СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


В тила

33_10311721_001_d
Телеграма от княз Александър І до председателя на Опълченското дружество в София за организирането на доброволчески отряди от опълченци в защита на Съединението.


Русе, 7 септ. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 2233_10311873_001_d
Възвание от ръководството на Централното опълченско дружество в София до народа и опълченците за сформиране на доброволни чети в защита на Съединението.


София, 7 септ. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 239_10350480_001_d
Открит лист № 188, издаден от началника на щаба на Търново-Сейменския отряд на Карел Шкорпил, изявил желание да събира сведения за противника в района на Търново-Сеймен.


Б.м., 7 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 334д, оп. 1, а.е. 12, л. 9233_10311069_001_d
Очерк (работен вариант) от Христо Попконстантинов за тържественото изпращане на 13 септ. 1885 г. на доброволци опълченци от София към Пловдив след обявяване на Съединението.


София, 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 9‒13
Вижте всички 5 изображения на документа18_10324860_001_d
Телеграма от ученици доброволци от Лом до гимназистите във Враца, в която споделят радостта си от Съединението и готовността си да умрат за него.


Лом, 8 септ. 1885 г.
ДА – Видин , ф. 1306, оп. 1, а.е. 5, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа23_10204037_001_d
Писмо от Ловчанското окръжно управление до Ловчанското градско общинско управление с молба да се погрижи за съставянето на Комитет за събиране на парични средства и материално подпомагане на опълченците, които трябва да се съберат в София, поради невъзможността на правителството да отпусне средства.


Ловеч, 9 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 7723_10203979_001_d
Писмо от Ловчанския клон на Българското опълченско дружество в София до кмета на Градското общинско управление в Ловеч за обявяване призива към всички поборници и граждани, желаещи да вземат участие в подвига за Съединението на Южна България към Княжество, да се запишат в доброволческите чети.


София, 9 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 75
Вижте всички 2 изображения на документа33_10312003_001_d
Телеграма от Информационна агенция „Хавас“ за заминаването на руски волентири (доброволци) за България след обявяване на Съединението.


Букурещ, Румъния, 10 септ. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 4423_10204097_001_d
Обявление от Ловчанското градско общинско управление до всички поборници от областта, които искат да вземат участие в Съединението на Южна България към Княжеството, да се запишат в доброволчески чети, които ще се отправят към Пловдив.


Ловеч, 10 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 7623_10218489_001_d
Писмо от Ловчанското околийско управление до кмета на града с приложен Закон за квартирната повинност от 6 февр. 1885 г. за сведение и точно изпълнение.


Ловеч, София, 11 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 85–87
Вижте всички 4 изображения на документа23_10220176_001_d
Разписка, издадена от Ловчанското градско общинско управление на Тодор Стратиев, за получени 720 гроша , които трябва да се изпратят в помощ на опълченците и доброволците, заминаващи за  София.


Ловеч, 11 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 82
Вижте всички 2 изображения на документа13_10255447_001_d
Писмо от председателя на Българско опълченско дружество до председателя на Софийската градска общинска комисия с молба за осигуряване на квартири за 200 доброволци от Русе.


София, 11 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 548, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа13_10255604_001_d
Писмо от председателя на Българско опълченско дружество до председателя на Софийската градска общинска комисия за получаването на необходимите медикаменти.


София, 12 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 548, л. 1423_10218519_001_d
Молба от Ловчанския клон на Българското опълченско дружество в София до кмета на Ловеч за разпореждане събирането на записаните доброволци, които трябва да тръгнат за София.


Ловеч, 12 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 8923_10220253_001_d
Молба от Ловчанския клон на Българското опълченско дружество в София до ловчанския околийски началник за отпускане една конска кола за превозване вещите на доброволците, заминаващи за София.


Ловеч, 12 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 8813_10255467_001_d
Писмо от председателя на Българско опълченско дружество до председателя на Софийската градска общинска комисия за осигуряване на квартири за 100 опълченци и доброволци от Свищов.


София, 12 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 548, л. 324_10348091_001_d
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на Берковската пощенска станция с указания за безплатно приемане и изпращане на телеграмите на председателите на опълченските комитети.


София, 13 септ. 1885 г.
ДА – Монтана, ф. 77К, оп. 1, а.е. 29, л. 30413_10255505_001_d
Писмо от председателя на Българско опълченско дружество до председателя на Софийската градска общинска комисия за осигуряване на квартири за 92 доброволци от Ловеч.


София, 13 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 548, л. 413_10255524_001_d
Писмо от председателя на Българско поборническо опълченско дружество до Софийската градска общинска комисия за осигуряване на квартири за 80 доброволци от Дупница.


София, 13 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 548, л. 4а9_10349909_001_d
Известие № 6006 от главния секретар на Министерството на вътрешните работи до Военното министерство за броя на доброволците в страната по окръжия.


София, 14 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 41, л. 104
Вижте всички 2 изображения на документа36_10327488_001_d
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до телеграфо-пощенските станции в Княжество България, в т. ч. и в Ески Джумая (Търговище), за безплатно приемане и изпращане телеграмите на председателите на опълченските комитети от Княжеството.


София, 15 септ. 1885 г.
ДА – Търговище, ф. 42К, оп. 1, а.е. 5, л. 23824000166_001_d
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на Ломската пощенска станция за безплатно приемане и изпращане телеграмите на опълченските комитети.


София, 15 септ. 1885 г.
ДА – Монтана, ф. 42К, оп. 2, а.е. 46, л. 38013_10257766_001_d
Приказ на Военното министерство за условията, на които трябва да отговарят желаещите да се запишат за доброволци.


София, 16 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 551, л. 1-2
Вижте всички 3 изображения на документа23_10206215_001_d
Обявление от Ловчанското градско общинско управление до населението за провеждане на търг за доставка на хляб и месо на 4-ти пеши плевенски полк за времето на похода.


Ловеч, 17 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 9313_10258011_001_d
Известие от председателя на Градската постоянна комисия Ив. П. Славейков до столичните граждани за тържествено посрещане на преминаващия през София за границата 3-ти пеши бдински полк.


София, 20 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 552, л. 1Страница 1 от 9


  •