СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Западен фронт

33_10290281_001_d
Дневник „Кратък очерк от животът ми. Част ІІ" на ген. Калин Георгиев Найденов с автобиографични бележки за периода при завършване на Военното училище и участието му в Съединението и Сръбско-българската война.


Б.м., 30 авг. ‒ ноем. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 483К, оп. 1, а.е. 1, л. 1‒49
Вижте всички 105 изображения на документа25000144_001_d
Бележник на учителя Рад Гемеджиев от Панагюрище със записки от събитията в града около Съединението 2‒9 септ. 1885 г., мобилизацията и участието му в Сръбско-българската война.


Панагюрище, 1882 – [14] ян. 1886 г.
ДА – Пазарджик, ф. 531К, оп. 1, а.е. 14, л. 1‒24
Вижте всички 48 изображения на документа12_10256620_001_d
Телеграма от кап. Рачо Петров, началник на щаба на Действащата армия, до кап. Стефан Паприков, началник-щаб на Западния корпус, за заплахата на левия фланг; за опасния стратегически обход от Крупец за Петропопинци и Сливница; за българския авангард в Цариброд и др.


Б.м., 13 окт. 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 226, л. 3512_10256929_001_d
Телеграма от кап. Рачо Петров, началник на щаба на Действащата армия, за преразпределението на българските войскови части; за организирането на партизански части и доброволчески дружини и др.


Б.м., 14 окт. 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 226, л. 379_10345205_001_d
Приказ № 150 по Военното ведомство за подчиняване на Западния отряд на майор Аврам Гуджев, а разположените в северозападната част на Княжеството войски на капитан Атанас Узунов.


София, 17 окт. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 74, л. 2379_10345213_001_d
Приказ № 170 по Военното ведомство за формиране на Източен корпус от всички войски, разположени в Южна България, под командването на подполковник Данаил Николаев и на Западен корпус от войските, съсредоточени в Западна България, с командир майор Аврам Гуджев.


София, 1 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 74, л. 25812_10351236_001_d
Телеграма от кап. Петров до щаба на Западния корпус за нападението на сръбските войски над Трън и движението на сръбските части.


Сливница, 2 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 45‒46
Вижте всички 2 изображения на документа12_10351244_001_d
Телеграма (записка) от кап. Попов до майор Аврам Гуджев в Трън, командващ Западния отряд, за отстъплението на част от дружината заедно с ескадрона на поручик Славейков поради натиска на сръбските части и за убитите и ранените.


Драгоман, 2 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 4712_10351254_001_d
Телеграма от кап. Андрей Райков Блъсков, началник на Сливнишкия отряд, до кап. Стефан Паприков, началник-щаб на Западния корпус, за необходимостта да се изпрати още една артилерия на Сливнишката позиция.


Сливница, 2 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 5012_10351287_001_d
Телеграма (записка) от кап. Попов до капитан Аврам Гуджев в Трън, командир на Западния корпус, за настъплението на сръбските части от Пирот и Суково.


Драгоман, 2 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 5312_10351290_001_d
Телеграма от кап. Никола Генев, командир на Трънския отряд, до кап. Стефан Паприков, началник-щаб на Западния корпус, за сраженията между сръбските части и българската милиция по границата, за загубите и други.


Трън, 2 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 5512_10351293_001_d
Телеграма от трънския окръжен управител Козаров до Илия Цанов, министър на външните работи и на изповеданията, за завземането от сръбските войски на Дъсчен кладенец, Зелени град и с. Звънци.


Трън, 2 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 5612_10351296_001_d
Телеграма от кап. Попов до капитан Аврам Гуджев, командир на Западния отряд, за началото на сраженията между българските и сръбските войски.


Цариброд, б.д.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 5912_10351299_001_d
Записка от поручик Рачо Славейков до кап. Рачо Петров, началник-щаб на Действащата армия, за сръбските атаки над Бански дол.


Цариброд, 2 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 6012_10351306_001_d
Приказ на княз Александър І за обявяването на война на България от сръбския крал Милан и навлизане на сръбските войски на българска територия, изпратен за сведение до командира на Западния отряд Аврам Гуджев.


Б.м., 2 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 7038_10306450_001_d
Писмо от Велико Железов до съпругата му Жечка с информация за обявяването на войната, въоръжаването с бердани, сражението на Преславския полк със сърбите при Трън, храбростта на българите и др.


Б.м., 2 ноем. 1885 г.
ДА – Шумен, ф. 578К, оп. 1, а.е. 17, л. 1‒3
Вижте всички 5 изображения на документа12_10259426_001_d
Телеграма от Рачо Петров, началник-щаб на Действащата армия, до майор Данаил Николаев, командир на Източния корпус, за изпращане на подкрепления за усилване на Западния корпус.


Ихтиман, 3 [ноем.] 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 226, л. 2812_10271856_001_d
Телеграма от кап. Рачо Петров, началник-щаб на Действащата армия, до подполк. Николаев, командир на Източния корпус, за бързо изпращане на войски на Сливнишката позиция.


София, 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 226, л. 55–59
Вижте всички 5 изображения на документа9_10350064_001_d
Предписание № 5 от началника на  Щаба на армията капитан Рачо Петров до капитан Андрей Блъсков за съсредоточаване на войските при Сливница и защита на позицията до последния човек.


Б.м., 3 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 415, л. 1912_10257317_001_d
Телеграма от кап. Рачо Петров, началник на щаба на Действащата армия, до подполковник Данаил Николаев, командир на Източния корпус, за критичното положение на фронта при Сливница и за необходимостта да се изпрати помощ от Южна България.


Сливница, 4 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 226, л. 6112_10259445_001_d
Донесение от кап. Рачо Петров, началник-щаб на Действащата армия, до княз Александър І в Сливница за хода на бойните действия през деня.


София, 4 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 231, л. 10712_10351330_001_d
Телеграма от Обретенов до министъра на външните работи и на изповеданията Илия Цанов за завземането на Петрохан от сърбите и прекъсване на телеграфните жици към Берковица.


София, 4 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 183, л. 9312_10271833_001_d
Телеграма от кап. Паприков, началник-щаб на Западния корпус, до кап. Генев за изпращане на отряд към Круша и за опасността от завземане на пътя към Брезник от сръбските части.


Трън, 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 226, л. 299_10350015_001_d
Записка от военния министър капитан Константин Никифоров до началника на Щаба на армията за отдадена височайша заповед всички части, пристигащи в София, незабавно да се изпращат в Сливница.


София, 5 ноем. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 412, л. 34512_10257477_001_d
Телеграма от Хесапчиев, помощник на началник-щаба на войската, до кап. Рачо Петров, началник-щаб на войската, за хода на военните действия при Сливница, за несравнимо големия процент на ранените офицери; за превъзходството на противника в артилерийско въоръжение; за крайно безобразното устройство на санитарното дело и др.


Сливница, 5 ноем. 1885 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 1, а.е. 231, л. 26–30
Вижте всички 5 изображения на документаСтраница 1 от 4


  •