ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Военновременен живот
16_10048075_001_d
Личен дневник на Радка Стоянова с информация за изпращането на баща й на фронта по време на Балканската и Първата световна война, живота по време на войните във Варна, писма от баща й от фронта, публикации в печата за военните събития, текстове на стихотворения и песни.


Варна, 1 септ. 1912 – 5 ян. 1919 г.
ДА – Варна, ф. 1142, оп. 1, а.е. 35, л. 1–187
Вижте всички 371 изображения на документа12_10062082_001_d
Закон за изменение и допълнение на временното положение за паричното доволствие на военнослужещите във военно време, приет от XVII ОНС на 29 юли 1914 г.


София, 29 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 550, л. 8–9
Вижте всички 4 изображения на документа9_10751313_001_d
Указ № 39 на цар Фердинанд І с данни за формиране на Брегова отбрана и Семафорна служба към неподвижната отбрана, Дунавската част и Беломорския бряг.


двореца Врана, 1 авг. 1914 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 414, л. 52‒53
Вижте всички 4 изображения на документа12_10062093_001_d
Доклад от ген.-лейтенант Иван Фичев (министър на войната) до XVII ОНС и проект за Военно-наказателен закон, останал неразгледан.


София, ноем. 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 565, л. 3–8
Вижте всички 11 изображения на документа23_10052597_001_d
Писмо от Русенското общинско управление до кмета на Ловешката община относно Закона за откриването на аптеки, обслужващи безплатно бедни граждани.


Русе, 24 дек. 1914 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 19
Вижте всички 2 изображения на документа9_10751317_001_d
Указ № 96 на цар Фердинанд І с данни за формирането от 1 януари 1915 г. на Беломорска част с управление, минна отбрана, семафорна служба и работилница.


София, 31 дек.1914 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 414, л. 117‒118
Вижте всички 3 изображения на документа23_10052621_001_d
Писмо от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до окръжните управители и столичния градоначалник относно нотата на Министерството на външните работи и изповеданията до легациите в София на всички Велики сили и на Гърция за решението на българското правителство да не се допуска пребиваването на чужди поданици, изгонени от Турция поради Общоевропейската война.


София, 12 февр. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 4634_10041959_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските станции в Царството с указание за даване на сведения за предоставените линейни и инсталационни материали, апарати, прибори и др. на военните.


София, 15 ян. 1915 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 63, л. 1523_10052610_001_d
Писмо от Дирекцията на народното здраве до кмета на Ловеч за изпращането на безплатни противодифтеритни серуми и други лечебни средства от Бактериологическия институт за държавните болници, амбулатории и войскови части.


София, 19 ян. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 523_10052615_001_d
Окръжно от Министерството на вътрешните работи и народното здраве – отдел Административна полиция до окръжните управители за разгласяване срока и цените на намиращите се в населението пушки, които държавата ще изкупува.


София, 28 ян. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 3512_10062109_001_d
Мотиви от ген.-лейтенант Иван Фичев (министър на войната) и проектозакон за военната цензура, останал неприет от XVII ОНС.


София, февр. 1915 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 571, л. 3–4
Вижте всички 3 изображения на документа21_10069228_001_d
Протокол № 3 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия за отпускане на ежемесечна помощ на бедни кърджалийски граждани.


Кърджали, 3 февр. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 4–5
Вижте всички 3 изображения на документа12_10062139_001_d
Мотиви от ген.-лейтенант Иван Фичев (министър на войната) и проектозакон за спомагателния фонд в случай на мобилизация (обща или частична) и война, останал неразгледан от XVII ОНС.


София, март 1915 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 573, л. 3–7
Вижте всички 9 изображения на документа23_10052796_001_d
Окръжно от Инспекцията на Плевенския учебен окръг до кметовете и председателите на училищните настоятелства за постановяване на глоби на кметове и председатели на училищни настоятелства за небрежно изпълнение задълженията към училищата и загуба на учебни дни от намалената учебна година поради войната.


Плевен, 28 март 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 50
Вижте всички 2 изображения на документа21_10069329_001_d
Протокол № 7 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия за осигуряване на средства от общинския бюджет за борба с появилата се болест петнист тиф.


Кърджали, 13 апр. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 10
Вижте всички 3 изображения на документа21_10069345_001_d
Протокол № 8 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия за отпускане на средства за осигуряване на дрехи на служещи и отпускане на помощи на бедни семейства.


Кърджали, 14 апр. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 11–12
Вижте всички 5 изображения на документа21_10069353_001_d
Протокол № 10 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия с решения по извършени злоупотреби с общински средства и завеждането на граждански искове срещу отделни служители.


Кърджали, 20 апр. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 14–16
Вижте всички 5 изображения на документа21_10069356_001_d
Протокол № 11 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия с решение за завеждане на граждански искове срещу бивши общински отчетници.


Кърджали, 22 апр. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 16–17
Вижте всички 5 изображения на документа21_10069361_001_d
Протокол № 12 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия с решения за облагане: с такса надписите на всички търговски заведения, бакали, кръчмари, банкери, акционери, застрахователи; с такса смет всички граждани според имота и освобождаване на бедните лица; с налог на всички видове игри.


Кърджали, 24 апр. 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 17–19
Вижте всички 6 изображения на документа34_10042861_001_d
Протокол № 18 от събрание на Старозагорското околийско училищно дружество „Атанас Иванов” с гласувана резолюция, в която се констатира, че поскъпването на живота се дължи на милитаристичната политика на управляващите.


Стара Загора, 3 май 1915 г.
ДА – Стара Загора, ф. 36К, оп. 1, а.е. 5, л. 86–87
Вижте всички 4 изображения на документа23_10052778_001_d
Окръжно от Ловешкото околийско управление до околийските началници и кметовете в околията относно рапорта на кмета на с. Деветаки за издирването на редниците Вълчо Атанасов и Тотю Мирчев, поради задължението им да се явят на обучение в 34-ти троянски пехотен полк.


Ловеч, 9 май 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 240, л. 5421_10069377_001_d
Протокол № 16 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия с решение за изплащане на пътни и дневни пари в размер на 408 лв. на комисия, назначена от Старозагорския областен управител, изпратена в Кърджали да проучи условията за откриване на прогимназия.


Кърджали, 20 май 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 22–24
Вижте всички 5 изображения на документа21_10069381_001_d
Протокол № 17 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия с решение за увеличаване с 400 лв. на параграф 11 от бюджета, необходими за поправка и ремонт на общинските сгради.


Кърджали, 23 май 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 24–25
Вижте всички 3 изображения на документа21_10069385_001_d
Протокол № 18 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия с решение за изплащане от бюджета за 1915 г. на сумата от 550 лв. на братя Кожухарови за доставка на пишеща машина „Полиграф“ за нуждите на общината.


Кърджали, 25 май 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 25–26
Вижте всички 4 изображения на документа21_10069388_001_d
Протокол № 20 от заседание на Кърджалийската градска тричленна комисия с решение за изготвяне на списък с лицата производители на тухли и керемиди, ползващи пръст от общинската мера, и определяне на налог от 15 ст. на волска и биволска каруца с изкопана пръст.


Кърджали, 20 юни 1915 г.
ДА – Кърджали, ф. 8К, оп. 1, а.е. 18, л. 28–29
Вижте всички 4 изображения на документаСтраница 1 от 22


  •