ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Грижа за пострадалите и бежанците




23_10044112_001_d
Писмо от Началника на Ловешкия гарнизон до кмета на града с молба за отпускане на 10–15 кубика дърва за огрев на пристигналите бежанци.


Ловеч, февр. 1917 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 304, л. 5



23_10044118_001_d
Удостоверение от Ловешкото общинско управление, издадено на Петър Станчов от Ловеч, за изплащане на наем за престой в къщата му ("зданието за кинематографа") на 98 бежанци и 100 военопленници за периода от 17 февр. до 6 март 1917 г.


Ловеч, 17 март 1917 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 304, л. 11



12_10062282_001_d
Мотиви от министъра на войната ген.-лейтенант Калин Найденов и решение за одобряване на постановление на Министерски съвет №16/9 ноем. 1917 г., прието от XVII ОНС, за разрешаване отпускане на сумата от 600 хил. лв. на комисията при Моравската военна инспекционна област при настаняване на бежанците, за настаняване на бежанци във вътрешността на царството.


София, 4 апр. 1918 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 1370, л. 14–16
Вижте всички 2 изображения на документа



23_10054939_001_d
Окръжно от Бюрото по социални грижи и благотворителност към Министерството на вътрешните работи и Народното здраве до окръжните управители на Царството за спиране от деня на демобилизацията на помощите за вдовиците от войната с до 3 деца и промяна в условията за получаване на такива от кръгли сираци и вдовици с по 4 деца.


София, 26 окт. 1918 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 243, л. 144



23_10055161_001_d
Телеграма от областния управител на Плевен до околийския началник на Ловеч за забрана на кметовете в околията да издават лични карти на бежанците за отиване в София, като изключения се правят само срещу мотивирани заявления до Комисията по настаняване на бежанците.


Плевен, 26 окт. 1918 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 243, л. 122



23_10054996_001_d
Телеграма от окръжния управител на Плевенски окръг до околийския началник и кмета на Ловеч относно австро-унгарските и германски поданици, които са подали молби за пребиваване в България и разрешение да останат до получаване на резултат от комисията.


Плевен, 4 ноем. 1918 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 243, л. 165



23_10044121_001_d
Молба от Ловешката реквизиционна комисия до кмета на града за съдействие при опразването на хотел „Надежда" от бежанците и настаняването им в определените помещения.


Ловеч, 13 дек. 1918 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 304, л. 20



18000057_001_d
Окръжно писмо от Св. Синод на Българската църква до Видинския митрополит Неофит с нареждане към служителите на църквата да оказват просветно-морално ръководене и успокоение на народа след войната.


София, 31 дек. 1918 г.
ДА – Видин , ф. 10К, оп. 2, а.е. 4, л. 30



9_10308652_001_d
Писмо № 15 от председателя на Благотворително дружество „Развитие” във Видин до Министерството на войната за вида и количеството на долното облекло, събрано за пленените на Солунския фронт български войници.


Видин, 17 ян. 1919 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 1088, л. 475
Вижте всички 2 изображения на документа



23_10055698_001_d
Писмо от Попечителството на Плевенското окръжно сиропиталище „Княгиня Евдокия“ до кмета на Ловеч с разяснения за разпределението на пенсиите на кръглите сираци от войните, задълженията на техните настойници, изискванията при постъпване в сиропиталища и молба за събиране на сведения за кръглото сираче Илия Ангелов.


Плевен, 23 юли 1919 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 244, л. 216
Вижте всички 2 изображения на документа



30_10048477_001_d
Протокол от заседание на Русенската окръжна комисия за подпомагане на добруджанските бежанци с решение за учредяване на комисии в градовете Кубрат и Исперих.


Русе, 9 авг. 1919 г.
ДА – Русе, ф. 1К, оп. 1, а.е. 267, л. 228
Вижте всички 2 изображения на документа



23_10055773_001_d
Окръжно от Отделението за кръгли сираци към „Фонда на сираците в България“ до кмета на Ловеч с искане на справка за броя на кръглите сираци в околията и ревизиране на всички книжки, по които са получавали помощи от фонда.


София, 9 септ. 1919 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 244, л. 279
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10250011_001_d
Писмо от М. Милчев – български генерален консул в Женева, до Иван Евстратиев Гешов – председател на Българския червен кръст, за изпратен заверен дубликат от квитанция от 14 юли 1918 г. за събраните 2009,85 франка от бургаското женско дружество "Милосърдие", предназначени преимуществено за българските военнопленници от 3-та балканска дивизия.


Женева, 2 дек. 1919 г.
ЦДА, ф. 390К, оп. 1, а.е. 2, л. 27



25_10256843_001_d
Окръжно от Пловдивско учебно окръжие до директорите на прогиманзии и главните учители в Пловдивски учебен окръг за включване на Българския народен спортен съюз в инициативата за събиране на доброволни помощи, с които да се подпомогнат завръщащите се пленници и техните семейства.


