ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Кореспонденция




12_10079624_001_d
Писмо от Антон Страшимиров до Иван Кирилов за подготовката на Първата световна война, възстановяването на жп съобщенията между Турция и България и др.


София, 8 ноем. 1914 г.
ЦДА, ф. 358К, оп. 1, а.е. 3, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10222313_001_d
Писмо от Тодор Александров до Александър Протогеров в София за новините от българо-сръбския фронт, за прекъсване на телефонните и телеграфни съобщения в Македония и терор над населението, за необходимост от изпращане хора на организацията в завзетите от българската войска райони в Македония.


Брезник, 4 окт. 1915 г.
ЦДА, ф. 1933К, оп. 1, а.е. 32, л. 1–3
Вижте всички 5 изображения на документа



15_10057291_001_d
Писмо от Максим Райкович до съпругата му Вида със сведение за разположението на ротата, в която е включен, работата му като писар в нея и др.


Нова Загора, 5 окт. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 779К, оп. 2, а.е. 23, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа



12_10260163_001_d
Писмо от Георги Михайлов Маджаров, журналист и дипломат, до майка му, за първите дни на фронта в Македония по пътя през Кюстендил, Егри Паланка, Куманово и бойната линия при Велес; за действията му срещу френските войски в състава на 3-ти военнополицейски ескадрон при щаба на Втора армия и др.


с. Дворище, Македония, 3 ноем. 1915 г.
ЦДА, ф. 121К, оп. 1, а.е. 19, л. 12–13
Вижте всички 4 изображения на документа



39_10060503_001_d
Писмо от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол с изпратени поздрави до семейството му.


София, 6 ноем. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа



15_10057329_001_d
Писмо от Максим Райкович до съпругата му Вида със сведение за уволнението на старите набори, преместването на германската армия от София към Истанбул и др.


Нова Загора, 12 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 779К, оп. 2, а.е. 23, л. 3–4
Вижте всички 4 изображения на документа



15_10057334_001_d
Писмо от Максим Райкович до съпругата му Вида със сведение за уволнението на старите набори 1910 и 1911 г., посрещане на германски офицери и др.


Нова Загора, 14 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 779К, оп. 2, а.е. 23, л. 5–6
Вижте всички 3 изображения на документа



39_10060510_001_d
Писмо от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол относно живота му, тъгата по семейството и по лични въпроси.


Власотинци, 20 ноем. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 3–4
Вижте всички 2 изображения на документа



15_10057341_001_d
Писмо от Максим Райкович до съпругата му Вида със сведения за отпътуване на ротата му от Нова Загора към Скопие, Македония.


Нова Загора, 23 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 779К, оп. 2, а.е. 23, л. 8–9
Вижте всички 4 изображения на документа



39_10060543_001_d
Военна пощенска карта от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол относно посещението му в Лесковац и по семейни въпроси.


Власотинци, 24 ноем. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 5
Вижте всички 2 изображения на документа



39_10060549_001_d
Военна пощенска карта от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол относно неполучаването на писма, напомняне на адреса и по семейни въпроси.


Власотинци, 30 ноем. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 6
Вижте всички 2 изображения на документа



15_10057345_001_d
Писмо от Вида Райкович до съпруга й Максим със сведения за събитията в Бургас и в дома им и със съвети за здравето му.


Бургас, 30 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 779К, оп. 2, а.е. 23, л. 10–11
Вижте всички 4 изображения на документа



39_10060568_001_d
Писмо от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол относно плановете му за откриване на дюкян в Ямбол след края на войната, живота му по време на войната, съвети за снабдяване с дърва за зимата и др.


Власотинци, 2 дек. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 7–8
Вижте всички 4 изображения на документа



15_10057350_001_d
Писмо от Максим Райкович до съпругата му Вида със сведения за отлагане отпътуването на ротата му от Нова Загора.


Нова Загора, 2 дек. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 779К, оп. 2, а.е. 23, л. 12–13
Вижте всички 4 изображения на документа



30_10066480_001_d
Пощенска картичка от Христо Йорданов, войник от 5-а дунавска дивизия, до родителите му по семейни въпроси.


Б.м., 9 дек. 1915 г.
ДА – Русе, ЧП 582, л. 36
Вижте всички 2 изображения на документа



39_10060596_001_d
Военна пощенска карта от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол с поздрави и относно неполучаването на писма от близките си.


Власотинци, 9 дек. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 11
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10224231_001_d
Военна пощенска карта от Никола Кожухаров, художник, до Иван Радославов, кореспондент в щаба на 8-а Тунджанска дивизия, за предаването на писма от фронта на техни близки и др.


София, 10 дек. 1915 г.
ЦДА, ф. 741К, оп. 2, а.е. 22, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа



39_10060645_001_d
Военна пощенска карта от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол с поздрави до близките, неполучаване на поща и съмнения, че цензурната комисия бави писмата.


Власотинци, 10 дек. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 12
Вижте всички 2 изображения на документа



39_10060651_001_d
Писмо от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол относно живота по време на войната, тъгата по децата, наближаването на Коледа и по семейни въпроси.


Власотинци, 12 дек. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 13
Вижте всички 2 изображения на документа



39_10060655_001_d
Военна пощенска карта от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол относно пребиваването му на фронта през Първата световна война и по семейни въпроси.


Власотинци, 15 дек. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 15
Вижте всички 2 изображения на документа



39_10060664_001_d
Военна пощенска карта от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол относно тъгата по семейството и липсата на надежда за края на войната.


Власотинци, 19 дек. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 16
Вижте всички 2 изображения на документа



39_10060671_001_d
Писмо от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол с молба по-често да получава писма от нея.


Власотинци, 25 дек. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 17
Вижте всички 2 изображения на документа



39_10060685_001_d
Писмо от Радка Коларова до Невенка Бояджиева в Ямбол относно тревогата на съпруга й Димитър М. Бояджиев от липсата на писма и сведения от нея.


София, 29 дек. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 18
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10085702_001_d
Писмо от управлението на Първа софийска дивизионна област до г-ца Краева (Соня Кикименова), с молба да бъде зачислена на работа при болницата на "Червен кръст" като надзирателка.


София, 30 дек. 1915 г.
ЦДА, ф. 1745К, оп. 1, а.е. 70, л. 1



15_10057356_001_d
Писмо от Вида Райкович до съпруга й Максим Райкович със сведения за събитията в Бургас и в дома им и с очакване на информация за пристигането и настаняването му в Македония.


Бургас, 31 дек. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 779К, оп. 2, а.е. 23, л. 17–18
Вижте всички 4 изображения на документа



Страница 1 от 13


  •