ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Преговори за мир
12_10232052_001_d
Сведения от българските журналисти Даниел Крапчев, Стойне Кръстев, Георги Вълков, Артур Щаинхардт, Крум Наумов и Михаил Пъдев, присъствали на конференция в Белград, за започналото разделение в Югославия и обособяването на македонските българи, за недоверието на Югославия към Кьосеиванов, особено след изчезването на военните планове на Пета армия и др.


Б.м., 1918 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 1554, л. 1–3
Вижте всички 3 изображения на документа12000762_001_d
Апел от културно-просветно дружество “Морава“ в Ниш до българските политически дейци, писатели и журналисти в защита на българските интереси. Апелът е адресиран до Григор Василев – народен представител и член на Върховния комитет на бежанците от Западните покрайнини.


Ниш, 12 ян. 1918 г.
ЦДА, ф. 135К, оп. 1, а.е. 71, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа12_10226369_001_d
Писмо от Българската легация в Хага до Васил Радославов, министър-председател и министър на външните работи и изповеданията, относно настояване на турците за застъпничеството от страна на Германия за териториални компенсации в ущърб на България и недоволството на Германия от прекалените претенциите от българска страна.


Хага, 11 апр. 1918 г.
ЦДА, ф. 320К, оп. 1, а.е. 44, л. 14
Вижте всички 2 изображения на документа12_10226488_001_d
Писмо от Българската легация в Хага до Васил Радославов, министър-председател и министър на външните работи и изповеданията, за разговора на пълномощния министър с турския военен аташе в Хага по въпроса кога българската страна ще предприеме офанзива срещу антантските войски на Солунския фронт.


Хага, 11 апр. 1918 г.
ЦДА, ф. 320К, оп. 1, а.е. 44, л. 15
Вижте всички 2 изображения на документа12_10226024_001_d
Информация изпратена от Т. Недков, пълномощен министър на България в Берн до МВРИ за публикуване в пресата в Берн на телеграма от Берлин от 1 юли, в която се съобщава че България трябва да избира между Северна Добруджа и земите около Марица, заради претенциите на Турция.


Берн, 2 юли 1918 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 38, л. 11012_10232032_001_d
Телеграма от Андрей Ляпчев, министър на финансите, до Александър Малинов, министър-председател, за сключване на Солунското примирие и молба да бъдат предупредени българските войски.


Солун, 30 септ. 1918 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 1549, л. 112_10226037_001_d
Информация на Т. Недков, български пълномощен министър в Берн, изпратена до МВРИ за публикувана статия в английския вестник "Nation", озаглавена "Как да се постъпи с България", която описва добрите качества на българския народ и коментар на въпроса за Македония.


Берн, 20 окт. 1918 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 38, л. 185
Вижте всички 2 изображения на документа23_10054934_001_d
Окръжно от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до окръжните управители на Царството за влизането в сила на примирието от 26 окт. 1918 г. между България и Съглашението, както и произтичащите от това условия за преминаване на военните сили през българска територия, използването на пътищата, реките и пристанищата, временното заемане на стратегически пунктове във вътрешността на страната и др.


София, 30 окт. 1918 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 243, л. 14325_10066767_001_d
Синодално послание от Светия синод на Българската църква до миряните във връзка с предстоящата мирна конференция.


София, 21 дек. 1918 г.
ДА – Пазарджик, ф. 33К, оп. 3, а.е. 19, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа25_10066797_001_d
Окръжно от Пловдивския митрополит Максим до еноройските свещеници в епархията за усилени проповеди за мир, братолюбие, уважение към властите и един към друг, след края на Първата световна война.


Пловдив, 15 ян. 1919 г.
ДА – Пазарджик, ф. 33К, оп. 3, а.е. 19, л. 712000697_001_d
Мемоар на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) до Председателя на делегациите на Великите сили, участващи в Конференцията за мир в Париж, подписан от Александър Протогеров и Тодор Александров.


София, 1 март 1919 г.
ЦДА, ф. 143К, оп. 1, а.е. 97, л. 1–4
Вижте всички 7 изображения на документа14000677_001_d
Писмо от Струмишката митрополия до Светия синод на Българската църква – София за посещението на френския генерал Кретиен на 9 и 10 апр. 1919 г. в митрополията в Струмица.


Струмица, Македония, 10 апр. 1919 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 21, л. 52
Вижте всички 2 изображения на документа12_4870_001_d
Списък на Българската делегация, участвала през м. юли 1919 г. в преговорите на Конференцията за мир в Париж.


