СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ГАЛЕРИЯ СНИМКИ


ГАЛЕРИЯ СНИМКИ


Схема на разположението на българската армия към 25 окт. 1885 г. – непосредствено преди Сръбско-българската война. [10255583] Карта на военните действия от 5 до 7 ноем. 1885 г. при Сливница през Сръбско-българската война. [10254383] Топографска карта на Пирот по време на Сръбско-българската война. [10255643] Схема на първото и последното разположение на българската и сръбската войска по време на войната през 1885 г. [10255598] Снимка на поручик Панайот Дворянов ‒ командир на Сандровската и Русенската доброволчески чети, началник на Чупренския участък, организира отбраната на Белоградчик по време на войната. [10495903] Снимка на поручик Панайот Дворянов ‒ командир на Сандровската и Русенската доброволчески чети, началник на Чупренския участък, организира отбраната на Белоградчик по време на войната. [10496125]
Обявление на [Софийското градско общинско управление] по случай 40-годишнината от Съединението на Северна България и Източна Румелия с отпечатана снимка на революционния комитет с главните дейци на Съединението. [10043371] Снимка на Васил Ив. Генчев от с. Лисец, Габровско, доброволец в Сръбско-българската война (1885 г.). [10213908] Снимка на доброволци в Сръбско-българската война от Чепеларе ‒ на втория ред по средата е Васил Дечев. [10314790] 
								Снимка на Георги Кайкънов, участник с Сръбско-българската война, член на дружество „Сливница" в Разград. [29000313] Снимка на български военни, участници в Сръбско-българската война. [10280189] Снимка на участници в Сръбско-българската война, между които и Дечо Василев. [10297868]
Снимка на Иван Попов Халачев (вляво), участвал като доброволец в Сръбско-българска война в боевете при Сливница. [10303887] Снимка на участници в Сръбско-българската война. [10304174] Снимка на български войници – участници в Сръбско-българската война, копаещи окоп (възстановка). [10308657] Снимка на генерал-лейтенант Панайот Вичев Бърнев – поручик, командир на 1-ва рота от 8-и пехотен приморски полк в Сръбско-българската война. [10330853] Снимка на генерал-лейтенант от пехотата Стефан Никифоров Богданов – поручик в 4-та рота на Пионерната дружина в Сръбско-българската война. [10330892] 
								Снимка на адютантите на главния управител на Източна Румелия Алеко Богороди ‒ Георги Вазов, Кирил Козловски, Христо Гюлмезов [9000536]

								Снимка на майор Рачо Петров Стоянов ‒ назначен на 9 септември 1885 г. за началник на Щаба на армията. [9000958] 
								Снимка на военнослужещи от Търновската пеша дружина. [9001082] Снимка на участник в Съединението. [10329052] Снимка на участници в сражението при с. Драгоман на 10 ноември 1885 г. [10303770] Снимка на полковник Никола Неделчев Свещаров – доброволец в Сръбско-българската война в състава на Ученическия легион. [10330571] Снимка на полковник Александър Вълчев Бърнев – доброволец в Сръбско-българската война в състава на Ученическия легион. [10330868]
Снимка на инж. Ради Харизанов Овчаров – доброволец в Сръбско-българската война в състава на 1-ви пехотен софийски полк. [10330877] Снимка на Екатерина и Илия Цанови ‒ като външен министър 1884‒1886 г. И. Цанов участва в преговорите за признаването Съединението на Княжество България с Източна Румелия. [10329314] Снимка на центъра на Видин с паметника на падналите в Сръбско-българската война; скулптор Андрей Николов, открит е на 15 ноем. 1911 г. на площада пред „Стамбол капия", преместен през 1937 г. на площада срещу жп гара Видин, дн. площад „Съединение". [10329276] Снимка на площад „Съединение" във Видин с паметника на падналите в Сръбско-българската война, скулптор Андрей Николов. [10329300] Литография „Българската военна слава" ‒ тържествено провъзгласявание на Съединението на Северна и Южна България. [10102857] Снимка на участници в Сръбско-българската война през 1885 г. (вляво е Христо Василев от с. Алъч кьой (Плачи дол), Добричко ‒ убит във войната, на когото е посветена песента „Сръбският куршум удари"). [10078997]

Страница 1 от 3


  •