ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Други
12_10065052_001_d
Приложение към служебния списък на подполковник Адам Трънка с данни за участието му в Балканските войни през 1912–1913 г., в Първата световна война като ротен командир в 6-и пехотен търновски полк на фронтовете в Сърбия през 1915 г., в Румъния през 1916–1917 г. и в Македония през 1917–1918 г.


Б.м., 1912–1918 г.
ЦДА, ф. 1757К, оп. 1, а.е. 40, л. 1–5
Вижте всички 5 изображения на документа30_10061642_001_d
Уволнителен билет на мл. подпоручик Димо Петков.


7 март 1915 г.
ДА – Русе, ф. 1283, оп. 1, а.е. 1, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа33_10040450_001_d
Билет-удостоверение на името на Никола Дечев Маджаров от с. Устово за успешно преминаване на военно обучение към 21-ви пехотен средногорски полк.


Пашмаклий, 22 септ. 1914 г.
ДА – Смолян, ф. 429К, оп. 1, а.е. 60, л. 123_10056109_001_d
Удостоверение от Ловешкото градско общинско управление, издадено на запасния войник Найден Маринов от с. Балабанско, Троянска община, че при обявяването на общата мобилизация в Царството се е намирал в Ловеч.


Ловеч, 10 септ. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 630_10061000_001_d
Съобщение-повиквателна на редник Христо Йорданов Кръстев за назначаването му при мобилизация в 5-а дивизия.


с. Полско Косово, Русенско, 10 окт. 1915 г.
ДА – Русе, ЧП 582, л. 615_10265866_001_d
Статии от Жени Божилова Патева "В страшните дни жената пред великото свое предназначение" и "Позив към жените от всички страни на света", публикувани в сп. Възраждане, кн. 1/1915 г., с които призовава жените за издигане на глас против войната.


Бургас, 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 814К, оп. 1, а.е. 92, л. 1–5
Вижте всички 10 изображения на документа15_10057638_001_d
Акт за смърт на Васил Божков Василев, издаден в болница "Теке".


Призрен (дн. в Косово), 28 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 115_10057641_001_d
Препис на акт за смърт на Иван Димитров Гарджев, загинал край Враня, Сърбия.


Враня, Сърбия, 9 дек. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 215_10058057_001_d
Препис на акт за смърт на редник Сотир Панайотов Стоянов, загинал на 6 окт. 1915 г.


Скопие, Македония, 12 ян. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 515_10058062_001_d
Препис на акт за смърт № 115 на редник Петър Андреев Христов, загинал на 2 ноем. 1915 г.


Скопие, Македония, 19 ян. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 615_10058069_001_d
Препис на акт за смърт на редник Никола Добрев Станев, загинал на 9 окт. 1915 г.


Скопие, Македония, 20 ян. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 730_10061003_001_d
Открит лист за свободно пътуване на редник Христо Йорданов Кованлъшки.


с. Пардейци, 14 март 1916 г.
ДА – Русе, ЧП 582, л. 7
Вижте всички 2 изображения на документа15_10265761_001_d
Удостоверение от Управлението на 5-а дунавска дивизионна област за награждаването на Стоян Димов Гугучков с германски медал за военна заслуга.


Русе, 14 март 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 859К, оп. 1, а.е. 5, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа15_10058074_001_d
Акт за смърт на Юмeр Мустафов, починал в Ямболския гарнизонен лазарет.


Ямбол, 30 апр. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 2130_10061718_001_d
Открит лист, издаден от Щаба на действащата армия на студента по медицина В. Фильов за изпращането му на стаж в Неврокопската военна болница.


Кюстендил, 19 юни 1916 г.
ДА – Русе, ф. 632К, оп. 1, а.е. 2, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа23_10045822_001_d
Писмо от 34-то полково военно окръжие в Ловеч до кметовете на Ловешка и Троянска околия за постъпилите заявления от учреждения и управления за отпуск или уволняване на войници, глави на семейства, с препоръки за реда и изискванията за подаването на молбите.


Ловеч, 16 юли 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 11415_10058078_001_d
Препис на акт за смърт на ефрейтор Ради Костадинов Ралев, загинал на 22 авг. 1916 г.


с. Конопище, Македония, 20 окт. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 3315_10058082_001_d
Препис на акт за смърт на редник Андон Атанасов Бакалов, загинал на 23 авг. 1916 г.


с. Конопище, Македония, 20 окт. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 3423_10042134_001_d
Писмо от Бюрото за гражданско състояние на военнослужещите към Министерството на войната до кмета на с. Гозница, Ловешко, с приложен акт за безследно изчезнали.


с. Бадаково, 2 дек. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 472К, оп. 1, а.е. 892, л. 1–2
Вижте всички 2 изображения на документа15_10058096_001_d
Акт за безследно изчезване на редник Ив. Гунов Слав(ил)ов по време на сражение на 15 ноем. 1916 г. край с. Ченгел.


Петрич, 13 ян. 1917 г.
Тук вместо името на загиналия беше поставено името на длъжностното лице.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 3630_10062675_001_d
Ръкопис на стихотворението „На един македонски патриот“.


Б.м., [1915–1918 г.]
ДА – Русе, ф. 392, оп. 1, а.е. 21, л. 8
Вижте всички 2 изображения на документа12_10287332_001_d
Удостоверение от Българската екзархия на Мержам Дилов от с. Вълковия, Скопско, с данни че е българин от източноправославното изповедание.


Цариград, 4 февр. 1917 г.
ЦДА, ф. 246К, оп. 3, а.е. 110, л. 2712_10287275_001_d
Свидетелство от Българската екзархия на Христо Димитров от с. Съпотско, Ресенско, Македония, че като беден заслужава да бъде приет в българската болница "Евлоги Георгиев" в Цариград.


Цариград, 8 февр. 1917 г.
ЦДА, ф. 246К, оп. 3, а.е. 110, л. 3112_10287427_001_d
Удостоверение от Българската екзархия на Алекси Христов от с. Бобища, Костурско, че е българин на 19-годишна възраст и от източноправославното изповедание.


Цариград, 9 февр. 1917 г.
ЦДА, ф. 246К, оп. 3, а.е. 110, л. 3212_10287664_001_d
Удостоверение от Българската екзархия на Вангел Димитров от с. Загоричени, Костурско, че е българин на 72-годишна възраст и от източноправославното изповедание.


Цариград, 21 февр. 1917 г.
ЦДА, ф. 246К, оп. 3, а.е. 110, л. 48Страница 1 от 9


  •