ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


На фронта
16_10048075_001_d
Личен дневник на Радка Стоянова с информация за изпращането на баща й на фронта по време на Балканската и Първата световна война, живота по време на войните във Варна, писма от баща й от фронта, публикации в печата за военните събития, текстове на стихотворения и песни.


Варна, 1 септ. 1912 – 5 ян. 1919 г.
ДА – Варна, ф. 1142, оп. 1, а.е. 35, л. 1–187
Вижте всички 371 изображения на документа20_10055220_001_d
Записки през войните от 1912–1913 и 1915–1918 г. от д-р Петър Сп. Недевски.


Габрово, 17 септ. 1912 – 10 авг. 1919 г.
ДА – Габрово, ф. 746К, оп. 1, а.е. 181, л. 1–131
Вижте всички 260 изображения на документа33_10040921_001_d
Съобщение от К. Николов – кмет на Общинското управление в с. Райково, до Петър Янчев Деликуртев с данни за разпределението му към 37-и пехотен пирински полк, списък с принадлежностите, които трябва да носи и други указания във връзка с предстоящата мобилизация.


с. Райково, Смолянско, 9 авг. 1914 г.
ДА – Смолян, ЧП 34а, л. 133_10040450_001_d
Билет-удостоверение на името на Никола Дечев Маджаров от с. Устово за успешно преминаване на военно обучение към 21-ви пехотен средногорски полк.


Пашмаклий, 22 септ. 1914 г.
ДА – Смолян, ф. 429К, оп. 1, а.е. 60, л. 19_10750828_001_d
Служебен списък на капитан лейтенант Рашко Русев Серафимов със сведения за службата му във флота от 31 март 1892 г. до 30 септ. 1914 г.


Б.м., след 30 септ. 1914 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 2, л. 370‒375, 378‒385
Вижте всички 21 изображения на документа9_10750833_001_d
Служебен списък на лейтенант Георги Петров Купов със сведения за службата му във флота от 23 април 1903 г. до 3 ноем. 1914 г.


Б.м., след 3 ноем. 1914 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 2, л. 827‒831, 842
Вижте всички 9 изображения на документа9_10750816_001_d
Сведение за корабите от Флота с данни за названието, вида и техническите характеристики на плавателните съдове.


Б.м., [1915 г.]
ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 16, л. 61‒62
Вижте всички 2 изображения на документа34_10041959_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските станции в Царството с указание за даване на сведения за предоставените линейни и инсталационни материали, апарати, прибори и др. на военните.


София, 15 ян. 1915 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 63, л. 1512_10062139_001_d
Мотиви от ген.-лейтенант Иван Фичев (министър на войната) и проектозакон за спомагателния фонд в случай на мобилизация (обща или частична) и война, останал неразгледан от XVII ОНС.


София, март 1915 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 573, л. 3–7
Вижте всички 9 изображения на документа12_10062028_001_d
Проекто-закон за държавна помощ на семействата на мобилизираните войници, внесен за гласуване в Народното събрание от струмишкия народен представител Иван Г. Попов.


София, 5 март 1915 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 525, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа33_10040453_001_d
Писмо от Устовското общинско управление до Никола Дечев Маджаров във връзка с евентуална мобилизация през Първата световна война.


Устово, 16 апр. 1915 г.
ДА – Смолян, ф. 429К, оп. 1, а.е. 60, л. 232_10051417_001_d
Дневник (І и ІІ част) на Михаил Керменлийски – офицерски кандидат от 6-а рота на 45-и пехотен полк към 3-та балканска дивизия, за участието му в Първата световна война.


Б.м., 15 авг. 1915 – 20 септ. 1916 г.
ДА – Сливен, ф. 403К, оп. 1, а.е. 5, л. 1–205
Вижте всички 404 изображения на документа9_10181275_001_d
Бойно разписание от началника на щаба на Действащата армия за организацията и числения състав на Първа, Втора,Трета армии и 10-а пехотна дивизия съгласно оперативен план Б-Г.


