СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


ДОКУМЕНТИ

36_10327020_001_d
Военна книжка на Петър Белчев от Ески Джумая – ефрейтор от 18-а габровска дружина на 6-и пехотен търновски полк, участник в Сръбско-българската война.


Ески Джумая (Търговище), 12 окт. 1882 – 15 юни 1891 г.
ДА – Търговище, ЧП 1358, л. 1-12
Вижте всички 12 изображения на документа33_10290281_001_d
Дневник „Кратък очерк от животът ми. Част ІІ" на ген. Калин Георгиев Найденов с автобиографични бележки за периода при завършване на Военното училище и участието му в Съединението и Сръбско-българската война.


Б.м., 30 авг. ‒ ноем. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 483К, оп. 1, а.е. 1, л. 1‒49
Вижте всички 105 изображения на документа12_10256122_001_d
Кореспонденция на Княжество България по въпроса за Съединението от 4 септ. 1885 г. до 15/27 апр. 1886 г.


София
ЦДА, ЧП 636К, л. 1–19
Вижте всички 36 изображения на документа13_10256995_001_d
Писмо от командира на 3-ти конен полк ротмистър [Карджиев] до софийския кмет с молба да се доставят 1000 оки сухари за полка.


София, 5 септ. 1885 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 549, л. 2333_10311455_001_d
Известие от П. Р. Славейков, Т. Иванчов, К. Кушлев, А. Горанов, Д. Ножаров и Д. Петков с покана към населението на София за провеждане на митинг по повод на Съединението.


София, 6 септ. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 1836_10327089_001_d
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на телеграфо-пощенската станция в Ески Джумая (Търговище) със заповед за осигуряване дежурства и незабавно предаване на всички телеграми от Министерството на вътрешните дела и Министерството на войната за страната.


София, 6 септ. 1885 г.
ДА – Търговище, ф. 42К, оп. 1, а.е. 5, л. 21112_10348242_001_d
Телеграма от Привременното правителството на Източна Румелия до княз Александър І за провъзгласяване на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.


Пловдив, 6 септ. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 181, л. 312_10348251_001_d
Телеграма от майор Данаил Николаев, главнокомандващ южнобългарската войска, до княз Александър І за провъзгласяване на Съединението, мобилизиране на войската и съсредоточаването й в Ямбол, Бургас и Търново-Сеймен.


Пловдив, 6 септ. 1885 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 181, л. 612_10348264_001_d
Телеграма от министрите Илия Цанов, Васил Радославов и Райчо Каролев до окръжните управители в Княжество България за провъзгласяване на Съединението, създаване на привременно правителство в Източна Румелия и разпореждане за свикване при необходимост на народното опълчение.


София, [6 септ. 1885 г.]
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 181, л. 27
Вижте всички 2 изображения на документа24000162_001_d
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на Ломската пощенска станция за нощно дежурство в станцията и незабавно приемане и предаване на телеграмите от Министерството на вътрешните работи и Министерството на войната.


София, 6 септ. 1885 г.
ДА – Монтана, ф. 42К, оп. 2, а.е. 46, л. 38712_10348292_001_d
Телеграма от княз Александър І до Петко Каравелов, министър-председател, за приемане на Съединението, издаване на заповед за мобилизиране на войската, поемане на управлението в Източна Румелия, гарантиране имуществата, живота и честа на турското население и други.


Варна, [6 септ. 1885 г.]
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 181, л. 569_10349786_001_d
Телеграма от княз Александър І до Илия Цанов и княз Михаил Александрович Кантакузин за незабавно мобилизиране на войската и свикване на Народното събрание във връзка с обявяване на Съединението.


Варна, 6 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 37, л. 1‒2
Вижте всички 2 изображения на документа12_10039393_001_d
Протокол № 58/6 септ. 1885 г. от заседание на Министерски съвет с приложена телеграма, с решение за мобилизиране на войската в Княжество България, съгласно приложената телеграма от министър-председателя Петко Каравелов до министъра на правосъдието Васил Радославов за незабавно издаване ПМС и царски указ за мобилизация на войската.


