ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Администриране на новозавзетите земи
12_10062031_001_d
Доклад от ген.-майор Климент Бояджиев, министър на войната, до цар Фердинанд I и мотиви до XVII ОНС към проектозакона за повикване на обучение на всички християни – годни за военна служба на възраст от 26 до 46 г., включително в новоприсъединените земи.


София, апр. 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 548, л. 2-4
Вижте всички 3 изображения на документа12_10202129_001_d
Закон за повикване на обучение всички християни – годни за военна служба на възраст от 26 до 46 г., включително в новоприсъединените земи, приет от XVII ОНС на 1 юли 1914 г.


София, 3 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 548, л. 612_10222313_001_d
Писмо от Тодор Александров до Александър Протогеров в София за новините от българо-сръбския фронт, за прекъсване на телефонните и телеграфни съобщения в Македония и терор над населението, за необходимост от изпращане хора на организацията в завзетите от българската войска райони в Македония.


Брезник, 4 окт. 1915 г.
ЦДА, ф. 1933К, оп. 1, а.е. 32, л. 1–3
Вижте всички 5 изображения на документа12_10270883_001_d
Писмо от Комисията по проверка на реквизицията, реквизиционните наряди и отклонилите се от тях в Гюмюрджина до Министерството на правосъдието за подпомагане (с помощта на освободени от военна служба съдебни служители) на контрола, възложен от централната власт при раздаването на помощите на войнишките семейства и по кооперативното засяване на нивите, принадлежащи на мобилизирани.


Гюмюрджина, 5 окт. 1915 г.
ЦДА, ф. 242К, оп. 2, а.е. 591, л. 17
Вижте всички 2 изображения на документа18_10301866_001_d
Писмо от младши подофицер Исайя Ангелов до Найчо Цанов за службата си в погранична застава на р. Дунав при с. Прахово, Неготинско, движението на германските войски, положението и отношението на местното население и други.


с. Прахово, Неготинско, 30 окт. 1915 г.
ДА – Видин , ф. 19К, оп. 1, а.е. 159, л. 21– 22
Вижте всички 4 изображения на документа12_10299652_001_d
Отворено писмо, подписано от: Иван Каранджулов, председател на Изпълнителния комитет на македонските братства; д-р Никола Генадиев; Никола Апостолов; Павел Генадиев и други македонски дейци от битолския край до цар Борис ІІІ за освобождаването на Битоля като крепост на българщината отвъд р. Вардар и за радостта от обединението на българския народ.


София, ноем. 1915 г.
ЦДА, ф. 396К, оп. 2, а.е. 50, л. 1538_10059298_001_d
Бележка на подполковник Марко Андреев, командир на 32-ри полк по време на Първата световна война, с данни за среща на албанска делегация с цар Фердинанд І, княз Борис и княз Кирил в Призрен през 1915 г. и отказа им да приемат предложението да заемат албанския престол.


Призрен, 1915 г.
ДА – Шумен, ф. 678К, оп. 1, а.е. 39, л. 112_10271391_001_d
Писмо от Комитета за обществена предвидливост при Министерството на вътрешните работи и народното здраве до Министерството на правосъдието с молба за разрешение на председателя на окръжния съд и прокурора в Гюмюрджина да помагат в свободното си време на комитета с канцеларска работа.


Гюмюрджина, 11 ноем. 1915 г.
ЦДА, ф. 242К, оп. 2, а.е. 591, л. 19
Вижте всички 2 изображения на документа9_10181347_001_d
Нареждане Iс № 1435 от армейска група Макензен за определяне границата на тиловите участъци на австро-унгарската и българската армии на запад и изток от р. Морава.


Ниш, 1 ян. 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 551, л. 103–107
Вижте всички 5 изображения на документа12_10231853_001_d
Писмо от ген.-лейтенант Кутинчев, началник на Щаба на Моравската военно-инспекционна област, до Главно тилово управление за реквизиционната политика на германските войски; за липсата на опитност на службата за реквизицията; за противодействието, което населението ще окаже срещу реквизициите и др.


Ниш, 1916 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 1502, л. 5
Вижте всички 2 изображения на документа12_10230005_001_d
Телеграма от Панчо Хаджимишев, пълномощен министър в Хага, до министър-председателя Васил Радославов, за информация в английската преса, че Румъния клоняла все повече към Съглашението, че според солунския кореспондент на в. "Times" окупационните германо-български власти в Сърбия били крайно жестоки спрямо населението, главно във връзка с реквизицията на храни.


