ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Край на войната
15_10058057_001_d
Препис на акт за смърт на редник Сотир Панайотов Стоянов, загинал на 6 окт. 1915 г.


Скопие, Македония, 12 ян. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 515_10058062_001_d
Препис на акт за смърт № 115 на редник Петър Андреев Христов, загинал на 2 ноем. 1915 г.


Скопие, Македония, 19 ян. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 615_10058069_001_d
Препис на акт за смърт на редник Никола Добрев Станев, загинал на 9 окт. 1915 г.


Скопие, Македония, 20 ян. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 79_10180582_001_d
Списък от командира на 6-и пехотен търновски на Негово Величество полк на наградени с германски медал „За заслуга” низши чинове от полка.


с. Гърлян, 7 февр. 1916
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 102, л. 80
Вижте всички 2 изображения на документа9_10548692_001_d
Доклад № 20 на главнокомандващия Действащата армия до цар Фердинанд за награждаване на американския откривател на ваксината против петнист тиф д-р Плоц с военен орден "За храброст", IV ст. без мечове, за оказана помощ на българските санитарни власти в борбата с болестта.


Кюстендил, 7 март 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 313, л. 51
Вижте всички 2 изображения на документа15_10265761_001_d
Удостоверение от Управлението на 5-а дунавска дивизионна област за награждаването на Стоян Димов Гугучков с германски медал за военна заслуга.


Русе, 14 март 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 859К, оп. 1, а.е. 5, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа9_10180591_001_d
Рапорт № 4918 от началника на 8-а пехотна тунджанска дивизия до Щаба на Действащата армия за представяне списък на наградените с орден „Железен кръст”, II кл. офицери от 12-и пехотен балкански на Негово Императорско Величество Вилхелм II, Император Германски и Крал Пруски, полк с приложен списък на наградените.


Битоля, 23 март 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 102, л. 82–83
Вижте всички 3 изображения на документа15_10058074_001_d
Акт за смърт на Юмeр Мустафов, починал в Ямболския гарнизонен лазарет.


Ямбол, 30 апр. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 2134_10042829_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските станции в страната с указания за уреждане поданството на българите от Добруджа от румънското правителство.


София, 30 авг. 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 62, л. 26
Вижте всички 3 изображения на документа15_10058078_001_d
Препис на акт за смърт на ефрейтор Ради Костадинов Ралев, загинал на 22 авг. 1916 г.


с. Конопище, Македония, 20 окт. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 3315_10058082_001_d
Препис на акт за смърт на редник Андон Атанасов Бакалов, загинал на 23 авг. 1916 г.


с. Конопище, Македония, 20 окт. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 349_10548688_001_d
Списък на наградени с кръст "За храброст" низши чинове от 31-ви пехотен варненски полк.


Б.м., 31 окт. 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 280-285
Вижте всички 11 изображения на документа12_10223712_001_d
Писмо от началника на Полската канцеларията при щаба на Действащата армия до Военната канцелария на Негово Величество за изпращане на списък на убити, ранени и безследно изчезнали офицери и офицерски кандидати от частите на Действащата армия в боевете от 1 окт. до 30 ноем. 1916 г.


Кюстендил, 10 дек. 1916 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 492–502
Вижте всички 12 изображения на документа12_10223708_001_d
Писмо от началника на полската канцелария при Щаба на действащата армия до Военната канцелария на Негово Величество за изпращане на списък на убити, ранени и заболели офицери и офицерски кандидати от частите на Действащата армия в боевете от 5 септ. до 15 дек. 1916 г.


Кюстендил, 27 дек. 1916 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 486–491
Вижте всички 6 изображения на документа9_10751051_001_d
Заповед № 3 по Флота с данни за наградени долни чинове с ордени и медали за отличия и заслуги, показани през Първата световна война.


Варна, 12 ян. 1917 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 178, л. 16‒26
Вижте всички 21 изображения на документа15_10058096_001_d
Акт за безследно изчезване на редник Ив. Гунов Слав(ил)ов по време на сражение на 15 ноем. 1916 г. край с. Ченгел.


Петрич, 13 ян. 1917 г.
Тук вместо името на загиналия беше поставено името на длъжностното лице.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 369_10180569_001_d
Заповед № 131 по 12-а пехотна дивизия за награждаване на низши чинове от частите на дивизията с ордени за отличия във войната с Румъния.


с. Каталой, 30 ян. 1917 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 608–619
Вижте всички 23 изображения на документа23_10044112_001_d
Писмо от Началника на Ловешкия гарнизон до кмета на града с молба за отпускане на 10–15 кубика дърва за огрев на пристигналите бежанци.


Ловеч, февр. 1917 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 304, л. 523_10044118_001_d
Удостоверение от Ловешкото общинско управление, издадено на Петър Станчов от Ловеч, за изплащане на наем за престой в къщата му ("зданието за кинематографа") на 98 бежанци и 100 военопленници за периода от 17 февр. до 6 март 1917 г.


Ловеч, 17 март 1917 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 304, л. 1115_10058103_001_d
Акт за смърт на ст. под. Тодор Костадинов Караниколов, загинал на 9 февр. 1917 г. по време на сражение в м. Кукуруз.


Топли дол (дн. в Сърбия), 20 март 1917 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 379_10223792_001_d
Лист за награждаване с орден „За храброст” III ст., 2 кл. на командира на 5-и артилерийски полк полковник Стефан Димитров Стайчев с описание действията на полка при щурма на Тутракан на 3 – 6 септември 1916 г.


Б.м., 1917 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 1033, л. 105–123
Вижте всички 18 изображения на документа12_10223856_001_d
Телеграма от полк. Червенаков, началник на полската канцелария, до командващия Втора армия за негодуванието в редовете на войската, за социалистическата агитацията сред войниците и тежкото положение в армията.


Кюстендил, апр. 1917 г.
ЦДА, ф. 169Б, оп. 1, а.е. 31, л. 19_10180040_001_d
Писмо № 29499 от Орденската секция при Полската канцелария към [Щаба на Действащата армия] до германския пълномощник в София за награждаване с български ордени на офицери от германската армия с приложен списък на наградените.


Кюстендил, май 1917 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 313, л. 15, 18–23
Вижте всички 7 изображения на документа15_10058108_001_d
Акт за смърт на зап. ефрейтор Стойко Тодоров Попов, загинал в сражение на м. Михайлова поляна.


с. Конопище, Македония, 16 май 1917 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 3815_10058113_001_d
Акт за смърт на ефрейтор Георги Гюлмезов Георгиев, загинал на 8 май 1917 г. в сражение на м. Димова поляна.


Бивак в м. Михайлова поляна, 20 май 1917 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 39Страница 1 от 23


  •