Б.м., юли 1919 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 1356, л. 23–25
Вижте всички 3 изображения на документа18000033_001_d
Писмо от министъра на правосъдието Венелин Ганев до народния представител Найчо Цанов с данни за получената от българското правителство покана за участие в Мирната конференция в Париж и размислите и очакванията му за решенията на конференцията за съдбата на България.


София, 12 юли 1919 г.
ДА – Видин , ф. 19К, оп. 1, а.е. 94, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа12_10299053_001_d
Писмо от Иван Радославов, военен кореспондент, до Анюта (Анна Радославова) за невъзможността да отразява преговорите в Париж; за решаването на въпроса за Тракия в полза на Гърция; за присъединяването на Италия към враждебната позиция на Франция и Англия спрямо България и за подкрепата на българските интереси от САЩ.


Берн, Швейцария, 24 юли 1919 г.
ЦДА, ф. 741К, оп. 3, а.е. 77, л. 2–3, 12–13
Вижте всички 6 изображения на документа18000034_001_d
Писмо от министъра на правосъдието Венелин Ганев до народния представител Найчо Цанов с данни за хода на Парижката мирна конференция и работата на комисиите по финансовите и териториалните въпроси.


Париж, 1 септ. 1919 г.
ДА – Видин , ф. 19К, оп. 1, а.е. 94, л. 3–5
Вижте всички 5 изображения на документа12000606_001_d
Част от рапорт от Теодор Теодоров, министър-председател и министър на външните работи и изповеданията, пълномощен делегат на България на Конференцията за мир в Париж със сведения за резултатите от водените преговори за определяне границите на България.


Б.м., [19 септ. 1919 г.]
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 1356, л. 3025000042_001_d
Заповед от председателя на Общинската тричленна комисия за провеждане на мирно траурно шествие против Ньойския мирен договор на 30 септември.


Татар Пазарджик (дн. Пазарджик), 29 септ. 1919 г.
ДА – Пазарджик, ф. 13К, оп. 1, а.е. 75, л. 932_10051468_001_d
Протест от митинг на сливенски граждани срещу насправедливия проекто-договор за мир и призив към българското правителство да се противопостави да бъде наложен на България.


Сливен, 30 септ. 1919 г.
ДА – Сливен, ф. 384К, оп. 1, а.е. 20, л. 125000043_001_d
Заповед от председателя на Общинската тричленна комисия за провеждане на мирно траурно шествие на 30 септември против Ньойския мирен договор.


с. Стрелча, 30 септ. 1919 г.
ДА – Пазарджик, ф. 201К, оп. 3, а.е. 18, л. 8225000044_001_d
Летописна книга на Втора прогимназия „Стефан Захариев“ в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик), с данни, че 30 септември 1919 г. е бил неучебен траурен ден, поради подписването на Ньойския мирен договор.


Татар Пазарджик (дн. Пазарджик), 30 септ. 1919 г.
ДА – Пазарджик, ф. 95, оп. 2, а.е. 9, л. 112_10296599_001_d
Писмо от Министерството на външните работи и изповеданията до Венелин Ганев, представител на Българското правителство на преговорите в Париж, с приложен препис на писмо от Министерството на войната до Министерството на външните работи и изповеданията със сведение за загубите, понесени от българската армия през войните 1912–1913 и 1915–1918 г.


София, 13 февр. 1920 г.
ЦДА, ф. 382К, оп. 1, а.е. 3, л. 37–39
Вижте всички 3 изображения на документа12000429_001_d
Ратификация на Договора за мир между страните победителки в Първата световна война и България, подписан в Ньой сюр Сен на 27 ноември 1919 г. (Ньойски мирен договор).


Франция, 15 февр. 1920 г.
ЦДА, ф. 284К, оп. 2, а.е. 218, л. 1–63
Вижте всички 126 изображения на документа12000707_001_d
Писмо от Никола Стоилов, служител в българската легация в Париж, до Георги М. Маджаров, служител в Министерство на външните работи и изповеданията, за ратификацията на мирния договор във Френския сенат.


Париж, 14 авг. 1920 г.
ЦДА, ф. 121К, оп. 1, а.е. 105, л. 20–21
Вижте всички 4 изображения на документа12000406_001_d
Писмо от Ерик Дрюмон – главен секретар на Обществото на народите (ОН), до [Министерския съвет на Царство България] за приетата от Съвета на ОН резолюция за поставянето под гаранцията на ОН на покровителството на малцинствата по чл. 49 и чл. 56 от Ньойския мирен договор (1919).


Женева, 6 ноем. 1920 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1488, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 3


  •