ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Лични документи
12_10079955_001_d
Спомени на Христо Калфов, офицер за особени поръчки към цар Фердинанд I, за Балканските войни и за Първата световна война.


Б.м., 1912–1916 г.
ЦДА, ф. 369К, оп. 1, а.е. 528, л. 1–32
Вижте всички 51 изображения на документа12_10198329_001_d
Спомени "По стъпките на Рилци" от Никола Чолаков за създаването на 13-и пехотен рилски полк през 1886 г. и участието му в бойните действия през Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война.


Б.м., 1886–1918 г.
ЦДА, ф. 1565К, оп. 1, а.е. 5, л. 1–3
Вижте всички 3 изображения на документа12_10065052_001_d
Приложение към служебния списък на подполковник Адам Трънка с данни за участието му в Балканските войни през 1912–1913 г., в Първата световна война като ротен командир в 6-и пехотен търновски полк на фронтовете в Сърбия през 1915 г., в Румъния през 1916–1917 г. и в Македония през 1917–1918 г.


Б.м., 1912–1918 г.
ЦДА, ф. 1757К, оп. 1, а.е. 40, л. 1–5
Вижте всички 5 изображения на документа16_10048075_001_d
Личен дневник на Радка Стоянова с информация за изпращането на баща й на фронта по време на Балканската и Първата световна война, живота по време на войните във Варна, писма от баща й от фронта, публикации в печата за военните събития, текстове на стихотворения и песни.


Варна, 1 септ. 1912 – 5 ян. 1919 г.
ДА – Варна, ф. 1142, оп. 1, а.е. 35, л. 1–187
Вижте всички 371 изображения на документа20_10055220_001_d
Записки през войните от 1912–1913 и 1915–1918 г. от д-р Петър Сп. Недевски.


Габрово, 17 септ. 1912 – 10 авг. 1919 г.
ДА – Габрово, ф. 746К, оп. 1, а.е. 181, л. 1–131
Вижте всички 260 изображения на документа12_10065401_001_d
Спомени "Сравнение на десантите при Шаркьой 1913 г. и при Рахово 1916 г." от полковник Никола Чолаков със сведения за операциите на българските и противниковите войски и схеми на десанта при Шаркьой и Рахово.


Б.м., 1913–1916 г.
ЦДА, ф. 1565К, оп. 1, а.е. 7, л. 1–16
Вижте всички 16 изображения на документа30_10061642_001_d
Уволнителен билет на мл. подпоручик Димо Петков.


7 март 1915 г.
ДА – Русе, ф. 1283, оп. 1, а.е. 1, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа33_10040450_001_d
Билет-удостоверение на името на Никола Дечев Маджаров от с. Устово за успешно преминаване на военно обучение към 21-ви пехотен средногорски полк.


Пашмаклий, 22 септ. 1914 г.
ДА – Смолян, ф. 429К, оп. 1, а.е. 60, л. 112_10079624_001_d
Писмо от Антон Страшимиров до Иван Кирилов за подготовката на Първата световна война, възстановяването на жп съобщенията между Турция и България и др.


София, 8 ноем. 1914 г.
ЦДА, ф. 358К, оп. 1, а.е. 3, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа32_10051417_001_d
Дневник (І и ІІ част) на Михаил Керменлийски – офицерски кандидат от 6-а рота на 45-и пехотен полк към 3-та балканска дивизия, за участието му в Първата световна война.


Б.м., 15 авг. 1915 – 20 септ. 1916 г.
ДА – Сливен, ф. 403К, оп. 1, а.е. 5, л. 1–205
Вижте всички 404 изображения на документа21_10043945_001_d
Дневник с лични бележки на Злати Петров Койчев за участието му в Първата световна война.


Б.м., 10 септ. 1915 – 20 февр. 1916 г.
ДА – Кърджали, ф. 910, оп. 1, а.е. 113, л. 1–60
Вижте всички 115 изображения на документа23_10056109_001_d
Удостоверение от Ловешкото градско общинско управление, издадено на запасния войник Найден Маринов от с. Балабанско, Троянска община, че при обявяването на общата мобилизация в Царството се е намирал в Ловеч.


Ловеч, 10 септ. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 620_10041031_001_d
Дневник на поручик Стефан Добрев – адютант на артилерийско отделение, за военните действия през Първата световна война в Македония.


