ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Мобилизацията
33_10040921_001_d
Съобщение от К. Николов – кмет на Общинското управление в с. Райково, до Петър Янчев Деликуртев с данни за разпределението му към 37-и пехотен пирински полк, списък с принадлежностите, които трябва да носи и други указания във връзка с предстоящата мобилизация.


с. Райково, Смолянско, 9 авг. 1914 г.
ДА – Смолян, ЧП 34а, л. 133_10040450_001_d
Билет-удостоверение на името на Никола Дечев Маджаров от с. Устово за успешно преминаване на военно обучение към 21-ви пехотен средногорски полк.


Пашмаклий, 22 септ. 1914 г.
ДА – Смолян, ф. 429К, оп. 1, а.е. 60, л. 19_10750828_001_d
Служебен списък на капитан лейтенант Рашко Русев Серафимов със сведения за службата му във флота от 31 март 1892 г. до 30 септ. 1914 г.


Б.м., след 30 септ. 1914 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 2, л. 370‒375, 378‒385
Вижте всички 21 изображения на документа9_10750833_001_d
Служебен списък на лейтенант Георги Петров Купов със сведения за службата му във флота от 23 април 1903 г. до 3 ноем. 1914 г.


Б.м., след 3 ноем. 1914 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 2, л. 827‒831, 842
Вижте всички 9 изображения на документа12_10062139_001_d
Мотиви от ген.-лейтенант Иван Фичев (министър на войната) и проектозакон за спомагателния фонд в случай на мобилизация (обща или частична) и война, останал неразгледан от XVII ОНС.


София, март 1915 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 573, л. 3–7
Вижте всички 9 изображения на документа12_10062028_001_d
Проекто-закон за държавна помощ на семействата на мобилизираните войници, внесен за гласуване в Народното събрание от струмишкия народен представител Иван Г. Попов.


София, 5 март 1915 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 525, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа33_10040453_001_d
Писмо от Устовското общинско управление до Никола Дечев Маджаров във връзка с евентуална мобилизация през Първата световна война.


Устово, 16 апр. 1915 г.
ДА – Смолян, ф. 429К, оп. 1, а.е. 60, л. 29_10181275_001_d
Бойно разписание от началника на щаба на Действащата армия за организацията и числения състав на Първа, Втора,Трета армии и 10-а пехотна дивизия съгласно оперативен план Б-Г.


[София], [септ. 1915 г.]
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 507, л. 84–85
Вижте всички 2 изображения на документа9_10181290_001_d
Наставление от министъра на войната до инспектора на Кавалерията за изпълнение на оперативен план Б-Г.


[София], [септ. 1915 г.]
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 507, л. 145–149
Вижте всички 5 изображения на документа9_10182670_001_d
Заповед № 2453 на началника на Щаба на армията до началниците на инспекционните области и др. за изпълнение в определените срокове на общата мобилизация на армията, която се очаква да се обяви до 2–3 дни.


София, 5 септ. 1915 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 482, л. 1123_10056081_001_d
Писмо от Първи дружинен военен район при 34-то полково военно окръжие до кмета на Ловеч с приложена заповед за мобилизация в Ловешката община.


Ловеч, 10 септ. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 2–3
Вижте всички 2 изображения на документа9_10071598_001_d
Заповед № 496 на министъра на войната за развръщане на Действащата армия по щатовете за военно време.


София, 10 септ. 1915 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 435, л. 8724_10314510_001_d
Писмо от кмета на с. Бели мел до кметския наместник на с. Митровци със съобщение за обявената на 10 септ. 1915 г. обща мобилизация на българската армия и нареждане за уведомяване на населението и привеждане в готовност за мобилизация на запасните войници.


с. Бели мел, Фердинандска околия, 10 септ. 1915 г.
ДА – Монтана, ф. 52К, оп. 1, а.е. 22, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа24_10314557_001_d
Писмо от началника на 4-ти дружинен военен район от 36-о полково военно окръжие – гр. Фердинанд до кмета на с. Бели мел със съобщение за обявяването на 10 септ. 1915 г. на обща мобилизация на българската армия и нареждане за уведомяване на населението от Белимелската община и осигуряване навременното явяване на подлежащите на мобилизация запасни чинове.


