ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Подпомагане на войниците и техните семейства
23_10052597_001_d
Писмо от Русенското общинско управление до кмета на Ловешката община относно Закона за откриването на аптеки, обслужващи безплатно бедни граждани.


Русе, 24 дек. 1914 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 19
Вижте всички 2 изображения на документа12_10202142_001_d
Покана до народните представители от XVII ОНС за даряване на средства за подпомагане на Фонда за сираци от войната.


София, 1915 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 1031, л. 18-19
Вижте всички 3 изображения на документа12_10062156_001_d
Законопроект за социалните грижи и благотворителността с приложени наредби за прилагането му във военно време.


София, [1915 г.]
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 859, л. 1–11
Вижте всички 22 изображения на документа12_10270883_001_d
Писмо от Комисията по проверка на реквизицията, реквизиционните наряди и отклонилите се от тях в Гюмюрджина до Министерството на правосъдието за подпомагане (с помощта на освободени от военна служба съдебни служители) на контрола, възложен от централната власт при раздаването на помощите на войнишките семейства и по кооперативното засяване на нивите, принадлежащи на мобилизирани.


Гюмюрджина, 5 окт. 1915 г.
ЦДА, ф. 242К, оп. 2, а.е. 591, л. 17
Вижте всички 2 изображения на документа21_10069866_001_d
Протокол № 42 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия с решение за изтегляне на сумата от 400 лв. за подпомагане на войнишки и бедни семейства.


Кърджали, 6 ноем. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 52–53
Вижте всички 4 изображения на документа15_10057255_001_d
Заповед № 580 от 12 ноем. 1915 г. на кмета на Градско общинско управление – Бургас за назначаване на комисия за проверка на документите по събиране и изразходване на помощите, събрани за подпомагане войниците от 3-та балканска дивизия.


Бургас, 12 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 70К, оп. 1, а.е. 113, л. 26–27
Вижте всички 2 изображения на документа12_10085702_001_d
Писмо от управлението на Първа софийска дивизионна област до г-ца Краева (Соня Кикименова), с молба да бъде зачислена на работа при болницата на "Червен кръст" като надзирателка.


София, 30 дек. 1915 г.
ЦДА, ф. 1745К, оп. 1, а.е. 70, л. 116_10405192_001_d
Покана от настоятелствата на женските благотворителните дружества във Варна „Милосърдие“, „Майка“ и „Надежда“ към своите членове да се включат в организирания от Варненския клон на Червения кръст курс за самарянки с приложен списък на членовете на дружествата.


Варна, б.д.
ДА – Варна, ф. 73К, оп. 1, а.е. 22, л. 90–95
Вижте всички 13 изображения на документа12_10277693_001_d
Писмо от Бюрото за окръжна и общинска отчетност при Министерството на вътрешните работи и народното здраве до окръжните управители за включване в бюджетите на градските и селски общини на помощ за столичното женско благотворително дружество "Родина" за подпомагане на издържаното от него сиропиталище "Булаир" за деца – сираци от войните.


София, 5 ян. 1916 г.
ЦДА, ф. 371К, оп. 1, а.е. 484, л. 112_10062167_001_d
Списък на народните представители от XVII ОНС дарили средство за подпомагане на войнишките семейства и Червения кръст.


София, ян. 1916 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 1031, л. 2–5
Вижте всички 7 изображения на документа12_10271531_001_d
Писмо от П. Стефанов, суфлийски мирови съдия, до Христо Попов, министър на правосъдието, с молба за явяване на избрани от града представители пред Централния комитет за обществена предвидливост за ходатайстване за получаване на редовно продоволствие (предимно в брашно и храни) за подпомагане на войнишките семейства.


Софлу, Гърция, 3 февр. 1916 г.
ЦДА, ф. 242К, оп. 2, а.е. 591, л. 51, 57
Вижте всички 3 изображения на документа34_10042857_001_d
Протокол № 3 от събрание на Старозагорското околийско училищно дружество „Атанас Иванов” с решение за събиране на помощи и подпомагане на бедни войнишки семейства.


Стара Загора, 28 февр. 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 36К, оп. 1, а.е. 5, л. 94–96
Вижте всички 5 изображения на документа12_10231670_001_d
Отчет на Дружество "Самарянка" за дейността му през 1916 г., публикуван във в. "Известия", орган на Върховния комитет по благотворителността в Пловдив.


Пловдив, 16 май 1917 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 1248, л. 1–4
Вижте всички 8 изображения на документа24_10065661_001_d
Писмо от ковчежника и домакина на 6-и пехотен търновски полк до кмета на с. Люта (Владимирово), Фердинандска околия, с молба да предаде на наследниците на загиналия редник Димитър Тодоров Попов събраната сума от войниците на 2-ра дружина по случай великденските празници.