София, Търново, 6 септ. 1885 г.
ЦДА, ф. 284К, оп. 1, а.е. 409, л. 1–3
Вижте всички 3 изображения на документа9_10345189_001_d
Указ № 29 на княз Александър І за свикване на всички чинове от запаса и мобилизация на армията.


Варна, 6 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 19, л. 40
Вижте всички 2 изображения на документа18_10328052_001_d
Писмо от Димитров, околийски началник в Белоградчик, до кмета на града С. Андреев за мобилизиране на всички войници от запаса, които на 7 септември да се придвижат до Видин.


Белоградчик, 6 септ. 1885 г.
ДА – Видин , ф. 527К, оп. 1, а.е. 17, л. 1612_10261297_001_d
Писмо от Н. Касабов до Ив. Андонов за Съединението и участието на кап. Паница в него, с приложени: списък на дейците, участвали в Съединението, от Чирпан и убитите на 6 септ. 1885 г. от с. Калфа (Съединение); текст на песен, съчинена от Касабов и пята по време на Съединението.


[Чирпан], б.д.
ЦДА, ф. 1599К, оп. 1, а.е. 844, л. 1–6
Вижте всички 11 изображения на документа25000144_001_d
Бележник на учителя Рад Гемеджиев от Панагюрище със записки от събитията в града около Съединението 2‒9 септ. 1885 г., мобилизацията и участието му в Сръбско-българската война.


Панагюрище, 1882 – [14] ян. 1886 г.
ДА – Пазарджик, ф. 531К, оп. 1, а.е. 14, л. 1‒24
Вижте всички 48 изображения на документа12_10039396_001_d
Протокол № 59/7 септ. 1885 г. от заседание на Министерски съвет с решения за: отпускане 140 хил. лв. от запасния фонд за разходите по свикване низшите чинове от запаса на действителна служба и 6 хил. лв. по бюджета на Военното министерство на началника на арсенала за закупуване на дърва и желязо; закупуване на 6 талиги от Румъния за превозване телеграфното оборудване на пионерната дружина; освобождаване от мобилизация на назначените с княжески указ чиновници, телеграфо-пощенските служители, полицейските стражари и инструкторите в Народното опълчение; свикване на Народното опълчение при необходимост в окръзите, определени от МС и др.


София, 7 септ. 1885 г.
ЦДА, ф. 284К, оп. 1, а.е. 410, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа33_10311397_001_d
Притурка № 3 към в. „Независимост“ със сведения от Захари Стоянов за обстановката в Източна Румелия непосредствено след Съединението.


Пловдив, септ. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 1633_10311531_001_d
Известие от група граждани до еснафите в града с покана да присъстват на тържествен молебен в катедралната църква „Св. Крал" в София по повод обявеното Съединение.


София, 7 септ. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 2136_10327122_001_d
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на телеграфо-пощенската станция в Ески Джумая (Търговище) със забрана за подаване на телеграми за Източна Румелия с частно съдържание.


София, 7 септ. 1885 г.
ДА – Търговище, ф. 42К, оп. 1, а.е. 5, л. 21218_10327537_001_d
Обявление № 375 от Белоградчишкото градско общинско управление за провъзгласяване на Съединението на Източна Румелия с Княжество България.


Белоградчик, 7 септ. 1885 г.
ДА – Видин , ф. 527К, оп. 1, а.е. 6, л. 1а24_10348055_001_d
Телеграма от Главно управление на пощите и телеграфите до началника на Берковската пощенска станция със забрана за предаване на съобщения от частен характер до Източна Румелия.


София, 7 септ. 1885 г.
ДА – Монтана, ф. 77К, оп. 1, а.е. 29, л. 2939_10349680_001_d
Телеграма от Благоев и Доганов до майор Данаил Николаев за радостта на гражданите на Дупница от провъзгласяване на Съединението.


Дупница, 7 септ. 1885 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 19, л. 6733_10311721_001_d
Телеграма от княз Александър І до председателя на Опълченското дружество в София за организирането на доброволчески отряди от опълченци в защита на Съединението.


Русе, 7 септ. 1885 г.
ДА – Смолян, ф. 437К, оп. 3, а.е. 97, л. 22Страница 1 от 28


  •