СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Северен фронт

9_10349962_001_d
Телеграма № 2184 от военния министър капитан Константин Никифоров до коменданта на Видинската крепост капитан Атанас Узунов с указания да се вземат сериозни мерки за защита на всички пътища от сръбската граница до Видин и да се правят укрепления.


[София], 11 окт. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 49, л. 649_10345205_001_d
Приказ № 150 по Военното ведомство за подчиняване на Западния отряд на майор Аврам Гуджев, а разположените в северозападната част на Княжеството войски на капитан Атанас Узунов.


София, 17 окт. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 74, л. 2379_10345220_001_d
Приказ № 171 по Военното ведомство за формирането на Северен отряд от войските, действащи във Видински и Лом-Палански окръзи, подчинен непосредствено на Главната квартира на армията.


София, 1 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 74, л. 2599_10350211_001_d
Телеграма № 4091 от военния министър капитан Константин Никифоров до началника на Северния отряд капитан Атанас Узунов за обявената от Сърбия война и готовността на отряда да посрещне неприятеля.


София, 2 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 111б, оп. 1, а.е. 54, л. 19338_10306450_001_d
Писмо от Велико Железов до съпругата му Жечка с информация за обявяването на войната, въоръжаването с бердани, сражението на Преславския полк със сърбите при Трън, храбростта на българите и др.


Б.м., 2 ноем. 1885 г.
ДА – Шумен, ф. 578К, оп. 1, а.е. 17, л. 1‒3
Вижте всички 5 изображения на документа9_10349992_001_d
Телеграма № 1042 от капитан Атанас Узунов до началника на Главния щаб в Пловдив за обявяване на Видинската крепост в обсадно положение.


Видин, 2 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 49, л. 1339_10350215_001_d
Донесение № 467 от началника на Северния отряд капитан Атанас Узунов до началника на Щаба на армията капитан Рачо Петров за успешните действия и високия дух на отряда в боевете при Кула.


Кула, 3 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 111б, оп. 1, а.е. 54, л. 259
Вижте всички 2 изображения на документа38_10306401_001_d
Писмо от Велико Железов до съпругата му Жечка за приближаването към фронтовата линия.


Видин, 3 ноем. 1885 г.
ДА – Шумен, ф. 578К, оп. 1, а.е. 18, л. 19_10350198_001_d
Телеграма от поручик Николов до коменданта на Видин за бойните действия на Летучия отряд около Кула.


Б.м., 4 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 111б, оп. 1, а.е. 10, л. 44712_10259456_001_d
Донесение от кап. Атанас Узунов, началник на Северния отряд, до кап. Рачо Петров, началник-щаб на Действащата армия, с копие до кап. Константин Никифоров, управляващ Военното министерство, за хода на бойните действия на отряда от 3 до 6 ноем. 1885 г.


Видин, 7 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 231, л. 40–45
Вижте всички 6 изображения на документа12_10351378_001_d
Писмо от кап. Константин Никифоров, управляващ Военното министерство, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, с приложени преписи от телеграми на ломския окръжен управител Берковски за събрани сведения за наличието на австрийци, чехи и унгарци в сръбската войска.


София, 7 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 112‒114
Вижте всички 3 изображения на документа12_10257213_001_d
Телеграма от кап. Узунов, началник на Северния отряд и комендант на Видинската крепост, за действията и резултатите от военните сражения на поверения му отряд; за проявената храброст от войниците; за лошото състояние на опълчението и поражението на Главния резерв в Кула.


Видин, 7 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 226, л. 43–44
Вижте всички 2 изображения на документа38_10298107_001_d
Писмо от Велико Железов до съпругата му Жечка за сражение със сръбската войска.


Видин, 7 ноем. 1885 г.
ДА – Шумен, ф. 578К, оп. 1, а.е. 19, л. 1‒2
Вижте всички 3 изображения на документа9_10350000_001_d
Записка от ломския управител до военния министър и министъра на вътрешните дела за освобождаването на Белоградчик на 7 ноември 1885 г. и пленяването на 80 сръбски военнослужещи.


Лом, 8 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 49, л. 16712_10351438_001_d
Телеграма от Димитров, белоградчишки околийски началник, до Министерството на вътрешните работи за отблъскването на сръбските войски от Белоградчик, искане на помощ от командира на Видинската крепост, тежкото военно и продоволствено положение в Белоградчик и други.


Лом, 11 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 164‒167
Вижте всички 4 изображения на документа20_10208448_001_d
Телеграма от ротмистър Дерманчев и севлиевския окръжен управител Тенев до габровския околийски началник с известие за победата на българската войска при Белоградчик по време на Сръбско-българската война.


Севлиево, 12 ноем. 1885 г.
ДА – Габрово, ф. 746К, оп. 4, а.е. 2, л. 812_10351454_001_d
Телеграма от Марков, русенски окръжен управител, до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за необходимостта да се създаде дружество или да се изпрати човек в Калафат, за да може да се доставя храна и облекло за войската във Видин.


Русе, 12 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 1879_10350178_001_d
Приказ № 1 по войските на Западния корпус за зачисляването на доброволците Стефан Стамболов и Александър Головин в щаба на корпуса и назначаването им за ординарци при командира на същия.


Цариброд, 13 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 111а, оп. 1, а.е. 64, л. 120_10208702_001_d
Телеграма до габровския околийски началник Михайлов със сведения за развитие на бойните действия на 13 ноември по време на Сръбско-българската война.


София, 14 ноем. 1885 г.
ДА – Габрово, ф. 746К, оп. 4, а.е. 2, л. 129_10349755_001_d
Писмо № 820 от началника на Северния отряд и комендант на Видинската крепост капитан Атанас Узунов до коменданта на Тимошката дивизия с отказ за предаване на крепостта.


Видин, 14 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 27, л. 164‒165
Вижте всички 2 изображения на документа12_10261092_001_d
Телеграма от Васил Радославов, министър на правосъдието, до Илия Томакев Цанов, министър на външните работи и изповеданията, за неангажирането на Каравелов, без да се знае положението и хода на действията; за бомбардирането на Видин от сръбските части и др.


София, б.д.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 1883, л. 25–27
Вижте всички 3 изображения на документа12_10351995_001_d
Телеграма от Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, до министъра на правосъдието Васил Радославов в София за обсадата на Видин и възможността за превземането му от сръбската войска.


[Пирот], [16 ноем. 1885 г.]
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 1512_10352058_001_d
Телеграма от Васил Радославов, министър на правосъдието, до министъра на външните работи и на изповеданията Илия Цанов в Пирот за обсадата на Видин.


София, 16 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 16‒18
Вижте всички 3 изображения на документа12_10352294_001_d
Телеграма от кап. Константин Никифоров, военен министър, до министъра на външните работи и на изповеданията Илия Цанов в Пирот за необходимостта по време на примирието със Сърбия да се преместят поне два полка с артилерия и кавалерия от Пирот през Белоградчик и Св. Никола във Видински окръг.


София, 16 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 34‒35
Вижте всички 2 изображения на документа12_10352312_001_d
Телеграма от кап. Константин Никифоров, военен министър, до началник-щаб на армията капитан Рачо Петров в Пирот за получена телеграма от капитан Атанас Узунов за нападението на сърбите над Видинската крепост след обявяване на примирието.


[София], 17 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 184, л. 37Страница 1 от 2


  •