СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Войнишки бит

25000144_001_d
Бележник на учителя Рад Гемеджиев от Панагюрище със записки от събитията в града около Съединението 2‒9 септ. 1885 г., мобилизацията и участието му в Сръбско-българската война.


Панагюрище, 1882 – [14] ян. 1886 г.
ДА – Пазарджик, ф. 531К, оп. 1, а.е. 14, л. 1‒24
Вижте всички 48 изображения на документа23_10218561_001_d
Молба от 4-ти пеши плевенски полк до Ловчанското общинско управление относно разквартируване в града на долните чинове.


Ловеч, 21 септ. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 9523_10219016_001_d
Писмо от временно командващия Запасната дружина на 4-ти пеши плевенски полк до Ловчанския окръжен управител с молба за осигуряване квартири на 600 души от долните чинове на дружината.


Ловеч, 6 окт. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 10112_10257477_001_d
Телеграма от Хесапчиев, помощник на началник-щаба на войската, до кап. Рачо Петров, началник-щаб на войската, за хода на военните действия при Сливница, за несравнимо големия процент на ранените офицери; за превъзходството на противника в артилерийско въоръжение; за крайно безобразното устройство на санитарното дело и др.


Сливница, 5 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 231, л. 26–30
Вижте всички 5 изображения на документа12_10257213_001_d
Телеграма от кап. Узунов, началник на Северния отряд и комендант на Видинската крепост, за действията и резултатите от военните сражения на поверения му отряд; за проявената храброст от войниците; за лошото състояние на опълчението и поражението на Главния резерв в Кула.


Видин, 7 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 226, л. 43–44
Вижте всички 2 изображения на документа38_10298107_001_d
Писмо от Велико Железов до съпругата му Жечка за сражение със сръбската войска.


Видин, 7 ноем. 1885 г.
ДА – Шумен, ф. 578К, оп. 1, а.е. 19, л. 1‒2
Вижте всички 3 изображения на документа23_10219888_001_d
Писмо от командира на 5-а рота от 5-а запасна дружина на 4-ти пеши плевенски полк до ловчанския окръжен управител относно избора на помещения за разполагане на знамената и караула.


Ловеч, 9 ноем. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 8, л. 112
Вижте всички 2 изображения на документа23_10208074_001_d
Писмо от Ловчанското окръжно управление до кмета на града с нареждане за осигуряване квартири за настаняване на една дружина от 803 души от Севлиевското народно опълчение.


Ловеч, 9 ноем. 1885 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 9, л. 4712_10264822_001_d
Телеграма от княз Александър І за спокойствието на позицията при Сливница; за завземането на Брезник от частите на кап. Попов; за веселието на българските войници по цялата боева линия, публикувана в „Дневен бюлетин", бр. 6 от 10 ноем. 1885 г.


Пловдив, 10 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 1599К, оп. 1, а.е. 811, л. 2438_10298033_001_d
Писмо от Велико Железов до съпругата му Жечка за временно примирие и прекратяване сраженията на фронта.


Видин, 25 ноем. 1885 г.
ДА – Шумен, ф. 578К, оп. 1, а.е. 21, л. 1‒2
Вижте всички 4 изображения на документа38_10303609_001_d
Писмо от Велико Железов до съпругата му Жечка, в което се съобщава за убитите и ранените на фронта, за живота му като войник, за защитата на Видин и др.


Видин, 27 ноем. 1885 г.
ДА – Шумен, ф. 578К, оп. 1, а.е. 22, л. 1‒6
Вижте всички 12 изображения на документа27_10336266_001_d
Писмо от войника Илия Стайков до родителите му в Лом за участието му в боевете при Пирот в състава на 2-ра дивизия от Западния корпус по време на Сръбско-българската война.


Пирот, 29 ноем. 1885 г.
ДА – Плевен, ЧП 251, л. 1‒2
Вижте всички 4 изображения на документа23_10211907_001_d
Писмо от Ловчанското околийско управление до Ловчанското градско общинско управление за разгласяване заповедта на коменданта на града всички долни чинове (войници), уволнени от полковете в отпуск и намиращи се в Ловеч, да се явят с билетите си в Комендантството.


Ловеч, 9 ян. 1986 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 10, л. 3323_10211942_001_d
Обявление от Ловчанското градско управление до всички войници в отпуска, които през войната са били пленени от сърбите, да се явят на 7 февруари в частите си.


Ловеч, 30 ян. 1886 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 10, л. 4223_10215477_001_d
Обявление от Ловчанското градско общинско управление до ранени и болни, но вече оздравели войници, намиращи се на територията на общината, да се явят в най-кратко време пред ловчанския околийски началник.


Ловеч, 30 ян. 1886 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 10, л. 5423_10211021_001_d
Обявление от Ловчанското градско управление до всички войници на Сборната запасна дружина на 5-и дунавски полк и от 5-а дружина на 4-ти полк, които са в отпуск, че трябва да заминат не за Кула, а за София.


Ловеч, 6 февр. 1886 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 2, а.е. 10, л. 4620_10213908_001_d
Снимка на Васил Ив. Генчев от с. Лисец, Габровско, доброволец в Сръбско-българската война (1885 г.).


Б.м., [1885 г.]
ДА – Габрово, ф. 1325, оп. 1, а.е. 1450, л. 212_10255666_001_d
Снимка на опълченеца Манол Лазаров Георгиев, участник в Съединението и в Сръбско-българската война от 1885 г., с посвещение на Ив. Андонов.


с. Градец, б.д.
ЦДА, ф. 1599К, оп. 1, а.е. 1920, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа12_10255681_001_d
Снимка на Атанас Георгиев Бендерев, участник в Сръбско-българската война от 1885 г. и един от главните участници в преврата от 9 авг. 1886 г., ген.-лейтенант в руската армия.


Пловдив, 9 авг. 1886 г.
ЦДА, ф. 1599К, оп. 1, а.е. 1914, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 1