[София], [септ. 1915 г.]
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 507, л. 84–85
Вижте всички 2 изображения на документа9_10181290_001_d
Наставление от министъра на войната до инспектора на Кавалерията за изпълнение на оперативен план Б-Г.


[София], [септ. 1915 г.]
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 507, л. 145–149
Вижте всички 5 изображения на документа9_10182670_001_d
Заповед № 2453 на началника на Щаба на армията до началниците на инспекционните области и др. за изпълнение в определените срокове на общата мобилизация на армията, която се очаква да се обяви до 2–3 дни.


София, 5 септ. 1915 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 482, л. 119_10181695_001_d
Дневник на щаба на Действащата армия за хода на военните действия.


[Кюстендил], 9 септ. 1915 г. – 16 март 1916 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 513, л. 1–510
Вижте всички 510 изображения на документа23_10056081_001_d
Писмо от Първи дружинен военен район при 34-то полково военно окръжие до кмета на Ловеч с приложена заповед за мобилизация в Ловешката община.


Ловеч, 10 септ. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 2–3
Вижте всички 2 изображения на документа9_10071598_001_d
Заповед № 496 на министъра на войната за развръщане на Действащата армия по щатовете за военно време.


София, 10 септ. 1915 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 435, л. 8724_10314510_001_d
Писмо от кмета на с. Бели мел до кметския наместник на с. Митровци със съобщение за обявената на 10 септ. 1915 г. обща мобилизация на българската армия и нареждане за уведомяване на населението и привеждане в готовност за мобилизация на запасните войници.


с. Бели мел, Фердинандска околия, 10 септ. 1915 г.
ДА – Монтана, ф. 52К, оп. 1, а.е. 22, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа24_10314557_001_d
Писмо от началника на 4-ти дружинен военен район от 36-о полково военно окръжие – гр. Фердинанд до кмета на с. Бели мел със съобщение за обявяването на 10 септ. 1915 г. на обща мобилизация на българската армия и нареждане за уведомяване на населението от Белимелската община и осигуряване навременното явяване на подлежащите на мобилизация запасни чинове.


Фердинанд (Монтана), 10 септ. 1915 г.
ДА – Монтана, ф. 52К, оп. 1, а.е. 22, л. 324_10314569_001_d
Заповед на началника на 4-ти дружинен военен район от 36-о полково военно окръжие – гр. Фердинанд за обявяване на мобилизация в Белимелската община с указания за явяването на запасните чинове за получаване на назначение.


Фердинанд (Монтана), 10 септ. 1915 г.
ДА – Монтана, ф. 52К, оп. 1, а.е. 22, л. 421_10043945_001_d
Дневник с лични бележки на Злати Петров Койчев за участието му в Първата световна война.


Б.м., 10 септ. 1915 – 20 февр. 1916 г.
ДА – Кърджали, ф. 910, оп. 1, а.е. 113, л. 1–60
Вижте всички 115 изображения на документа9_10180664_001_d
Дневник от началника на Артилерийската брегова отбрана за военните действия на отбраната.


Б.м., 10 септ. – 14 ноем. 1915 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 4, а.е. 54, л. 2–46
Вижте всички 89 изображения на документа20_10041031_001_d
Дневник на поручик Стефан Добрев – адютант на артилерийско отделение, за военните действия през Първата световна война в Македония.


Б.м., 13 септ. 1915 – 22 февр. 1916 г.
ДА – Габрово, ф. 764К, оп. 3, а.е. 1, л. 1-13
Вижте всички 25 изображения на документа23_10056137_001_d
Обявление от Ловешкото градско общинско управление до всички неслужили и данъчни от наборите 1899–1903 г., включително които имат назначение за 18-и допълващ полк да се явят на служба в Тилния армейски транспорт в Плевен на 17 септ. 1915 г.


Ловеч, 15 септ. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 10Страница 1 от 76


  •