Б.м., 30 май 1916 г.
ДА – Монтана, ф. 11К, оп. 1, а.е. 53, л. 57
Вижте всички 2 изображения на документа23_10045770_001_d
Обявление от Ловешкото градско общинско  управление за идеята на осигурителните дружества „Балкан“, „България“ „Витоша“, „Орел“ , „Учителска каса“ и „Чиновническо дружество“ да направят „Обща военна застраховка“ за 1 година без медицински преглед на мобилизираните български граждани с цел подпомагане семействата им.


Ловеч, 8 юни 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 9712_10231580_001_d
Писмо от К. Василев до царица Елеонора за завършването на ремонти в кухнята на Александровска болница и в работилницата към [училище] "Тодор Минков" и за заминаване на офицери на лечение в чужбина.


София, 24 юни 1916 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 15, а.е. 9, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа15_10057492_001_d
Писмо от Вида Райкович до съпруга й Максим със сведения за събитията в Бургас и в дома им, раздаването на помощи на бедни войнишки семейства и др.


Бургас, 11 юли 1916 г.
ДА – Бургас, ф. 779К, оп. 2, а.е. 25, л. 29–33
Вижте всички 10 изображения на документа12_10278312_001_d
Писмо от Бюрото за окръжна и общинска отчетност при Министерството на вътрешните работи и народното здраве до окръжните управители за изпращане до всички общински управления нареждане за внасяне на сумите по "Фонд за сираците от войните" (сметката на който се води от Българска земеделска банка), вместо към "Фонд помощи на осиротели семейства на български войници" (сметката на който се води от Българска народна банка).


София, 2 авг. 1916 г.
ЦДА, ф. 371К, оп. 1, а.е. 484, л. 17;
Вижте всички 2 изображения на документа23_10045247_001_d
Окръжно от Министерство на вътрешните работи и народното здраве до окръжните управители на Царството относно жалбата на „Фонд за сираците в България“ от условията при които Софийския клон на Българската народна банка прехвърля към тях постъпили нареждания от провинциални клонове на сметката на „Фонд помощи на осиротели семейства на български войници“.


София, 2 авг. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 16412_10279007_001_d
Окръжно от Министерство на вътрешните работи и народното здраве до окръжните управители за налагане на всички подведомствени постоянни комисии, градски и селски общини, при гласуване на бюджетите си за 1917 г. да предвидят помощи за построяването на нов приют на основаното от Йорданка Филаретова през 1909 г. благодетелно дружество "Всех скорбящих радост" в София.


София, 23 септ. 1916 г.
ЦДА, ф. 371К, оп. 1, а.е. 484, л. 21–21
Вижте всички 2 изображения на документа12_10231566_001_d
Писмо от Клара (Klara), [милосърдна сестра в намиращата се под покровителството на царица Елеонора военна болница във Варна], до царицата във връзка с функционирането на болницата.


Варна, 9 окт. 1916 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 15, а.е. 578, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа12_10062175_001_d
Мотиви от ген.-майор Калин Найденов (министър на войната) и решение за раздаване на бедните войнишки семейства и сиропиталища на материали и предмети от трофеите, за облекло и обувки, прието от XVII ОНС на 3 ноем. 1916 г.


София, 3 ноем. 1916 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 1103, л. 3–8
Вижте всички 2 изображения на документа23_10052377_001_d
Писмо от Българското дружество „Червен кръст“ до председателите на окръжните съвети, градските и селските кметове, до манастирските управления, църковните настоятелства и управленията на всички молитвени домове в Царството с молба за предвиждане в бюджетите си за 1917 г. определени суми за сметка на Червения кръст, поради увеличаване на разходите му за помощ на всички ранени без значение на вяра и народност.


София, 5 дек. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 19223_10052856_001_d
Окръжно от Министерството на вътрешните работи и народното здраве – Бюро за социални грижи и благотворителност до окръжните управители за разгласяване решението на Министерството на войната за откриване нова партида „Фонд за подпомагане на инвалиди войници“ към Софийския банков клон на Българската народна банка.


София, 31 март 1917 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 242, л. 2323_10054453_001_d
Писмо от Ловешкото женско дружество „Благодетел“ до околийския началник на града за съдействие при събирането на храна и пари от учениците в околията за войниците от 34-ти и 56-и полкове по случай Великденските празници.


Ловеч, 5 апр. 1918 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 243, л. 29Страница 1 от 3


  •