ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Загуби от войната
15_10058057_001_d
Препис на акт за смърт на редник Сотир Панайотов Стоянов, загинал на 6 окт. 1915 г.


Скопие, Македония, 12 ян. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 515_10058062_001_d
Препис на акт за смърт № 115 на редник Петър Андреев Христов, загинал на 2 ноем. 1915 г.


Скопие, Македония, 19 ян. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 615_10058069_001_d
Препис на акт за смърт на редник Никола Добрев Станев, загинал на 9 окт. 1915 г.


Скопие, Македония, 20 ян. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 715_10058074_001_d
Акт за смърт на Юмeр Мустафов, починал в Ямболския гарнизонен лазарет.


Ямбол, 30 апр. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 2115_10058078_001_d
Препис на акт за смърт на ефрейтор Ради Костадинов Ралев, загинал на 22 авг. 1916 г.


с. Конопище, Македония, 20 окт. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 3315_10058082_001_d
Препис на акт за смърт на редник Андон Атанасов Бакалов, загинал на 23 авг. 1916 г.


с. Конопище, Македония, 20 окт. 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 3415_10058096_001_d
Акт за безследно изчезване на редник Ив. Гунов Слав(ил)ов по време на сражение на 15 ноем. 1916 г. край с. Ченгел.


Петрич, 13 ян. 1917 г.
Тук вместо името на загиналия беше поставено името на длъжностното лице.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 3615_10058103_001_d
Акт за смърт на ст. под. Тодор Костадинов Караниколов, загинал на 9 февр. 1917 г. по време на сражение в м. Кукуруз.


Топли дол (дн. в Сърбия), 20 март 1917 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 3715_10058108_001_d
Акт за смърт на зап. ефрейтор Стойко Тодоров Попов, загинал в сражение на м. Михайлова поляна.


с. Конопище, Македония, 16 май 1917 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 3815_10058113_001_d
Акт за смърт на ефрейтор Георги Гюлмезов Георгиев, загинал на 8 май 1917 г. в сражение на м. Димова поляна.


Бивак в м. Михайлова поляна, 20 май 1917 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 3915_10058119_001_d
Акт за смърт на редник Димитър Георгев Бинев, починал в 1/7 дивизионен лазарет в с. Метох, Серско.


с. Метох, Серско, 13 юни 1917 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 4115_10058133_001_d
Акт за смърт на редник Никола Иванов Василев, загинал на 9 окт. 1915 г. в сражение край Скопие, Македония.


м. Михайлова поляна край с. Конопище, Македония, 22 септ. 1917 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 499_10751020_001_d
Заповед № 69 по Черноморската част от Флота с данни за именуване на миночистачни катери от Минната рота на имената на герои от ротата, загинали при изпълнение на дълга си към родината.


Варна, 26 ноем. 1917 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 177, л. 503‒509
Вижте всички 14 изображения на документа15_10058088_001_d
Препис на акт за смърт на редник Тодор Ст. Иванов, починал на 20 ноем. 1916 г.


Бургас, 29 дек. 1917 г.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 359_10751404_001_d
Заповед № 88 по Черноморската част от Флота за официалното откриване и освещаване на 16 юни 1918 г. на Българската водохвърчилна станция в Пейнерджик и кръщаване хвърчило № 863 на първия български морски авиатор лейтенант Ляпчев, загинал при изпълнение на дълга си към отечеството.


Варна, 6 юли 1918 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 203, л. 5‒8
Вижте всички 7 изображения на документа34_10042870_001_d
Писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до Светия Синод – Стара Загора във връзка с изземване от населението на хранителни продукти, вълна и др., необходими за армията продукти.


Стара Загора, 29 юли 1918 г.
ДА – Стара Загора, ф. 413К, оп. 1, а.е. 2, л. 159
Вижте всички 3 изображения на документа15_10058157_001_d
Списък на убити войници от Карабунарска община през Първата световна война.


с. Карабунар, (дн. Средец, Бургаско), б.д.
ДА – Бургас, ф. 86К, оп. 1, а.е. 277, л. 6416_10221321_001_d
Протокол от заседание на членовете на Българското търговско параходно дружество – Варна с информация за условията за реквизиране корабите на дружеството от френското военно министерство.


Варна, 13 ноем. 1918 г.
ДА – Варна, ф. 3К, оп. 1, а.е. 4, л. 67–68
Вижте всички 3 изображения на документа9_10211687_001_d
Рапорт № 117 от началника на Флота до Щаба на Действащата армия за разпореждане на френския фрегатен капитан Гарние да бъдат предадени в негово разпореждане водосамолетите заедно с българския персонал.


Варна, 13 ноем. 1918 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 220, л. 16–17
Вижте всички 3 изображения на документа34_10042867_001_d
Позив на Старозагорското околийско училищно дружество „Атанас Иванов” към учителите в Старозагорска околия за плачевното състояние на народа след войната с призив към учителите за организирана и задружна борба.


Стара Загора, 20 дек. 1918 г.
ДА – Стара Загора, ф. 36К, оп. 1, а.е. 35, л. 22
Вижте всички 3 изображения на документа23_10055440_001_d
Окръжно от Административно-полицейското отделение към Министерството на вътрешните работи и народното здраве до окръжните управители на Царството с нареждане за проверка верността на слуховете за отвличането на повече от 1000 гръцки момчета и момичета от български войници.


София, 16 ян. 1919 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 244, л. 330_10047726_001_d
Писмо от Министерството на финансите до окръжния управител в Русе с искане за изпращане на сведение за състоянието на реквизираните храни в Добруджа.


София, 25 ян. 1919 г.
ДА – Русе, ф. 1К, оп. 1, а.е. 267, л. 336_10075124_001_d
Протокол № 7 от общо събрание на Земеделско спестовно заемно сдружение “Зора” – с. Чикендин (Лиляк), Търговищко, с имената на членове на сдружението загинали по време на Първата световна война.


25 февр. 1919 г.
ДА – Търговище, ф. 283К, оп. 1, а.е. 10, л. 9–12
Вижте всички 7 изображения на документа9_10211111_001_d
Сведение от началника на Мобилизационното отделение при Щаба на армията за загубите на българската армия в жива сила през 1915–1918 г.


[София], [1919 г.]
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 239, л. 429а23_10055810_001_d
Окръжно от Административно-полицейското отделение към Министерството на вътрешните работи и народното здраве до окръжните управители на Царството относно събирането на всички данни за щетите, нанесени на държавата и частните лица от действията на армиите през войната.


София, 6 март 1919 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 244, л. 337Страница 1 от 5


  •