Пловдив, 9 дек. 1919 г.
ДА – Пазарджик, ф. 289К, оп. 2, а.е. 20, л. 3



12_10267724_001_d
Домакинска карта на семейството на бежанеца Георги Димитров със сведения за изоставените му имоти в с. Кострошовци, Трънска околия, Югославия, и получените имоти и кредити от българската държава при настаняването му в Бяла Слатина, Врачански окръг.


Бяла Слатина, [1920–1924 г.]
ЦДА, ф. 258К, оп. 8, а.е. 38, л. 5
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10267783_001_d
Домакинска карта на семейството на бежанеца Андон Илиев със сведения за изоставените му имоти в с. Божица, Босилеградска околия, Югославия, през месец октомври 1919 г. и получените имоти и кредити от българската държава при настаняването му в Бяла Слатина, Врачански окръг.


Бяла Слатина, [1920–1924 г.]
ЦДА, ф. 258К, оп. 8, а.е. 38, л. 36
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10267944_001_d
Домакинска карта на семейството на бежанеца Милан Къшев със сведения за изоставените му имоти в Босилеград, Югославия, на 23 октомври 1919 г., и получените имоти и кредити от българската държава при настаняването му в Бяла Слатина, Врачански окръг.


Бяла Слатина, [1920–1924 г.]
ЦДА, ф. 258К, оп. 8, а.е. 38, л. 46
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10267983_001_d
Домакинска карта на семейството на бежанеца Тодор Иванов със сведения за изоставените му имоти в с. Богданци, Добричка околия, Румъния, на 19 дек. 1919 г., и получените имоти и кредити от българската държава при настаняването му в с. Бреница, Белослатинска околия.


с. Бреница, Белослатинска околия, [1920–1924 г.]
ЦДА, ф. 258К, оп. 8, а.е. 38, л. 47
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10268018_001_d
Домакинска карта на семейството на бежанеца Димитър Михайлов Здравков със сведения за изоставените му имоти в с. Долна Любата, Кюстендилска околия, Югославия, на 15 дек. 1919 г. и получените имоти и кредити от българската държава при настаняването му в с. Вировско, Белослатинска околия.


с. Вировско, Белослатинска околия, [1920–1924 г.]
ЦДА, ф. 258К, оп. 8, а.е. 38, л. 59
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10268039_001_d
Домакинска карта на семейството на бежанеца Васил Петров със сведения за изоставените му имоти в Битоля, дн. в РМакедония на 18 ноем. 1916 г. и на 20 юни 1921 г., и получените имоти и кредити от българската държава при настаняването му в с. Джурилово, Белослатинска околия.


с. Джурилово, Белослатинска околия, [1920–1924 г.]
ЦДА, ф. 258К, оп. 8, а.е. 38, л. 71
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10268061_001_d
Домакинска карта на семейството на бежанеца Васил Петров със сведения за изоставените му имоти в с. Желево, Леринска околия, Гърция, през месец април 1917 г., и за получените имоти и кредити от българската държава при настаняването му в с. Койнаре, Белослатинска околия.


с. Койнаре,Белослатинска околия, [1920–1924 г.]
ЦДА, ф. 258К, оп. 8, а.е. 38, л. 83
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10268104_001_d
Домакинска карта на семейството на бежанеца Ефтим Икономов със сведения за изоставените му имоти в Скопие, през месец септември 1918 г. с оттеглящите се български войски и за получените имоти и кредити от българската държава при настаняването му в с. Попица, Белослатинска околия.


с. Попица, Белослатинска околия, [1920–1924 г.]
ЦДА, ф. 258К, оп. 8, а.е. 38, л. 98
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10268132_001_d
Домакинска карта на бежанеца Лазар Спасов със сведения за изоставените му имоти в с. Мирковци, Скопска околия, Югославия, през 1918 г. при отстъплението на българската армия и настаняването му в с. Търнава, Белослатинска околия.


с. Търнава, Белослатинска околия, [1920–1924 г.]
ЦДА, ф. 258К, оп. 8, а.е. 38, л. 110
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10268321_001_d
Домакинска карта на семейството на бежанеца свещеник Спиро Димитров със сведения за изоставените му имоти в с. Цапари, Битолска околия, дн. в Р Македония, на 6 окт. 1918 г., и настаняването му в с. Гаганица, Берковска околия.


с. Гаганица, Берковска околия, [1920–1924 г.]
ЦДА, ф. 258К, оп. 8, а.е. 38, л. 119
Вижте всички 2 изображения на документа



12_10268396_001_d
Домакинска карта на семейството на бежанеца Наум Мешков със сведения за изоставените му на 27 окт. 1918 г. имоти в Охрид и за получените имоти и кредити при настаняването му в с. Баница, Врачанска околия.


с. Баница, Врачанска околия, [1920–1924 г.]
ЦДА, ф. 258К, оп. 8, а.е. 38, л. 141
Вижте всички 2 изображения на документа



Страница 1 от 4


  •