Хага, 20 ян. 1916 г.
ЦДА, ф. 320К, оп. 1, а.е. 8, л. 2812_10229639_001_d
Заповед за забрана германските и австрийските войски да купуват и изнасят от Македонската област коноп, конопено семе, всякакъв вид кожи и др., издадена от ген.-лейтенант Рачо Петров, началник на Македонската военно инспекционна област.


Скопие, 31 ян. 1916 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 3, а.е. 46, л. 3614000666_001_d
Писмо от Светия синод на Българската църква – София до Струмишкия митрополит Герасим за преминаване на новоосвободените части от Полянинската и Воденската епархии под духовните му грижи.


София, 6 февр. 1916 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 17, л. 1812_10229671_001_d
Телеграма от окръжния управител в Призрен – Попов до Македонската военно инспекционна област, с копие до министъра на вътрешните работи, за случаи на гладна смърт във Вранищенската околия и липсата на храна, с която да бъде изхранено населението.


Призрен, 24 февр. 1916 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 3, а.е. 46, л. 6423_10052371_001_d
Писмо от Министерство на вътрешните работи и народното здраве до Министерството на финансите за събиране на окръжните връхнини в "Новите земи", внасянето им в особен фонд „окръжни връхнини“ и отпускането им само с нареждане на Министерство на финансите.


София, 7 апр. 1916 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 241, л. 18312_10229777_001_d
Рапорт от Ив. Размов, пристав при Обществената безопасност, за изнасянето от чиновниците на Българските държавни железници на хляб от София към Пирот и Ниш и препродаването му там на високи цени.


София, 2 юни 1916 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2191, л. 19_10223761_001_d
Нареждане № 1886 на началника на Щаба на Действащата армия до професорите Иширков, Милетич, Арнаудов, Златарски и др. за назначаването им в научна мисия по проучване на новите земи.


София, 6 юли 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 939, л. 4612_10234120_001_d
Поверително писмо от началника на 10-а пехотна беломорска дивизия до окръжния управител в Одрин за върлуването на разбойническа чета в Егридеренско.


Гюмюрджина, 19 юли 1916 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 479, л. 33
Вижте всички 2 изображения на документа34_10041895_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските станции в страната с приложен списък на окръзите и околиите в новозавзетите земи и сведения за откритите в тях правителствени учреждения по време на Първата световна война.


София, 1 авг. 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 62, л. 3–4
Вижте всички 5 изображения на документа9_10223767_001_d
Доклад от проф. д-р М. Арнаудов до началника на Щаба на Действащата армия за резултатите от етнографската експедиция, проведена от 9 юли до 14 авг. 1916 г. в Западна Македония.


Б.м., [след 14 авг. 1916 г.]
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 986, л. 163–177
Вижте всички 17 изображения на документа12_10229697_001_d
Молба от жители на Скопие до генерал-губернатора на Македонската област за повишаване цените на стоките по време на войната и за ширещия се глад сред населението.


Скопие, 16 авг. 1916 г.
ЦДА, ф. 52К, оп. 3, а.е. 46, л. 115
Вижте всички 2 изображения на документа9_10223776_001_d
Доклад от проф. д-р Ст. Младенов до началника на Щаба на Действащата армия за резултатите от научната експедиция, проведена от 14 юли до 10 септ. 1916 г. по изследване на българо-мохамеданите в областта Гора, западно от Шар планина.


София, 16 септ. 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 986, л. 52–77, 80
Вижте всички 27 изображения на документа34_10041935_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските станции в страната с указания за открити нови пощенски станции в новозавзетите територии.


София, 21 септ. 1916 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 62, л. 51
Вижте всички 2 изображения на документа9_10223779_001_d
Доклад от проф. д-р Б. Цонев до Щаба на Действащата армия за резултатите от научна експедиция, проведена през юли и август 1916 г. по изследване говорите в Македония и Поморавия.


София, 21 септ. 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 986, л. 42–50
Вижте всички 17 изображения на документа9_10223773_001_d
Доклад от проф. д-р В. Златарски до началника на Щаба на Действащата армия за резултатите от научната експедиция, проведена от 13 юли до 5 септ. 1916 г. по изследване на историческите паметници в Македония.


София, 28 септ. 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 986, л. 192–210
Вижте всички 37 изображения на документаСтраница 1 от 5


  •