скорострелен и нескорострелен полкове.


Разград, 15 ян. 1913 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 330, л. 5‒6
Вижте всички 3 изображения на документа9_10582165_001_d
Заповед № 92 по Действащата армия за обединяване командването на Първа и Трета армия и подчиняването им в оперативно отношение на Първа армия.


Димотика, 17 ян. 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 129, л. 25112_10641280_001_d
Бюлетин № 25 от Щаба на Действащата армия за военните действия на Първа, Втора, Трета и Четвърта армия по време на Балканската война.


Б.м., 23 ян. 1913 г.
ЦДА, ф. 369К, оп. 1, а.е. 490, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа23_10549806_001_d
Писмо от Ловчанското комендантско управление до ловчанския градски общински кмет за получен бюлетин № 23 от януари 1913 г. за победата на българските войски над турската галипополска армия на юг от река Кавак, завземането на почти целия бряг на Мраморно море и настъплението към Булаир.


Ловеч, 24 ян. 1913 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 2924_10596533_001_d
Списъци на убити и ранени войници от 35-и пехотен врачански полк, 57-и пехотен полк, 48-и пехотен полк, 2-ри артилерийски полк и 2-ро гаубично отделение.


гр. Фердинанд (Монтана), 25 ян. 1913 г.
ДА – Монтана, ф. 51К, оп. 1, а.е. 50, л. 38–39
Вижте всички 2 изображения на документа9_10582465_001_d
Заповед № 104 по Действащата армия за обявяване състава на Македоно-одринското опълчение, формирано на 26 септ. 1912 г.


Димотика, 27 ян. 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 194, л. 1449_10582468_001_d
Заповед № 105 по Действащата армия за обявяване наименованията на формираните 12 дружини от Македоно-одринското опълчение.


Димотика, 27 ян. 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 194, л. 14523_10555304_001_d
Телеграма от началника на 9-а плевенска дивизионна област до коменданта на Ловеч със сведения за отблъскване на турското настъпление при Булаир, неуспешния десант от неприятелски параходи при Шаркьой и бомбардирането на Одрин.


Плевен, 27 ян. 1913 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 3023_10553719_001_d
Списък на убитите и ранени офицери от 34-ти пехотен троянски полк и на убитите и ранени офицери и долни чинове от 54-ти пехотен полк.


Ловеч, 30 ян. 1913 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 68‒70
Вижте всички 5 изображения на документа29_10579337_001_d
Списък на убитите и безследно изчезналите долни чинове, военнослужещи от 19-и пехотен шуменски полк, 43-та пехотна дружина, 5-и артилерийски полк и 4-та пионерна дружина.


Разград, 1913 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 330, л. 5210555925_001_d
Рапорт от 11-и клон на Оперативния отдел на Втора българска армия до началника на Оперативния отдел за положението сред българските военни части по време на Одринската епопея.


Димотика, 1 февр. 1913 г.
ДА – Пловдив, ф. 1220К, оп. 1, а.е. 54, л. 3
Вижте всички 6 изображения на документа9_10582471_001_d
Заповед № 117 по Действащата армия за промяна границите на театъра на военните действия и обявяване състава на операционните войски.


Димотика, 1 февр. 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 194, л. 157
Вижте всички 2 изображения на документа39_10585764_001_d
Писмо от Стоян Николов Попов (от фронта) до съпругата му Дешка относно сраженията при Чаталджа и Галиполи, зверствата на турските войски и писмо до приятел във Варна.


Чорлу, Турция, 1 февр. 1913 г.
ДА – Ямбол, ф. 394К, оп. 1, а.е. 30, л. 30
Вижте всички 2 изображения на документа34_10592247_001_d
Писмо от Христо Бонев по въпроси, свързани с пребиваването му на фронта.


Одрин, 7 февр. 1913 г.
ДА – Стара Загора, ф. 1515, оп. 1, а.е. 34, л. 18Страница 1 от 5


  •