Б.м., 13 септ. 1915 – 22 февр. 1916 г.
ДА – Габрово, ф. 764К, оп. 3, а.е. 1, л. 1-13
Вижте всички 25 изображения на документа20_10057650_001_d
Дневник на Неделчо Бенев – подофицер от 3-та дружина на 23-ти пехотен шипченски полк по време на Първата световна война (1915–1918).


Б.м., 19 септ. 1915 – 20 окт. 1918 г.
ДА – Габрово, ф. 525К, оп. 1, а.е. 11, л. 1–67
Вижте всички 133 изображения на документа12_10222313_001_d
Писмо от Тодор Александров до Александър Протогеров в София за новините от българо-сръбския фронт, за прекъсване на телефонните и телеграфни съобщения в Македония и терор над населението, за необходимост от изпращане хора на организацията в завзетите от българската войска райони в Македония.


Брезник, 4 окт. 1915 г.
ЦДА, ф. 1933К, оп. 1, а.е. 32, л. 1–3
Вижте всички 5 изображения на документа15_10057291_001_d
Писмо от Максим Райкович до съпругата му Вида със сведение за разположението на ротата, в която е включен, работата му като писар в нея и др.


Нова Загора, 5 окт. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 779К, оп. 2, а.е. 23, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа30_10061000_001_d
Съобщение-повиквателна на редник Христо Йорданов Кръстев за назначаването му при мобилизация в 5-а дивизия.


с. Полско Косово, Русенско, 10 окт. 1915 г.
ДА – Русе, ЧП 582, л. 615_10058258_001_d
Фронтови дневник на Янчо Мандраджиев от участието му в Първата световна война, в който проследява пътя на 4-ти македонски пехотен полк от София до фронта, нападението при с. Орлов дол на 28 окт. 1915 г., боевете при Беласица и долината на р. Вардар, артилерийските нападения над позициите на французите, лошото снабдяване, глада, недоволството сред войниците и за изпратените в болница войници.


Б.м., 10 окт. 1915 – 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 856К, оп. 1, а.е. 3, л. 1–57
Вижте всички 115 изображения на документа15_10265866_001_d
Статии от Жени Божилова Патева "В страшните дни жената пред великото свое предназначение" и "Позив към жените от всички страни на света", публикувани в сп. Възраждане, кн. 1/1915 г., с които призовава жените за издигане на глас против войната.


Бургас, 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 814К, оп. 1, а.е. 92, л. 1–5
Вижте всички 10 изображения на документа12_10260163_001_d
Писмо от Георги Михайлов Маджаров, журналист и дипломат, до майка му, за първите дни на фронта в Македония по пътя през Кюстендил, Егри Паланка, Куманово и бойната линия при Велес; за действията му срещу френските войски в състава на 3-ти военнополицейски ескадрон при щаба на Втора армия и др.


с. Дворище, Македония, 3 ноем. 1915 г.
ЦДА, ф. 121К, оп. 1, а.е. 19, л. 12–13
Вижте всички 4 изображения на документа13_10056764_001_d
Спомени на Тома Попвърбанов за участието му в Първата световна война.


Б.м., 1915–1918 г.
ДА – София, ф. 1426К, оп. 1, а.е. 13, л. 11–18
Вижте всички 9 изображения на документа39_10060503_001_d
Писмо от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол с изпратени поздрави до семейството му.


София, 6 ноем. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа15_10057329_001_d
Писмо от Максим Райкович до съпругата му Вида със сведение за уволнението на старите набори, преместването на германската армия от София към Истанбул и др.


Нова Загора, 12 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 779К, оп. 2, а.е. 23, л. 3–4
Вижте всички 4 изображения на документа15_10057334_001_d
Писмо от Максим Райкович до съпругата му Вида със сведение за уволнението на старите набори 1910 и 1911 г., посрещане на германски офицери и др.


Нова Загора, 14 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 779К, оп. 2, а.е. 23, л. 5–6
Вижте всички 3 изображения на документа39_10060510_001_d
Писмо от Димитър М. Бояджиев до съпругата му Невенка Бояджиева в Ямбол относно живота му, тъгата по семейството и по лични въпроси.


Власотинци, 20 ноем. 1915 г.
ДА – Ямбол, ф. 386К, оп. 1, а.е. 4, л. 3–4
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 23


  •