Фердинанд (Монтана), 10 септ. 1915 г.
ДА – Монтана, ф. 52К, оп. 1, а.е. 22, л. 324_10314569_001_d
Заповед на началника на 4-ти дружинен военен район от 36-о полково военно окръжие – гр. Фердинанд за обявяване на мобилизация в Белимелската община с указания за явяването на запасните чинове за получаване на назначение.


Фердинанд (Монтана), 10 септ. 1915 г.
ДА – Монтана, ф. 52К, оп. 1, а.е. 22, л. 421_10043945_001_d
Дневник с лични бележки на Злати Петров Койчев за участието му в Първата световна война.


Б.м., 10 септ. 1915 – 20 февр. 1916 г.
ДА – Кърджали, ф. 910, оп. 1, а.е. 113, л. 1–60
Вижте всички 115 изображения на документа12_10270767_001_d
Писмо от Гражданското отделение на Гюмюрджинския окръжен съд до Министерството на правосъдието със списък на освободени от военна служба членове на съда и молба за уведомяване на частите им с цел да не се водят отклонили се от служба.


Гюмюрджина, 16 септ. 1915 г.
ЦДА, ф. 242К, оп. 2, а.е. 591, л. 14
Вижте всички 2 изображения на документа23_10056758_001_d
Записка от канцеларията на 34-то полково окръжие до кмета на Ловеч за явяване в комендантското управление на всички запасни войници от други части, намиращи се в отпуска в града.


Ловеч, 21 септ. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 3930_10061000_001_d
Съобщение-повиквателна на редник Христо Йорданов Кръстев за назначаването му при мобилизация в 5-а дивизия.


с. Полско Косово, Русенско, 10 окт. 1915 г.
ДА – Русе, ЧП 582, л. 623_10057537_001_d
Списък, изготвен от 34-то полково военно окръжие за кмета на с. Микре, Ловешка околия, със запасните и неслужили лица, които не са се явили в Допълващата батарея в Севлиево и с нареждане да се изяснят и отбележат причините за това нарушение и се изпратят под стража в окръжието.


Ловеч, 7 ноем. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 101
Вижте всички 2 изображения на документа15_10161958_001_d
Заповед № 573 от 9 ноем. 1915 г. на кмета на Градско общинско управление – Бургас за уволнения на общински служители поради заминаването им на фронта.


Бургас, 9 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 70К, оп. 1, а.е. 113, л. 23–24
Вижте всички 2 изображения на документа23_10057531_001_d
Списъци, изготвени от 34-то полково военно окръжие за кмета на Ловеч със запасните и неслужили лица, които не са се явили в 9-а областна интендантска рота, 4-та подвижна болница на дивизионната болница, 9-а армейска паркова колона на 9-а плевенска дивизия, 18-а запасна етапна болница и Железопътната дружина и с нареждане да се изяснят и отбележат причините за това нарушение и се изпратят под стража в окръжието.


Ловеч, 10 ноем. 1915 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 302, л. 97–100
Вижте всички 8 изображения на документа15_10057211_001_d
Заповед № 577 от 10 септ. 1915 г. на кмета на Градско общинско управление – Бургас за почистване на районите пред бакалски, рибарски, кръчмарски и др. заведения от съдържателите им във връзка с мобилизацията на санитарите в града.


Бургас, 11 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 70К, оп. 1, а.е. 113, л. 24–25
Вижте всички 3 изображения на документа25_10058146_001_d
Телеграма от Главната квартира на армията до околийския началник на Пещера относно разпореждане до Михаил Такев да се яви на местоназначението си в командването на Втора армия.


Кюстендил, 14 ноем. 1915 г.
ДА – Пазарджик, ф. 507К, оп. 1, а.е. 10, л. 115_10057280_001_d
Заповед № 588 от 16 ноем. 1915 г. на кмета на Градско общинско управление – Бургас за освобождаване на служители по случай обявената обща мобилизация.


Бургас, 16 ноем. 1915 г.
ДА – Бургас, ф. 70К, оп. 1, а.е. 113, л. 29–30
Вижте всички 4 изображения на документаСтраница 1 от 3


  •